Hướng dẫn Sử dụng Chương trình Quản Lý &Trộn Đề thi Trắc nghiệm McMIX

Chia sẻ: coisoida2011

Tạo ra các đề thi hoán đổi từ một đề thi gốc đã được sẵn từ file word. Đáp án của đề chuẩn, mã đề hoán vị và công thức của các đề thi hoán vị sẽ được dùng cho việc xử lý bài thi và chấm thi.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản