Hướng dẫn sử dụng DOCMan

Chia sẻ: Trần Tuấn Việt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
381
lượt xem
122
download

Hướng dẫn sử dụng DOCMan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng component DocMan cho joomla

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng DOCMan

  1. Hướng dẫn sử dụng DOCMan Trong bài viết này, tôi sử dụng: 1. Joomla version 1.0.11 2. DOCMan version 1.3 RC2 Bước 1: Cài đặt DOCMan. Vào back-end, chọn Installers/Components Sau khi cài đặt xong, vào phần Component sẽ thấy có DOCMan Lưu ý: lúc này nếu bị báo lỗi Fatal error Fatal error: Cannot redeclare themeConfig::$details_homepage in… Sửa lỗi: vào file \components\com_docman\themes\default\themeConfig.php dòng 36, bỏ dòng code này: $details_homepage Bước 2: Kiểm tra cấu hình của DOCMan Vào Components/DOCMan/Configuration. § Trong tab General
  2. Lưu ý: trong đường dẫn bên trên ta thấy, các file khi được upload lên thì nằm trong thư mục dmdocuments. Nếu đang ở trên host server, nhớ CHMOD thư mục dmdocuments là 777. § Trong tab Frontend, ta có thể thêm các định dạng file để xem, chú ý có dấu gạch đứng giữa 2 định dạng file. § Trong tab Permission Mục Guest dùng để set các hoạt động mà một khách (một người không đăng ký) có thể làm với tài liệu, có 3 mức độ :
  3. 1. Không được truy cập (No Access) 2. Chỉ được thấy các tài liệu hiện có, nhưng không được download hay xem (Browse only) 3. Toàn quyền xem, download § Trong tab Upload Mục Max.filesize : dùng để quy định kích thước file lớn nhất có thể upload từ Front-end (giới hạn này không áp dụng cho Back-end). Mục Extensions allowed : quy định các định dạng file có thể upload từ Front-end (đối với Back-end thì có thể upload mọi định dạng). Bước 3: Tạo Categories Vào Component/DOCMan/Management
  4. Chọn mục Categories. Tạo một category (nhấn nút Add) Đặt tên cho category mới Lưu ý : Nếu ta đã tạo một category trước đó thì trong mục Parent Item ta có thể cho category mới vừa tạo ra nằm trong category đã tạo trước (tức là category sắp sửa tạo là cấp con của category đã tạo trước đó). Bước 4 : Upload file Vào Component/DOCMan/Files (hoặc truy cập từ cpanel) Bấm vào nút Upload Chọn Upload a file from your computer, rồi nhấn Next Tìm tới file cần upload, rồi nhấn Submit. Nếu thành công, ta sẽ được thông báo : Lưu ý : Nếu bước này bị lỗi Directory problem
  5. Nguyên nhân : Do chưa có thư mục đúng tên với thư mục set trong phần Configuration hay thư mục chưa được CHMOD 777. Bước 5 : Tạo thông tin giới thiệu cho file vừa upload Sau khi vừa upload xong, chọn Make a new document... Gõ các thông tin cần thiết vào Lưu ý : phải chọn category. Hai mục cuối cùng Approved và Published phải chọn Yes (Có). Bấm Save. Bước 6 : Liên kết ra menu ngoài Chọn Menu/mainmenu. Nhấn New. Chọn Component. Nhấn Next
  6. Đặt tên cho menu, chọn component DOCMan. Chọn Published là Yes (Có) Vậy là kết thúc quá trình. Có thể ra ngoài Front-end để test Chúc các bạn thành công. Bài hướng dẫn này được thực hiện bởi : ttinhha (email : ttinhha@yahoo.com ) Trung tâm hỗ trợ giáo viên – www.giaovien.net
Đồng bộ tài khoản