HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TỪ ĐIỂN LONGMAN V.5

Chia sẻ: zuyngan

Máy bạn đã được cài WinRaR. Bạn mở file LONGMAN Dictionnary…. Như hình dưới đây. Chương trình sẽ như sau: Bạn chạy file setup.exe như hình trên. Sau đó chương trình sẽ tự động cài đặt khoảng 5-10 phút như hình dưới.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản