Hướng dẫn cài đặt USB 3G HSDPA

Chia sẻ: sonzin

Hướng dẫn cài đặt USB 3G HSDPA Bước 1: Cắm sim vào USB = Cắm vào máy tính để máy tự động chạy Autorun để cài đặt Khi cài đặt xong, chọn Finish. Bước 2: Bật chương trình HSDPA USB Modem trên Desktop, Vào thẻ Options = chọn Network = đánh dấu chọn Only UMTS = Set.

Nội dung Text: Hướng dẫn cài đặt USB 3G HSDPA

 

  1. Hướng dẫn cài đặt USB 3G HSDPA Bước 1: Cắm sim vào USB => Cắm vào máy tính để máy tự động chạy Autorun để cài đặt Khi cài đặt xong, chọn Finish. Bước 2: Bật chương trình HSDPA USB Modem trên Desktop, Vào thẻ Options => chọn Network => đánh dấu chọn Only UMTS => Set.
  2. Bước 3: Chuyển sang thẻ Internet => chọn New => thiết đặt => đánh dấu chọn Set Default => OK * Mạng MobiPhone • Connection Name: Other • Phone Number: *99***1# • User: mms • Password: mms • APN: m-wap * Mạng VinaPhone
  3. • Connection Name: Other • Phone Number: *99***1# • User: mms • Password: mms • APN: m3-world * Mạng Viettel • Connection Name: Other • Phone Number: *99***1# • User: • Password: • APN: v-internet Bước 4: chọn Save, Chuyển sang thẻ Connect để kết nối Internet
  4. Kích hoạt 3G cho các mạng
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản