Hướng dẫn đơn vị hạch toán theo chế độ hạch toán kế toán phù hợp

Chia sẻ: nkt_bibo46

Cơ quan tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, theo chức năng nghiệm vụ của đơn vị hạch toán tự trang trải, nguồn kinh phí hoạt động thông qua các hợp đồng giao việc và hợp đồng dịch vụ khác. Đơn vị đang kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, hạch toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính. Năm 2010 đơn vị chủ quản yêu cầu đơn vị chúng tôi thực hiện chuyển sổ áp dụng chế độ kế toán hành...

Nội dung Text: Hướng dẫn đơn vị hạch toán theo chế độ hạch toán kế toán phù hợp

Hướng dẫn đơn vị hạch toán theo chế độ
hạch toán kế toán phù hợp

Cơ quan tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu
có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, theo chức
năng nghiệm vụ của đơn vị hạch toán tự trang trải,
nguồn kinh phí hoạt động thông qua các hợp đồng
giao việc và hợp đồng dịch vụ khác.

Đơn vị đang kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ,
hạch toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/3/2006 của Bộ Tài chính. Năm 2010 đơn vị chủ quản
yêu cầu đơn vị chúng tôi thực hiện chuyển sổ áp dụng chế
độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết
định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài
chính. Tuy nhiên theo thống kê các năm gần đây thì hợp
đồng giao việc cho đơn vị là rất ít, giá trị nhỏ (năm 2010
là không có hợp đồng nào) và các hợp đồng dịch vụ khác
số lượng lớn chiếm đa số. Nếu thực hiện hạch toán theo
Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC thì phù hợp và thuận
tiện hơn. Kính đề nghị Quý Bộ hướng dẫn đơn vị hạch
toán theo chế độ hạch toán kế toán phù hợp với thực tế
hoạt động của đơn vị.
Trả lời:
Căn cứ Điều 2 Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày
30/3/2006 về việc ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự
nghiệp quy định các đối tượng áp dụng chế độ kế toán
sự nghiệp bao gồm:
hành chính

- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng
kinh phí ngân sách nhà nước nhà nước.

- Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả Toà án quân sự và Viện
kiểm sát quân sự (Trừ các doanh nghiệp thuộc lực l ượng
vũ trang nhân dân);

- Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân
sách nhà nước (Trừ các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập).

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/3/2006 về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp
quy định đối tượng áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp
là: Tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành
phần kinh tế trong cả nước (các doanh nghiệp được thành
lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp).

Như vậy, trên cơ sở các chế độ kế toán quy định đề nghị
độc giả xác định loại hình đơn vị mình để áp dụng chế độ
kế toán cho phù hợp
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản