Hướng dẫn giải bài 9,10,11,12,13,14 trang 40 SGK Đại số 8 tập 2

Chia sẻ: Guigio | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
97
lượt xem
0
download

Hướng dẫn giải bài 9,10,11,12,13,14 trang 40 SGK Đại số 8 tập 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giải bài tập trang 40 SGK sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức lý thuyết của bài liên hệ giữa thứ tự. Đồng thời, với các định hướng gợi ý giải bài tập đi kèm sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em trong quá trình tự trau dồi và rèn luyện kỹ năng giải bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giải bài 9,10,11,12,13,14 trang 40 SGK Đại số 8 tập 2

Bài 9 trang 40 SGK Đại số 8 tập 2

Cho tam giác ABC. Các khẳng định sau đúng hay sai:
a) ∠A + ∠B + ∠C > 180º
b) ∠A + ∠B < 180º
c) ∠B + ∠C ≤ 180º
d) ∠A + ∠B ≥ 180º
Hướng dẫn giải bài 9 trang 40 SGK Đại số 8 tập 2:
Câu a,d sai
Câu b,c đúng

Bài 10 trang 40 SGK Đại số 8 tập 2

a) So sánh (-2).3 và -4,5.
b) Từ kết quả câu a) suy ra các bất đẳng thức sau:
(-2).30 < -45 ; (-2).3 + 4,5 < 0
Hướng dẫn giải bài 10 trang 40 SGK Đại số 8 tập 2:
a) Ta có (-2).3 = -6 < -4,5
⇒ (-2).3 < -4,5
b) (-20.3.10 < (-4,5).10
Vì 10 > 0
⇒ (-2) .30 < 45
Từ (-2).3 < -4,5
⇒ (-2).3 + 4,5 < 4,5 + 4,5
⇒ (-2).3 + 4,5 < 0

Bài 11 trang 40 SGK Đại số 8 tập 2

Cho a < b, chứng minh:
a) 3a + 1 < 3b + 1
b) -2a – 5 > -2b – 5
Hướng dẫn giải bài 11 trang 40 SGK Đại số 8 tập 2:
a. Từ a < b (nhân hai vế với 3)
⇒ 3a < 3b ( cộng hai vế với 1)
⇒ 3a + 1 , 3b + 1 (đpcm)
b. Từ a < b (nhân hai vế với -2)
⇒ -2a > -2b (cộng hai vế với -5)
⇒ -2a + (-5) > -2b + (-5)
⇒ -2a – 5 > -2a – 5 (đpcm)

Bài 12 trang 40 SGK Đại số 8 tập 2

Chứng minh:
a) 4.(-2) + 14 < 4.(-1) + 14
b) (-3).2 + 5 < (-3).(-5) + 5.
Hướng dẫn giải bài 12 trang 40 SGK Đại số 8 tập 2:
Bài này có hai cách giải:
Cách 1: Tính trực tiếp (Học sinh về nhà tự tính có thể sử dụng máy tính)
Cách 2:Vì -2 < -1 (nhân hai vế với 4)
⇒ (-2).4 < (-1).4 ( do 4 > 0)
⇒ (-2).4 + 14 < (-1).4 + 14.

Bài 13 trang 40 SGK Đại số 8 tập 2

So sánh a và b nếu:
a) a + 5 < b + 5
b) -3a > -3b
c) 5a – 6 ≥ 5b – 6
d) -2a + 3 ≤ -2b + 3
Hướng dẫn giải bài 13 trang 40 SGK Đại số 8 tập 2:
a) Từ a + 5 < b + 5
=> a + 5 – 5 < b + 5 -5
=> a < b
b) Từ -3a > -3b
⇒ (-3a) . (-1/3) > (-3b).(-1/3)
do -1/3 < 0
⇒ a > b
c) Từ 5a – 6 ≥ 5b – 6
=> 5a – 6 + 6 ≥ 5b-6+6
=> 5a ≥ 5b
=> 5a.1/5 ≥ 5b.1/5
=> a ≥ b

Bài 14 trang 40 SGK Đại số 8 tập 2

Cho a < b, hãy so sánh:
a) 2a + 1 với 2b + 1
b) 2a + 1 với 2b + 3
Hướng dẫn giải bài 14 trang 40 SGK Đại số 8 tập 2:

a. Vì a < b
=> 2a < 2b ( do 2 > 0)
=> 2a + 1 < 2b + 1
b. 1 < 3
=> 1 + 2b < 3 + 2b
mà 1 + 2a < 1 + 2b ( câu a)
Theo tính chất bắc cầu
=> 1 + 2a < 3 + 2b
hay 2a + 1 < 2b + 1

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website tailieu.vn và download về máy để tham khảo dễ dàng  hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo:

>> Bài trước: Hướng dẫn giải bài 5,6,7,8 trang 39,40 SGK Đại số 8 tập 2

 >> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 15,16,17,18 trang 43 SGK Toán 8 tập 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản