Hướng dẫn in 2 mặt trong Excel, PDF, Word...chuyên nghiệp

Chia sẻ: rooneytrong

Trong Microsoft word: In trang lẻ: Chọn file - Print - Chọn Odd pages như 1 - chọn options...như 2 - Đảm bảo không check Reverse print order như 3 - OK - OK để in.

Nội dung Text: Hướng dẫn in 2 mặt trong Excel, PDF, Word...chuyên nghiệp

Hư ng d n in 2 m t trong Excel, PDF, Word . . . chuyên nghi p
I. Trong Microsoft Word
1. In trang l :
Ch n File Printf Ch n Odd pages như 1 Ch n Options… như 2 m b o không
check Reverse print order như 3 OK OK in.
2. In trang ch n
B n c m t t c trang gi y úp xu ng và cho vào khay ch n File Printf Ch n Even
pages như 1 Ch n Options… như 2 Nh p chu t tích vào Reverse print order như 3 OK
II. In file PDF
Mình s hư ng d n in trong Foxit Reader. Mình thích dùng cái này vì nó nh , chi m ít dung
lư ng b nh ! Cách in trong Acrobat Reader cũng tương t như v y thôi!
1. In trang l :
Ch n File Printf ch n Ch n Odd pages only như 1 m b o không check Reverse
print pages như 2 OK in.
2. In trang ch n
B n c m t t c trang gi y úp xu ng và cho vào khay ch n File Printf Ch n Even
pages only như 1 m b o check Reverse pages như 2 OK in.
III. Trong Microsoft EXCEL
1. Cài ph n m m máy in o chuy n file Excel sang PDF.
Download ph n m m máy in o ây: http://www.megaupload.com/?d=Z549W66H
B n download v và gi i nén s ư c 2 file: converter.exe và file CuteWriter.exe
Ch y l n lư t 2 file này máy b n s ư c m t máy in o CutePDF Writer
2. Chuy n file Excel sang file PDF
M file Excel b ng ph n m m Microsoft EXCEL ch n File Printf ch n máy in
CutePDF Writer OK
Xu t hi n c a s yêu c u lưu file
B n ch n nơi lưu file Save file Excel ư c chuy n sang file PDF In file PDF xem hư ng
d n bên trên.

M i th c m c vui lòng liên h :
Nguy n H u Khang
Trung tâm Vi n thông i n l c Hà Nam
a ch : 8 Châu C u, Tp. Ph Lý, t nh Hà Nam
Mail: nhkhang@gmail.com
Yahoo!: YeuLamConDeu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản