Hướng dẫn cài đặt USB 3G HSDPA

Chia sẻ: sonzin

Hướng dẫn cài đặt USB 3G HSDPA Bước 1: Cắm sim vào USB = Cắm vào máy tính để máy tự động chạy Autorun để cài đặt Khi cài đặt xong, chọn Finish. Bước 2: Bật chương trình HSDPA USB Modem trên Desktop, Vào thẻ Options = chọn Network = đánh dấu chọn Only UMTS = Set.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản