Hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp

Chia sẻ: Lữ Anh Tuấn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
260
lượt xem
61
download

Hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gồm 2 nội dung chính: P1: literature(40 %) P2: terminologie confrontee ( 60%) Phần 1: gồm - Introduction - developpement - Conclusion Phần 2: Chọn ra khoảng 20 terme (được dùng trong bài hoặc liên quan đến chủ đề đã chọn, nhưng nên chủ yếu là lấy ở trong bài) Mỗi terme tương ứng với 1 trang (tức là khi viết terme mới phải sang trang khác, không viết cùng trang với terme cũ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp

  1. NỘI DUNG KHÓA LUẬN: Gồm 2 nội dung chính: P1: literature(40 %) P2: terminologie confrontee ( 60%) Phần 1: gồm - Introduction - developpement - Conclusion Phần 2: Chọn ra khoảng 20 terme (được dùng trong bài hoặc liên quan đến chủ đề đã chọn, nhưng nên chủ yếu là lấy ở trong bài) Mỗi terme tương ứng với 1 trang (tức là khi viết terme mới phải sang trang khác, không viết cùng trang với terme cũ) Cách trình bày mỗi terme : FR VI DF PH NT RF (Khi lập bảng thì viết tắt y như trên) DF: (definition) tìm định nghĩa về terme đó trong các loại từ điển có thể tìm được, sau đó chọn ra định nghĩa chuẩn xác nhất và ghi vào. PH: (phrase) tìm trong bài những câu đã sử dụng terme đó( chọn khoảng 2 câu thôi). Sau đó dịch ra tiếng việt tương ứng ( nếu trong bài không có thì có thể lấy ở ngoài) NT: (notabea) ghi chú nhứng chú ý khi sử dụng terme này ( ở phần tiếng việt thì không cần dich mà tìm trong các sách tiêng việt xem có chú ý gì về cách sử dụng thi ghi vào) RF: (reference) trích dẫn những tài liêuj đã sử dung ( tên sách, tên tác giả, trang đã sử dụng terme đó….) Cuối mỗi bảng, nếu thích và có thể, thì ghi them phần kết luận, ghi những Remarque personnel vào đó.. CÁCH TRINH BÀY MỘT QUYỂN KHÓA LUẬN:
  2. *Bìa *Remerciement *Abreviation ( ghi chú về những từ viết tắt dùng trong bài, vd:DF: definition) *Sommaire *Premiere partie:literature: - Trang đâu: ghi “ PREMIERE PARTIE: LITTERATURE - Trang tiếp: ghi introduction - Rồi sau đó là trình bày về các vấn đề liên quan đến đề tài đã chọn Chú ý: chỉ đánh dấu trang từ “introduction” *Deuxieme partie: terminologie confrontee - Trang đầu: ghi :DEUXIEME PARTIE; terminologie confrontee - Trang sau:ÍNDEX ALPHABETIQUE: làm một danh sách các terme sẽ đề cập đến( STT- trang) - Rối bắt đầu viết về các terme. *các trang phụ: - annexe - bibliographie VỚI ANNEXE: Photo những trang sách đã trích dẫn (ví dụ: trong quyển A,đã trích dẫn 1 câu ở trang 5, photo trang 5 ra) để đóng kèm với bài, với những trang trên mạng thì in ra. Đối với sách thì nhớ phải photo cả bìa sách. Cúng lập một sommaire riêng cho fan annexe. Bắt đầu đánh số trang lại từ 1 đối với phần annexe.: chia làm 2 phần, FR và Vi.. Với phần FR: ghi tên tác giả - tên sách – NXB – năm XB Với Vi: ghi tên sách – tên tác giả - NXB – năm XB Nếu trong một quyển mà photo nhiều trang thì sắp xếp theo thứ tự trang. VỚI BIBLIOGRAPHIE:
  3. Cũng chia làm hai phần: FR và VI và ghi như phần annexe.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản