Hướng dẫn dùng Cool Edit Pro 2.0 [Sưu tầm]

Chia sẻ: monkey68

Trước khi record , bạn hãy mở volume control , click on Properties , check on Recording . Sau đó check on Microphone . Chỉnh micro vừa phải ...

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản