Hướng dẫn nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe - Phần 3 - Nhà trẻ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
272
lượt xem
84
download

Hướng dẫn nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe - Phần 3 - Nhà trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn chăm sóc và nuôi dạy trẻ được biên soạn công phu, chế độ dinh dưỡng cho bé từ o đến 6 tuổi, về chế độ dinh dưỡng , thức uống, hoạt động cho trẻ, giúp cho be được đầy đủ về dinh dưỡng, cân bằng chế độ sống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe - Phần 3 - Nhà trẻ

 1.     Tài Liệu Hướng dẫn nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em
 2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com PH N BA HƯ NG D N NUÔI DƯ NG VÀ CHĂM SÓC S C KH E A. T CH C ĂN, NG I. T CH C ĂN 1. S lư ng và ch t lư ng b a ăn Trong th i gian nhà tr , tr ư c ăn t i thi u hai b a chính m t b a ph a. Nhu c u v năng lư ng chi m 60-70% nhu c u năng lư ng c ngày c a tr , ư c chia theo l a tu i như sau: L a tu i Ch ăn Nhu c u c Nhu c u ngày t i nhà tr ( chi m 60-70% nhu c u c ngày) 3-6 tháng Bú m hoàn 600- 360- toàn 800Kcal 560Kcal 6-12 tháng Bú m + ăn 800- 480-630 Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com b t 900Kcal Kcal 12-18 tháng Ăn cháo + 900- 540- bú m 1100Kcal 770Kcal 18-24 tháng Ăn cơm nát 1100- 660- + bú m 1300Kcal 910Kcal 24-36 tháng Ăn cơm 1100-1300 660- thư ng Kcal 910Kcal H ng ngày tr c n ăn nhi u lo i th c ăn khác nhau v i các ch t dinh dư ng: m, béo, ư ng, vitamin và mu i khoáng b. T l gi a các ch t sinh năng lư ng theo cơ c u như sau - Ch t m (protit): cung c p kho ng 12-15% năng lư ng kh u ph n - Ch t béo( lipit): cung c p kho ng 15-25% năng lư ng kh u ph n - Ch t b t( gluxit): cung c p 63% năng lư ng kh u ph n T l các ch t sinh năng lư ng nên mb o t 100% và trong ph m vi c a t ng ch t. i v i tr béo phì, năng lư ng cho ch t béo và ch t b t ư ng cung c p nên duy trì m c t i thi u ( t c là ch t béo cung c p 15% và ch t b t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ư ng cung c p 60% năng lư ng kh u ph n), ng th i tăng cư ng cho tr ăn nhi u các l ai rau, c , qu và tích c c v n ng. c. Lương th c ph m c n cho tr trong m t b a ăn i v i tr 3-12 tháng - Có i u ki n cho tr bú m hoàn toàn trong 6 tháng u ( 180 ngày) là t t nh t N u vì y u t nào ó không th cho tr bú m hoàn toàn ư c thì th c ăn thay th s a m t t nh t cho tr l a tu i này là các lo i s a. - T 6-12 tháng: Tr bú m là chính + m i ngày ăn 2 b a b t và m t b a ph - Cho tr làm quen v i mùi v và c i m c a th c ăn ngoài s a m , khuy n khích cho tr t p ăn 2-3 thìa th c ăn m i ngày và ăn 2 l n 1 ngày. - Tăng d n v lư ng và s a d ng th c ăn. - M i b a cho tr ăn m t bát b t kho ng 200-250g. Khi cho tr ăn b sung nên cho tr ăn ch phù h p v i l a tu i, cho tr ăn t ít n nhi u tr quen d n v i th c ăn m i. Lương th c ph m c n cho tr t 6-12 tháng Th c 1 su t b t Th c M t ph m ph m b a ph su t N u N u b a Gam Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com chính ng t m n (g) Gam Gam (g) (g) B t t , 35- 35- S a ho c 100- b t dinh dư ng 40 40 nư c qu pha 120 ho c qu chín nghi n B t s a, 10- 100- u xanh 15 120 ư ng 5-10 50-100 kính D u ăn, 5 m nư c Th t ( cá, 10- tr ng...) 15 Rau, c , 10- 10- qu 15 15 Nư c 5 m m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com i v i tr 12-18 tháng Tr 12-18 tháng ăn t i trư ng 2 b a chính, 1 b a ph và bú m . M i b a chính m t bát cháo kho ng 300g, b a ph có th là s a, chè, m t s lo i qu , bánh... Lương th c th c ph m c n cho m t tr 12-18 tháng Th c ph m M t su t Th c ph m M t su t b a chính cháo b a ph Gam(g) Gam(g) G ot ,n p 50 Q a chín 100-120 ho c nư c qu pha ho c s a, chè Th t, cá, 15-30 tr ng u, l c 5-10 D u, m 5-10 120-150 nư c Rau, c , 15-20 qu Nư c m m 5-10 Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com i v i tr 18-36 tháng Tr 18-24 tháng thư ng ăn t i trư ng 2 b a chính và m t b a ph . M i b a chính kho ng 300-350g cơm nát v i th c ăn ( kho ng 1.5 n 2 bát). Ti p t c cho tr bú m n 24 tháng ho c lâu hơn Lương th c ph m c n cho m t tr t 18-24 tháng Th c ph m M t su t Th c ph m M t su t cơm nát b a ph b a chính Gam (g) G ot ,n p 65-75 Q a chín 100-120 ho c nư c qu nghi n ho c s a, Th t, cá, 15-30 chè. tr ng D u, m 5-10 120-150 nư c Rau, c , 30-50 qu Nư c m m 5-10 Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr 24-36 tháng ăn t i trư ng 2 b a chính và 1 b a ph . M i b a chính tr ăn 350-400g k c cơm và th c ăn ( kho ng 2 bát) Lương th c ph m c n cho m t tr t 24- 36 tháng Th c ph m M t su t Th c ph m M t su t b a chính cơm b a ph Gam(g) Gam(g) G ot ,n p 65-75 Q a chín 100-150 ho c nư c qu pha, s a ho c chè Th t, cá, 15-30 tr ng u, l c 5-10 150-200 D u, m 5-10 nư c Rau, c , 30-50 qu B a ph có th là s a, chè, bún, mi n, m t s lo i qu , bánh... Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com B a ăn c a tr c n mb o năng lư ng và các ch t dinh dư ng c n thi t như: m, béo, ư ng, mu i khoáng và sinh t ...nên thay i th c ph m h ng ngày tr ăn ngon mi ng. Trong m i b a ăn c n ph i h p nhi u lo i th c ph m có th b sung cho nhau và kh u ph n t yêu c u dinh dư ng. 2. Nư c u ng H ng ngày, tr c n ư c u ng nư c y , nh t là v mùa hè, lư ng nư c ưa vào cơ th tr ( dư i d ng nư c u ng, th c ăn) tăng d n theo l a tu i: T 3-6 tháng: 0.8-1.1 lit/ngày/tr T 6-12 tháng: 1.1 – 1.3 lít/ngày/tr T 12-18 tháng: 1.3- 1.5lít/ngày/tr Nư c u ng c n un sôi kĩ và ng trong bình hay m có n p y kín. M i tr có m t c c riêng. Mùa ông c n nư c cho m. Mùa hè nóng n c c n cho tr u ng nhi u nư c hơn, n u có i u ki n nên cho tr u ng nư c n u b ng các lo i lá như sài t, rau ngô., bông mã , kim ngân hoa...ho c nư c qu ( dâu, chanh, cam). Chú ý: Có nhi u tr b khát nhưng không bi t òi u ng nư c, cô giáo c n quan sát, phát hi n và cho tr u ng k p th i. Nên cho tr u ng theo nhu c u và chia làm nhi u l n trong ngày, có th cho tr u ng sau khi chơi, khi ăn xong, sau khi ng d y......không tr quá khát m i cho u ng m t l n quá nhi u. Không nên cho tr u ng nhi u nư c trư c b a ăn. 3. Chăm sóc b a ăn 3.1. Trư c khi ăn Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Trư c khi cho tr bú m : Cô giáo cho tr th c và thay tã lót s ch , hư ng d n bà m r a tay, qu n áo s ch và khô, lau s ch u vú, v t i vài gi t s a u. N u vì i u ki n nào ó tr không ư c bú m thì cho tr ăn s a b ng bát, thìa, không nên dùng bình bú cao su. Chú n b cho tr ăn: - Kê bàn và gh có tay v n cho tr . Lau bàn b ng khăn m - Chu n b ( nên dư vài cái): Bát thìa, c c s ch cho tr . Khăn m t s ch, m t vào ĩa trên bàn. C c ng nư c ã un sôi ngu i ( m), t trong khay, trên bàn. - Chia dư thêm m t su t ăn ( phòng khi ăn h t su t, có tr còn mu n ăn thêm ho c có bát b ánh ). - Tr ph i th c gi c và t nh táo trư c khi ăn. Cho tr i v sinh trư c khi ăn, lau m t, lau tay và eo y m ăn...N u tr còn ng thì tr nào d y trư c cho ăn trư c. Không ánh th c ng lo t. 3.2 Trong khi ăn a. Cho tr ăn s a - Th s a: Khu y u s a, nh vài gi t s a lên mu bàn tay, s a v a m là tr ăn ơc - B tr tay trái, u hơi cao, tr n m tho i mái trong lòng cô. Tay ph i cô múc s a b ng thìa cho tr ăn, n u quen tay trái có th i chi u. Không tr ch lâu quá 10 phút. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cô giáo ch n v trí ng i có th quan sát ư c các tr khác chưa ăn ho c ã ăn xong. b. Cho tr ăn b t, cháo - Cách th b t, cháo: Dùng m t thìa riêng xúc m t thìa n m th m n, nh t và nóng, khi th th y hơi m cho tr ăn là v a. c bi t v mùa ông, không cho tr ăn ngu i, d b l nh sau khi ăn. Các bát chưa ăn nc n y c n th n tránh ru i, b i. Cách ng i cho tr ăn: - Tr ng i chưa v ng: Cô giáo b tr như cho ăn s a. Cô ng i theo hư ng chân tr không p vào bát. Xúc cho t ng tr ăn. Tuy t i không tr n m ăn ho c u ng. - Tr ã ng i v ng: Cho tr ng i vào gh có tay v n. Cô ng i i di n cho 2 tr nhóm b t ăn m t l n ( nhóm cháo thì cho 4-5 tr ăn m t l n). - Cho tr quay lưng l i phía các b n ang chơi tr t p trung vào b a ăn và cô có th quan sát tr khác khi ang chơi. N u không có gh có th cho tr ng i ăn trên chi u, không tr v a bò, v a ăn. Chú ý bát xa t m v i tr không ch m tay ho c làm bát. Cách xúc cho tr ăn - Xúc t ng thìa vơi và g n mi ng. N u còn nóng, xúc trên m t bát và xung quanh trư c. Bón xong thìa này thì xúc ngay thìa khác, trong bát cho ngu i nhanh. Xúc g n t ng ph n tránh qu y nhi u làm b t, cháo b v a. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - ưa thìa v a t m, không ưa sâu vào mi ng tr . Trong khi ăn, n u mi ng tr b dính b t ho c cháo thì ch lau b ng khăn m ã chu n b s n cho t ng tr . c. Cho tr ăn cơm nát, cơm thư ng - X p tr chưa xúc ăn th o ng i riêng bàn ti n chăm sóc, nên s p x p nh ng cháu t xúc ăn ư c ng i m t bàn, m i bàn 4-6 tr , x p tr bi ng ăn ng i c nh tr ăn ngoan tr ng viên l n nhau khi ăn. Bàn nào chu n b xong thì cho ăn trư c, không tr ng i i lâu quá 10 phút ho c b t tr i nhau ăn ng lo t. - Giáo viên nên chia món m n vào bát c a tr r i m i x i cơm vào bát và tr n u. Cho ăn khô trư c, chan canh sau. 3.3 Sau khi ăn a. i v i tr ăn s a - Lau mi ng b ng khăn riêng c a m i tr . Cho u ng nư c chín b ng thìa -B ng tr ( ho c b d ng tr trên ùi) trong 3 n 5 phút ( tránh nôn tr ) r i m i t tr n m nh nhàng, n m nghiêng v bên ph i nh m phòng tr s a. b. i v i tr ăn b t, cháo - Lau mi ng và lau tay cho tr . Cho u ng nư c chín b ng chén và thìa riêng cho m i tr . Không dùng thìa xúc b t cháo cho tr u ng nư c. - Tr 8-9 tháng tr lên t p cho tr u ng nư c b ng c c, chén, d n d n tr t bưng c c u ng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 13. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cho tr i v sinh n u tr có nhu c u c. i v i tr ăn cơm nát, cơm thư ng - Cô giáo hư ng d n ho c nh c tr lau mi ng và lau tay. T p cho tr t bưng c c u ng nư c sau khi ăn, hư ng d n tr u ng t t , t ng ng m không s c và ư t áo. - Ăn xong, không cho tr ùa nhi u ho c ch y nh y m nh. Cho tr iv sinh ( n u c n) 3.4 M t s i m c n lưu ý khi cho tr ăn - Cho tr ăn chuy n d n t th c ăn nghi n- m m – ăn th c ăn mi ng. Sau ó cho tr ăn chung v i gia ình. - Th i i m chuy n ch ăn t b t sang ch cháo ho c t cháo sang cơm nát, cơm thư ng tùy thu c vào t ng tr . Nh ng tr quá y u ho c phát tri n ch m so v i tu i, có th chuy n ch ăn ch m hơn m t vài tháng. Ngư c l i, có nh ng tr có th cho chuy n ch ăn s m hơn so v i tu i. Nh ng ngày tr b m t hay y b ng, nên cho tr ăn nh như cháo, mì....và không nh t thi t ph i ép tr ăn cơm. - Cô kiên trì t p cho tr quen d n v i các lo i th c ph m ch bi n nhà tr , nh t là tr m i i nhà tr ho c m i t p ăn cháo, cơm. - Trong khi cho tr ăn, giáo viên c n quan tâm n c i m cá nhân c a t ng tr như tr m i t p ăn, tr ăn ch m, tr m i i nhà tr , nh ng tr y u ho c m i m d y. Giáo viên c n nói năng d u dàng, nh nhàng, vui v và ng viên tr ăn h t su t, tránh d a n t, ép tr khi tr không mu n ăn ho c b nôn tr . N u b a nào tr kém ăn, cô c n tìm hi u nguyên nhân báo cho nhà b p hay y t ho c ba m bi t chăm sóc tr t t hơn Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 14. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Khi ang ăn, u ng mà tr ho, khóc ho c ng g t, cô ph i d ng cho tr ăn, u ng. Khi tr h t ho, nín khóc và t nh ng m i cho ăn, u ng ti p tránh hóc và s c. - Khi tr ăn u ng, không ư c b t mũi ho c ngáng m m, b t tr nu t - Khi ang ăn, n u tr i v sinh thì c n thay và r a s ch ngay cho tr - Lúc tr v a ng d y ho c chơi xong, cô giáo c n cho tr u ng nư c, nh t là mùa hè. II. CHĂM SÓC GI C NG 1. Chu n b cho tr ng Trong nhóm c n có m t nơi dành riêng cho tr ng , t t nh t nên có phòng ng riêng. Nơi ng ph i có không khí trong s ch, thoáng mát v mùa hè, m áp v mùa ông, ánh sáng d u dàng. Phòng ng nên gi m ánh sáng b ng cách óng b t m t s c a ho c t t b t èn. - Không tr n m ng tr c ti p dư i sàn nhà. T t nh t m i tr có giư ng riêng, giư ng ph i có khung tr không b ngã. Mùa ông ph i có chi u, màn, g i, chăn m và thư ng xuyên ư c phơi, gi t, m b o luôn s ch s , khô ráo. - Trư c khi ng , cô c n cho tr i v sinh, tr ph i ư c trong tr ng thái tho i mái. Mùa ông có th c i b t qu n áo, mũ, khăn quàng c . Không tr khóc nhi u, ho c v n ng quá nhi u trư c khi ng . Tuy t i không d a n t tr . - C n chú ý n c i m riêng c a t ng tr chăm sóc chu áo. Nh ng tr y u ho c có nhu c u ng nhi u nên cho ng trư c. Nhn g tr hay Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 15. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com qu y khóc, chưa quen v i n n p nhà tr cô nên d tr , cho tr ng riêng và t ng cu i cùng có i u ki n chăm sóc và không nh hư ng n tr khác. - i v i bé 3-12 tháng + Tr 3-6 tháng nên t tr n m nghiêng v m t phía ho c n m ng a. Tránh tr n m s p và ngo o ud n n ng t th và m dãi trong khi tr ng . Cô nên b t ng tr r i nh n nhàng t vào giư ng cho tr ng + Tr 6-12 tháng nên tr ng trong tư th tho i mái - i v i tr 12-24 tháng, cô nên ng viên khuy n khích, t p cho tr làm quen v i nơi ng và t p cho tr t i vào ch ng - Tr 24 – 36 tháng ã có nh ng thói quen v n n p sinh ho t, thói quen t ph c v nên n gi ng , cô hư ng d n tr cùng cô chu n b ng ( tr t bê g i c a mình vào ch ng ...), nh c tr i v sinh n úng ch c a mình ng . Ngoài c ch nh nhàng, l i nói êm d u d tr ng , cô nên hát nh ng bài hát ru, dân ca ho c m băng nh c nh ru tr ng . 2. Theo dõi tr ng - Trong th i gian tr ng , cô ph i thư ng xuyên có m t theo dõi, phát hi n nh ng b t thư ng có th x y ra i v i tr ( s a l i tư th tr ng tho i mái, không tr úp m t vào g i ho c chùm chăn kín m t) - Khi tr ng , v mùa hè, n u dùng qu t i n, cô chú ý v n t c v a ph i và xa, t phía chân tr . N u dùng i u hòa nhi t , không nên nhi t quá l nh. Mùa ông cô nên p chăn m cho tr , không nên tr m c quá nhi u qu n áo. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 16. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - C n gi yên tĩnh khi tr ng , tránh cư i, nói to và tránh nh ng ti ng ng m nh làm tr gi t mình. - N u có tr th c d y s m và qu y khóc, cô c n d tr ng ti p, n u không ng n a thì ưa sang ch khác d tr chơi, không tr khóc làm m t gi c ng c a tr khác. - i v i tr bé, k p th i thay tã lót khi tr ái d m và d cho tr ng ti p. 3. Chăm sóc khi tr th c d y - Tr nào th c gi c trư c, cô cho d y trư c, tránh tình tr ng d y ng lo t m t lúc nh hư ng n gi c ng c a tr khác và sinh ho t c a l p. Tr y u và có nhu c u ng nhi u nên cho th c d y sau cùng. - Sau khi tr th c d y, cô lau m t cho tr t nh ng và d tr chơi. Cô cho tr i v sinh, nh c nh tr l n t i v sinh và hư ng d n tr cùng cô thu d n ch ng . N u có tr ái d m, sau khi tr ã d y h t, cô c n làm v sinh nơi ng . M c as thông thoáng phòng. B. V SINH I. V SINH CÁ NHÂN 1, V sinh cá nhân tr a. Chu n b y các dùng v sinh - Chu n b y khăn m t m b o v sinh( m t khăn m t/ tr ). Chu n b bô, sô, ch u. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 17. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Chu n b d ng c cho tr r a tay: Thùng có vòi ho c vói nư c v a t m tay tr ( n u ng nư c vào sô hay ch u thì ph i có gáo d i) . xà phòng r a tay. Khăn khô s ch lau tay. Xô hay ch u h ng nư c b n ( n u c n ) - Chu n b qu n áo, tã lót d tr thay cho tr khi c n thi t nh t là v mùa ông. i v i tr bé, h ng ngày yêu c u cha m em theo m t s khăn mùi xoa ho c mi ng v i m m, s ch lsau mũi cho tr . N u có i u ki n, chu n b khăn gi y m m, h p v sinh lau mũi cho tr . b. V sinh cho tr V sinh da - Lau m t: + Cô lau m t cho tr trư c và sau khi ăn, khi m t b b n. Khi lau chú ý d ch chuy n khăn sao cho da m t c a tr luôn luôn ư c ti p xúc v i ph n khăn s ch. Trong quá trình lau m t cho tr , các thao tác c n ph i nh nhàng, tránh làm tr au và s hãi. V a lau m t cho tr v a trò chuy n âu y m và nói các ng tác cô ang làm tr có c m giác nh nhàng. + Nh ng tr b chàm, m n nh t c n lau cho tr sau cùng và gi t khăn riêng b nh không lây lan qua tr khác. Trư ng h p tr b ch y mũi nư c ( tr bé) c n lau ngay cho tr tránh tr li m mũi ho c qu t ngang. Nh c nh tr l n t l y khăn lau mũi và không b v t l vào mũi. + i v i tr trên 24 tháng, cho tr nh n bi t khăn lau m t thao úng kí hi u khăn c a tr . - Lau tay, r a tay: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 18. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + i v i tr dư i 18 tháng tu i: Cô dùng khăn m, s ch lau tay cho tr trư c và sau khi ăn. Khi tay tr b n thì ph i r a tay. Mùa ông nên dùng khăn m lau. + Tr trên 18 tháng : Cô r a tay cho tr dư i lòng nư c ch y ( vòi nư c ho c dùng gáo d i). Cô r a t ng tay cho tr theo các bư c sau: r a t c tay, mu bàn tay, k tay, u ngón tay r i r a lòng bàn tay và ngón tay, r a xong dùng khăn s ch lau tay cho tr . + trong khi chăm sóc v sinh cho tr , cô v a làm v a gi i thích tr hi u t i sao ph i r a tay s ch. Tr trên 24 tháng, bư c u hư ng d n cho tr làm quen v i cách r a tay và t lau tay khô. V sinh răng mi ng - gi v sinh răng mi ng cho tr , hàng ngày cô c n cho tr u ng vài thìa nư c chín tráng mi ng sau m i l n bú ho c u ng s a ( i v i tr chưa m c răng) - Khi tr ã m c răng, h ng ngày sau khi ăn, hư ng d n cha m lau răng, mi ng cho tr b ng khăn s ch, m m, có th m nư c mu i loãng. V i tr l n hơn có th t p cho tr xúc mi ng. Ph i h p v i gia ình cho tr 3 tu i t p ánh răng. Không nên cho tr ăn quà v t nh t là k o, bánh ng t. nên cho tr ánh răng nh kì phát hi n s m răng sâu và ch a tr k p th i. D y cho tr có thói quen ng m mi ng khi ng , th b ng mũi mi ng và răng không b khô. V sinh qu n áo, giày dép Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 19. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Không tr m c qu n áo m ư t, khi tr b nôn tr , i ti u ti n ra qu n áo ho c m hôi ra nhi u, cô c n thay ngay cho tr . C i b t qu n áo cho tr khi tr i nóng, m c thêm khi tr i l nh. - ch ng nhi m l nh ôi chân c a tr , ngoài ôi dép hay giày tr i n l p, c n có thêm m t ôi dép s ch cho tr i trong l p. - Cô nh c cha m c a tr ưa t t, qu n áo, tã lót d tr thay cho tr khi c n thi t. nên cho tr m c qu n áo b ng nh ng lo i v i m m, th m m hôi. Nên dùng lo i giày dép hơi r ng hơn so v i chân tr m t chút, dép m m, m ng, nh , d c i, có quai sau cho tr d i. V sinh khi i b - Khi tr ng i v ng m i b t u t p cho tr ng i bô. Trư ng h p tr bé m i ng i bô, cô ph i c nh tr và d dành tr tr làm quen v i vi c ng i bô. Cô c n có ng tác nh nhàng, thái d u dàng, không quát m ng tr . - Khi s p x p gh bô cho tr ng i c n d t gh bô cách nhau m t kho ng cách thích h p, không tr ng i sát nhau quá gây m t tr t t trong gi i bô. - Ch cho ng i bô khi tr c n i ti n ho c ti u ti n, không cho tr ng i bô hàng lo t, tr nào có nhu c u thì cho ng i bô trư c. Không tr ng i bô không quá 10 phút. Trư ng h p tr ng i bô quá 10phút mà không i ti n ho c ti u ti n ph i cho tr ng d y. - Trong khi tr ng i bô, cô ph i quan sát m b o tr không b ngã, không tr ng i bô r i i làm vi c khác. Không nên cho tr ng i sát h n vào tư ng khi tư ng m. Mùa ông ho c nh ng ngày tr i l nh ph i cho tr i dép ho c kê mi ng ván, tr i v i ho c th m nilong xu ng ch tr t chân. Cho tr ng i nơi kín gió tránh gió lùa. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 20. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Sau khi i i ti n c n r a ngay cho tr . Cô b tr , dùng tay r a cho tr dư i vòi nư c ch y ho c dùng gáo d i, r a t trư c ra sau. R a xong dùng khăn khô lau cho tr - bô ngay sau khi tr i v sinh vào nơi quy nh, r a bô s ch s , úp khô, phơi n ng. Sau ó cô ph i r a tay s ch b ng xà phòng trư c khi làm vi c khác. 2. V sinh cá nhân cô - Cô ph i gi v sinh, phòng b nh t t b o v s c kh e cho b n thân và nh ng ngư i xung quanh, không làm lây lan b nh trong nhóm và trong nhà tr . a. V sinh thân th - Gi gìn da s ch s , nh t là hai bàn tay. Khi chăm sóc tr , hai bàn tay cô ph i uôn s ch s . Cô c n r a tay b ng xà phòng và nư c s ch trư c khi cho tr ăn, sau khi i v sinh, sau khi làm v sinh cho tr , sau khi quét rác ho c lau nhà. - u tóc luôn g n gàng, s ch s . Không móng tay dài khi chăm sóc tr . - Gi v sinh răng mi ng s ch s . eo kh u trang khi chia cơm cho tr , khi ho, s mũi,viêm h ng. b. V sinh qu n áo, dùng cá nhân - Qu n áo ph i luôn g n gàng, s ch s . N u có qu n áo công tác ph i thư ng xuyên m c trong quá trình chăm sóc tr . Không m c trang ph c công tác v gia ình ho c ra ngoài. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản