Hướng dẫn kỹ thuật trồng bắp lai

Chia sẻ: womanhood911_04

1 - Thời vụ: + Đông Xuân: Gieo tháng ll - 12 Dương lịch, vụ này cho năng suất cao nhất + Vụ Xuân Hè: Gieo tháng l đến tháng 2 Dương lịch. + Hè Thu: Gieo tháng 4 đến tháng 5 Dương lịch để thu hoạch vào tháng 7 - 8 (thời gian có hạn Bà chằn).

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản