Hướng dẫn làm tiểu luận

Chia sẻ: toanlk

Sử dụng những kiến thức đã và sẽ biết về quản trị sản xuất và dịch vụ để làm bài tiểu luận với yêu cầu: ìm hiểu về quá trình sản xuất tại một doanh nghiệp thực tế, cụ thể. Đánh giá, nhận xét về quá trình đó. Đề xuất các giải pháp để cải tiến quá trình này.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn làm tiểu luận

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ DỊCH 
VỤ

Hướng dẫn làm tiểu luận
TSKH. NGUYỄN VĂN MINH
Đại học Ngoại thương
0983 118 969, 04 3835 6800 (705)
nguyenvm2002@gmail.com; minhnv@ftu.edu.vn

Hà Nội, 2009
(C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 1
Yêu cầu của tiểu luận
 Sử dụng những kiến thức đã và sẽ biết về 
quản trị sản xuất và dịch vụ để làm bài 
tiểu luận với yêu cầu:
 Tìm hiểu về quá trình sản xuất tại một doanh 
nghiệp thực tế, cụ thể
 Đánh giá, nhận xét về quá trình đó
 Đề xuất các giải pháp để cải tiến quá trình 
này.


(C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 2
Cấu trúc của tiểu luận
 Trang bìa (theo qui định, xem mẫu)
 Trang tên đề tài
 Lời cảm ơn
 Tóm tắt nghiên cứu
 Mục lục
 Lời mở đầu
 Tổng quan lý thuyết 
 Phương pháp nghiên cứu
 Kết quả nghiên cứu
 Bình luận, đề xuất
 Kết luận
 Danh mục tài liệu tham khảo
 Phụ lục
(C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 3
TÊN ĐỀ TÀI (theo mẫu)

 Trang tên đề tài phải bao gồm các phần 
sau:
 Tên đề tài: ngắn gọn, phải có chứa ít nhất 
là đối tượng NC, mục đích NC hoặc cả 
hai;
 Tên học viên
 Tên khoá học và tháng/ năm nộp báo cáo.(C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 4
LỜI CẢM ƠN 

 Trong phần này, sự giúp đỡ của bất kỳ ai 
đều được ghi nhận và cảm ơn. Trang này 
mang tính tự chọn cao.
(C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 5
PHẦN TÓM TẮT 

 Mặc dù được viết sau cùng, nhưng phần tóm tắt 
được đặt ở phần đầu của báo cáo. Sự trình bày 
trước một cách ngắn gọn, súc tích báo cáo trên 
cơ sở thông tin từ các phần khác của báo cáo.
 Các vấn đề phần tóm tắt cần có là:
 Một số thông tin cơ sở/ khái quát
 Các lý do quan trọng của báo cáo
 Trình bày sơ lược các phương pháp nghiên cứu được 
sử dụng
 Tóm tắt các kết quả nghiên cứu
 Trình bày sơ lược các kết luận và khuyến nghị.
(C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 6
PHẦN MỞ ĐẦU

 Lý do chọn đề tài
 Đối tượng nghiên cứu
 Mục đích nghiên cứu
 Nhiệm vụ nghiên cứu
 Câu hỏi nghiên cứu
 Tình hình nghiên cứu
 Giới thiệu bố cục của tiểu luận.


(C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 7
Con đường đến đíchMỤ C
NHIỆM VỤ ĐÍCH
NHIỆM VỤ 3
ĐỐI TƯỢNG NHIỆM VỤ 2
NGHIÊN CỨU 1
Phương pháp
(C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 8
TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

 Nêu các vấn đề lý thuyết liên quan đến 
đối tượng nghiên cứu:
 Lịch sử của vấn đề
 Các khái niệm
 Hướng tiếp cận
 Công cụ sẽ sử dụng trong nghiên cứu
 Một số đặc điểm riêng.
(C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 9
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 Mô tả các phương pháp, phương thức và tài 
liệu nghiên cứu được sử dụng trong tiểu luận 
nghiên cứu, ví dụ: quần thể và mẫu được 
chọn, kỹ thuật chọn mẫu, địa điểm, tài liệu 
được sử dụng
 Bảng câu hỏi/ phỏng vấn; phương thức được 
lựa chọn cho nghiên cứu
 Số liệu được phân tích như thế nào? ví dụ: kỹ 
thuật phân tích nào đã được sử dụng?
 Những khó khăn/ hạn chế nào gặp phải trong 
quá trình nghiên cứu.
 Phương pháp tương ứng với nhiệm vụ.
(C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 10
KẾT QUẢ/ BÌNH LUẬN/ĐỀ XUẤT

 Phần này liên quan đến việc trình bày 
những kết quả nghiên cứu quan trọng nhất 
cùng với sự giải thích và bình luận chúng. 
Lưu ý rằng việc bất kỳ số liệu, bảng biểu, 
đồ thị..... nào cũng luôn phải có giải thích 
kèm theo là rất quan trọng.
(C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 11
KẾT LUẬN 

 Tóm lược kết quả nghiên cứu (ngắn gọn)
 Nêu bật ý nghĩa của kết quả này
 Hướng phát triển tiếp theo.
(C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 12
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 Các tài liệu xuất bản tham khảo trong 
nghiên cứu được liệt kê trong danh mục tài 
liệu tham khảo, trong đó tên tác giả xếp 
theo thứ tự bảng chữ cái và sử dụng mẫu 
tài liệu tham khảo của Harvard:
 Nguyễn Văn A (2009), Những điều cần 
biết khi làm tiểu luận, Hà Nội: Giáo dục, 
tr.5.

(C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 13
PHỤ LỤC 

 Bản copy của bảng câu hỏi, phụ lục 
phỏng vấn, biểu đồ, số liệu, đồ thị quá chi 
tiết đối với phần nội dung được đặt ở phần 
này. 
(C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 14
Thay lời kết

Xin chân thành cám ơn Quí vị 
đã lắng nghe!

TSKH. Nguyễn Văn Minh,
TT Đảm bảo chất lượng, trường ĐHNT,
minhnv@ftu.edu.vn; nguyenvm2002@gmail.com;
(04) 3835 6800 (705); 0983 118 969.(C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 15
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản