Hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp

Chia sẻ: luanhtuan8588

Gồm 2 nội dung chính: P1: literature(40 %) P2: terminologie confrontee ( 60%) Phần 1: gồm - Introduction - developpement - Conclusion Phần 2: Chọn ra khoảng 20 terme (được dùng trong bài hoặc liên quan đến chủ đề đã chọn, nhưng nên chủ yếu là lấy ở trong bài) Mỗi terme tương ứng với 1 trang (tức là khi viết terme mới phải sang trang khác, không viết cùng trang với terme cũ)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản