HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TẠI SÀN HASTC

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
156
lượt xem
65
download

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TẠI SÀN HASTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biên độ dao động giá đối với cổ phiếu được xác định như sau: - Giá trần (mức giá tối đa) = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x Biên độ dao động giá) - Giá sàn (mức giá tối thiểu) = Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x Biên độ dao động giá)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TẠI SÀN HASTC

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT TAN VIET SECURITIES INCORPORATION (TVSI) 5th Floor, HANESC Bld.152 Thuy Khue Str., Tay Ho, Hanoi, Vietnam Phone: 04 728 0921 Website: www.tvsi.com.vn Fax: 04 728 0920 Email: contact@tvsi.com.vn HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TẠI SÀN HASTC Quy định chung Hướng dẫn giao dịch báo giá Hướng dẫn giao dịch thảo thuận Quy định chung 1. Thời gian giao dịch Từ 8h30 – 11h00 tất cả các ngày làm việc trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ theo qui định của BộLuật Lao động). 2. Biên độ giao động giá • Biên độ dao động giá đối với cổ phiếu được xác định như sau: - Giá trần (mức giá tối đa) = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x Biên độ dao động giá) - Giá sàn (mức giá tối thiểu) = Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x Biên độ dao động giá) • Biên độ dao động hiện tại là +/-4% so với giá tham chiếu • Biên độ giao động giá có thể được HASTC thay đổi sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN. • Không áp dụng biên độ dao động giá đối với chứng khoán mới niêm yết hoặc giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày. • Không áp dụng biên độ dao động giá đối với giao dịch trái phiếu. 3. Giá tham chiếu • Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là bình quân gia quyền của các giá giao dịch trong phiên giao dịch thông thường của ngày có giao dịch gần nhất. • Đối với Trong ngày tiếp theo, giá tham chiếu của chứng khoán này sẽ được tính như trên. • Vào ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, thưởng,… giá tham chiếu sẽ được điều chỉnh phù hợp theo quy định của Trung tâm GDCK. 4. Hiệu lực của lệnh
  2. Trong phiên giao dịch, lệnh giới hạn (LO) được nhạp vào hệ thống giao dịch có hiệu lực cho đến hết phiên hoặc cho đến khi lệnh bị hủy trên hệ thống 5. Nguyên tắc giao dịch Khi đặt lệnh mua/ bán chứng khoán khách hàng phải đảm bảo đủ tỉ lệ ký quỹ trên tài khoản. Cụ thể là, khi đặt lệnh bán thì nàh đầu tư phải có đủ số chứng khoán cần bán còn khi đặt lệnh mua, khách hàng phải có đủ số tiền ký quỹ theo thỏa thuận với Công ty chứng khoán. 6. Phương thức giao dịch: Giao dịch báo giá (khớp lệnh liên tục) và giao dịch thỏa thuận. Hướng dẫn giao dịch báo giá 1. Định nghĩa Giao dịch báo giá (khớp lệnh liên tục): Là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch 2. Đơn vị giao dịch • Đối với cổ phiếu: 100 cổ phiếu • Đối với trái phiếu: 10.000.000 đồng tính theo mệnh giá. 3. Khối lượng giao dịch tối thiểu: không qui định 4. Đơn vị yết giá: • Đối với cổ phiếu: 100 đồng. • Đối với trái phiếu: không quy định 5. Loại lệnh giao dịch: lệnh giới hạn (khách hàng phải đặt giá cụ thể cho lệnh mua/ bán của mình) 6. Sửa lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục • Khi lệnh đã nhập vào hệ thống, khách hàng chỉ được phép sửa giá của lệnh đã nhập. • Việc sửa giá chỉ được thực hiện đối với các lệnh chưa khớp hoặc mới khớp một phần. 7. Hủy lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục: khách hàng được phép hủy các lệnh chưa khớp hoặc đã khớp một phần trong thời gian giao dịch khớp lệnh liên tục 8. Nguyên tắc khớp lệnh • Các lệnh được nhập vào hệ thống sẽ được tự động khớp ngay với các lệnh đối ứng có mức giá thỏa mãn tốt nhất đã chờ sẵn trong hệ thống. Tức là , nếu thỏa mãn về giá thì các lệnh mua có mức giá cao nhất sẽ khớp với các lệnh bán có mức giá thấp nhất. Mức giá thực hiện được xác định là mức giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước.
  3. • Nếu ở cùng một mức giá mà có nhiều lệnh mua/ bán thì lệnh nào nhập vào hệ thống trước sẽ được thực hiện trước. • Các lệnh có thể được thực hiện một phần hoặc toàn bộ (nếu các lẹnh đối ứng đáp ứng được toàn bộ khối lượng). Các lệnh chưa được thực hiện hoặc mới được thực hiện một phần sẽ được lưu lại trên hệ thống để chờ thực hiện với các lệnh mới. 9. Phương thức thanh toán: Tất cả các giao dịch khớp lệnh liên tục (gồm cả giao dịch cổ phiếu và giao dịch trái phiếu) được thanh toán theo hình thức thanh toán đa phương với chu kỳ thanh toán T+3. Hướng dẫn giao dịch thảo thuận 1. Định nghĩa Giao dịch thỏa thuận: Là phương thức giao dịch trong đó người mua và người bán thông qua Công ty chứng khoán hoặc tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và được đại diện của Công ty chứng khoán thành viên nhập thông tin vào hệ thống giao dịch để xác nhận giao dịch. 2. Đơn vị giao dịch: không qui định 3. Khối lượng giao dịch tối thiểu Đối với giao dịch thỏa thuận: Khối lượng giao dịch tối thiểu là 5.000 cổ phiếu hoặc 100 triệu đồng mệnh giá trái phiếu 4. Đơn vị yết giá: không qui định 5. Trình tự giao dịch thỏa thuận • Trường hợp đã xác định được đối tác giao dịch Khách hàng tự thỏa thuận với đối tá giao dịch về các điều kiện giao dịch (giá, phương thức thanh toán) Khách hàng thông báo với nhân viên giao dịch về các thỏa thuận đã thống nhất với đối tác giao dịch, đại diện giao dịch sẽ nhập lệnh giao dịch vào hệ thống giao dịch tại HASTC. • Trường hợp chưa xác định được đối tác giao dịch: Khi có nhu cầu giao dịch, khách hàng đặt lệnh thỏa thuận mua/ bán chứng khoán tại CTCK Căn cứ vào lệnh của khách hàng đại diện giao dịch của CTCK sẽ nhập lệnh vào hệ thống giao dịch tại TTGDCK Hà Nội, ngay lập tức lệnh đó sẽ được hiển thị trên sổ lệnh của thị trường. Căn cứ vào thông tin trên sổ lệnh, các CTCK sẽ liên lạc với nhau để giúp khách hàng tìm kiếm và thỏa thuận với các đối tác giao dịch về mức giá và khối lượng giao dịch. Khi đã đạt được thỏa thuận, CTCK sẽ thực hiện lệnh cho khách hàng. 6. Sửa lệnh giao dịch thỏa thuận: khách hàng có yêu cầu sửa lệnh thỏa thuận phải đưa yêu cầu sửa lệnh cho CTCK chậm nhất là 20 phút trước khi phiên giao dịch kết thúc. 7. Phương thức thanh toán
  4. • Các giao dịch có khối lượng nhỏ hơn 100.000 cổ phiếu hoặc nhỏ hơn 10 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu: áp dụng hình thức thanh toán đa phương với chu kỳ thanh toán T+3. • Các giao dịch có khối lượng lớn hơn hoặc bằng 100.000 cổ phiếu hoặc 10 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu thì được lựa chọn 1 trong 3 hình thức thanh toán sau: Đa phương với chu kỳ thanh toán T+3 Song phương với chu kỳ thanh toán T+2 Trực tiếp với chu kỳ thanh toán từ T+1 đến T+3.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản