Hướng dẫn số 1266/2005/HD-SGDĐT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
84
lượt xem
2
download

Hướng dẫn số 1266/2005/HD-SGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 1266/2005/HD-SGDĐT về thủ tục tuyển sinh vào lớp 10 THPT ngoài công lập Năm học 2005 - 2006 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 1266/2005/HD-SGDĐT

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ******** TẠO ****** Số: 1266/2005/HD-SGDĐT Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2005 HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NGOÀI CÔNG LẬP NĂM HỌC 2005 - 2006 Căn cứ Quy chế tuyển sinh vào trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/1999 củaBộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Hướng dẫn số 693/HD-SGD&ĐT ngày 04/5/2005 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2005 – 2006; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn về thủ tục tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT ngoài công lập năm học 2005 - 2006 như sau: I. THỦ TỤC VÀ LỊCH TUYỂN SINH 1. Thời hạn nhận hồ sơ tuyển sinh Các trường phải thông báo rõ ràng công khai thời hạn tuyển sinh chậm nhất là đến ngày 30/7/2005 phải kết thúc thời hạn tuyển sinh. Sở sẽ không duyệt vào lớp 10 THPT những học sinh tuyển sau thời hạn quy định. Sau khi hết thời hạn tuyển sinh những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu cần báo cáo Sở để có phương án giải quyết. 2. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc -Các trường cần bố trí cán bộ có trách nhiệm nhận hồ sơ, thông báo công khai rõ ràng những điều cần biết về tuyển sinh (hồ sơ, thủ tục, thời gian làm việc, học phí và các khoản đóng gópkhác. . .) để toàn thể học sinh và cha mẹ học sinh được biết. Yêu cầu các cán bộ nhận hồ sơ tuyển sinh nghiên cứu kỹ Công văn số 1199/CV – SGD&ĐT ngày 04/7/2005 về việc thông báo kết quả phúc khảo và xét đặc cách tốt nghiệp THCS, Công văn số 1204/CV-SGD&ĐT ngày 05/07/2005 nhắc nhở những vấn đề cần lưu ý về công tác tuyển sinh năm học 2005 - 2006. -Trong thời gian tuyển sinh mỗi trường phải có Giám hiệu trực hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho học sinh và cha mẹ học sinh.
  2. - Trong thời gian tuyển sinh không kết hợp các việc khác như may đồng phục, bán sách giáo khoa… 3. Trường hợp học sinh xin rút hồ sơ Nhà trường phải hoàn trả đầy đủ hồ sơ và tiền đã nộp (trừ phần lệ phí tuyển sinh đã sử dụng), tuyệt đối không được gây khó khăn trong việc trả hồ sơ của học sinh. 4. Kiểm tra hồ sơ và điều kiện tuyển Hiệu trưởng phải tổ chức kiểm tra hồ sơ và chịu hoàn toàn trách nhiệm về hồ sơ của học sinh nhập trường. Cần lưu ý các điều kiện về tuổi, tốt nghiệp THCS hệ phổ thông hay bổ túc văn hoá (các trường chỉ được phép tuyển những học sinh đã tốt nghiệp bổ túc văn hoá trước ngày 25/5/2005 và đã dự thi đủ hai môn Văn – tiếng Việt, Toán trong kỳ thi tốt nghiệpTHCS khoá ngày 25/5/2005 không có bài thi nào bị điểm 0). Tuyệt đối không được phép nhận những học sinh thiếu tuổi chưa được Sở duyệt cho phép học sớm tuổi, những học sinh tốt nghiệp THCS hệ bổ túc không có Giấy chứng nhận tốt nghiệp và báo điểm xét tuyển do Phòng GD cấp. II.HỒ SƠ HỌC SINH NHẬP HỌC GỒM CÓ 1.Học bạ cấp THCS (bản chính) 2.Giấy khai sinh (bản sao, có đối chiếu với bản chính). 3.Giấy chứng nhận tốt nghiệp và báo điểm xét tuyển vào THPT do Phòng GD cấp (Giấy chứng nhận do trường THCS cấp không có giá trị). Riêng đối với học sinh tốt nghiệp THCS từ năm 2004 trở về trước phải có bản chính Bằng tốt nghiệp THCS và phiếu báo điểm xét tuyển do Phòng GD cấp. 4.Danh sách học sinh được phép học trước một tuổi có tên học sinh được Sở duyệt (bản sao do phòng GD hoặc trường THCS cấp). Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh cần chú ý: Kiểm tra đối chiếu tất cả các loại giấy tờ trên phải trùng khớp về họ tên, ngày sinh, nơi sinh. Sau khi kiểm tra nếu trùng khớp ghi rõ vào mặt sau của bản sao Giấy khai sinh: “Đã kiểm tra đúng với Học bạ”; cán bộ kiểm tra ghi rõ tên và ký. Hiệu trưởng ký đóng dấu xác nhận. Bản sao Giấy khai sinh này là bản duy nhất sử dụng trong cả cấp học, mọi thay đổi về sau đều không có giá trị. III. BÁO CÁO VÀ XÉT DUYỆT TRÚNG TUYỂN 1. Báo cáo, hồ sơ tuyển sinh nộp Sở gồm có
  3. - Báo cáo nhanh về số lượng học sinh đã tuyển (lần 1 nộp 8h30 ngày 20/7/2005; lần 2 nộp 8h30 ngày 27/7/2005). - Báo cáo tuyển sinh nộp 14h00 ngày 02/8/2005. - Danh sách trúng tuyển (bằng văn bản và ghi trên đĩa mềm) nộp ngày 02/8/2005. Tất cả các báo cáo trên đều có mẫu gửi kèm. 2. Xét duyệt trúng tuyển và cấp giấy chứng nhận -Sau khi được Giám đốc duyệt, học sinh mới được coi là được tuyển vào lớp 10 THPT ngoài công lập. Căn cứ vào Danh sách trúng tuyển được duyệt Sở sẽ cấp cho mỗi học sinh một Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT ngoài công lập. Việc thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận Sở sẽ có văn bản hướng dẫn sau. - Sở yêu cầu các Ông (Bà) Hiệu trưởng trường THPT ngoài công lập tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Hướng dẫn này, nếu để xảy ra sai sót Hiệu trưởng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trong khi thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần báo cáo ngay để Sở xem xét giải quyết. Nơi nhận : KT. GIÁM ĐỐC -Đ/c Giám đốc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI (để báo cáo) PHÓ GIÁM ĐỐC -Các trường THPTNCL, các phòng, ban Sở (để thực hiện) -Lưu VT–QLT&KĐ Lê Đình Lập
Đồng bộ tài khoản