Hướng dẫn số 09/HD-ĐTN

Chia sẻ: Dangthi THU | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
289
lượt xem
68
download

Hướng dẫn số 09/HD-ĐTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn tổ chức đại hội chi đoàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 09/HD-ĐTN

  1. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG *** Hải Phòng, ngày 17 tháng 9 năm 2009 Số 09/HD-ĐTN HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Chi đoàn, Nhiệm kỳ 2009 – 2010 - Căn cứ Điều 7, Chương I, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; - Căn cứ Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; - Căn cứ nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2009 – 2010 của Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Hải Phòng, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Hải Phòng hướng dẫn các Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc, Chi đoàn lớp học chỉ đạo và tổ chức Đại hội Chi đoàn theo đúng nhiệm kỳ, đúng qui định, cụ thể như sau: I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 1. Thời gian: từ ngày 21/9 đến ngày 25/10/2009. 2. Địa điểm: tại các phòng họp, phòng học (do các Chi đoàn tự bố trí). II. NỘI DUNG, TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI 1. Nội dung chính của Đại hội: - Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2008 – 2009. - Quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác của Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2009 – 2010. - Tham luận các vấn đề quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị (Rèn luyện bản lĩnh chính trị tư tưởng; Học tập; Các hoạt động Văn Thể Mỹ; Nghiên cứu khoa học và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm,…). - Bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2010. 2. Tiến trình Đại hội: Ban Thường vụ Đoàn Trường gửi kèm Hướng dẫn này các văn bản mẫu tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2010: - Mẫu số 1: Chương trình Đại hội; - Mẫu số 2: Đề án nhân sự; - Mẫu số 3: Hướng dẫn thể lệ bầu cử; - Mẫu số 4: Biên bản kiểm phiếu; - Mẫu số 5: Nghị quyết Đại hội; - Mẫu số 6: Biên bản Đại hội; - Mẫu số 7: Phiếu bầu cử, Trang trí Đại hội. * Chú ý: Các Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc và Chi đoàn lớp học có thể tải các văn bản mẫu hướng dẫn Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2010 trên trang website: www.dhhp.edu.vn, chuyên mục Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, phần Các văn bản của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên. 1
  2. 3. Yêu cầu: Để thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2010, Ban Thường vụ Đoàn Trường yêu cầu các Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc, Chi đoàn lớp học thực hiện tốt một số nội dung sau: 3.1 Đối với Liên chi đoàn: - Báo cáo Chi bộ, Ban chủ nhiệm đơn vị xin ý kiến chỉ đạo về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2010. - Tổ chức họp Ban chấp hành mở rộng, gồm Ban chấp hành các Chi đoàn lớp học; phô tô và gửi các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội của Ban Thường vụ Đoàn Trường tới các Chi đoàn. - Chọn từ 1 đến 2 Chi đoàn tổ chức Đại hội điểm để các Chi đoàn trong và ngoài đơn vị đến dự và rút kinh nghiệm, đặc biệt là đối với Chi đoàn năm thứ 1. - Phân công các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Liên chi phụ trách, hướng dẫn và dự Đại hội các Chi đoàn. - Tổng hợp, báo cáo kết quả chỉ đạo Đại hội Chi đoàn lên Văn phòng Đoàn Trường sau khi các Chi đoàn lớp học đã hoàn thành xong Đại hội. 3.2 Đối với các Chi đoàn trực thuộc, Chi đoàn lớp học: - Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban chấp hành các Liên chi đoàn về mặt thời gian, nội dung, tiến trình Đại hội. - Báo cáo Lãnh đạo đơn vị, Ban chấp hành Liên chi đoàn, Giáo viên chủ nhiệm về việc triển khai tổ chức Đại hội; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội nghiêm túc, trang trọng, đúng Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. - Báo cáo và trình các văn bản của Đại hội lên Đoàn cấp trên trước khi tổ chức Đại hội Chi đoàn ít nhất 02 ngày, xin ý kiến chỉ đạo và sửa chữa theo hướng dẫn của Đoàn cấp trên. - Mẫu phiếu bầu cử Ban chấp hành Chi đoàn phải theo đúng mẫu hướng dẫn, đóng dấu treo của Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Hải Phòng trước khi tổ chức Đại hội ít nhất 02 ngày. - Sau khi tổ chức Đại hội, chậm nhất là 5 ngày, Ban chấp hành Chi đoàn có nhiệm vụ nộp các văn bản của Đại hội lên Đoàn cấp trên (bao gồm các văn bản sau: Mẫu số 1,2,3,4,5,6; Phiếu bầu cử). 3.3 Đối với đoàn viên cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên - Yêu cầu về trang phục dự Đại hội: mặc áo trắng, đeo Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. - Tham dự Đại hội với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Hải Phòng năm học 2009 – 2010. Ban Thường vụ Đoàn Trường yêu cầu Ban chấp hành các Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc, Chi đoàn lớp học báo cáo với Chi bộ, Ban chủ nhiệm đơn vị, tiến hành chỉ đạo và tổ chức Đại hội đúng qui định, trang trọng và hiệu quả. Nơi nhận: T.M BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG 2
  3. BÍ THƯ - Đ.U, BGH (để báo cáo); - BCN các đơn vị (để phối hợp); (Đã ký) - Các LCĐ, CĐ trực thuộc (để thực hiện); Phạm Đức Cường - Các CĐ lớp học (để thực hiện); - Lưu VP. 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản