Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 21

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
344
lượt xem
148
download

Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Excel 2010 Chương 5: Đồ Thị Trong Excel Đồ thị giúp trình bày các số liệu khô khan bằng việc vẽ thành các hình ảnh trực quan, dễ hiểu. Đồ thị được liên kết với dữ liệu của nó trong bảng tính, do đó khi thay đổi dữ liệu của nó trong bảng tính thì lập tức đồ thị sẽ thay đổi tương ứng theo. Trong Excel 2010 việc vẽ đồ thị chưa bao giờ dễ dàng và đẹp như bây giờ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 21

  1. Excel 2010 Chương 5: Đồ Thị Trong Excel Giới thiệu đồ thị t p tr n số liệu k ô k an ằng việ v t n n ảnh trực quan, dễ hiểu t ợ l ên kết v ữ liệu của nó tron ản tín , o ó k t a ổi dữ liệu của nó tron ản tín t lập tứ t s t a ổ t ơn ứng theo. Trong Excel 2010 việ v t a ao ờ dễ n v ẹp n â ờ. Ex el ó rất nhiều kiểu t k n au p v o n ều m í k n au của rất nhiều loạ ố t ợng sử n ản tín , n ta s n n au k m p thế t ủa Ex el tron ọ n t l một ố t ợng (object) của Ex el, ố t ợn n ứa ữ liệu v ểu diễn t n n ản v m u sắ v kiểu n rất p on p N n un , Ex el ó 2 loạ t ól t nằm trong WorkS eet ( òn ọ l Em e e art) v C artS eet ể chuyển ổi qua lại giữa 2 loạ t n ta l m n sau C ọn t  Chart Tools  Design  Location  Move Chart  ọn Object in + Tên Sheet ( t nằm trong Worksheet) hay chọn New sheet + Nhập tên ChartSheet v o 1
  2. Excel 2010 C ọn C artS eet a Embedded chart 5.2. Vẽ đồ thị P nn tr n v t từ một bảng số liệu o tr v một số t chọn của t ết quả n ên ứu về sự t õa mãn ủa n óm k n p ân t eo ộ tuổ ợ on n ên , nếu c n ta n kết quả n ể o o n k ôn ó vấn ề , tu n ên o os sn ộn v t u ết p ơn nếu n ta ến on số n t n t ể ợ n n t ấy một trực quan ơn 2
  3. Excel 2010 ản số l ệu n ên ứu ã l m t eo sau ể v t B1. Chọn v n ữ liệu A3:D9, chọn luôn n ãn ủa ột. B2. Chọn kiểu t từ Ribbon  Insert  Charts n óm t ao m n ều k ểu k n au, ví n ta ọn n óm Column  Clustered Column. C ọn k ểu t B3. on 2l n ta ã ó n a một t ạng cột n n trên, tu n ên n ta ó t ể ổ ố trí ủa t n p n trên t Ch n ồ thị  Chart Tools  Design  Chart Layout  ọn ố trí t í ợp í ta ọn kiểu Layout 3 trong Chart Layout. 3
  4. Excel 2010 ựa ọn la out B4. ảo u i số liệu từ òn t n ột v n ợc lại: Chart Tools  Design  Data  Switch Row/Column C n ta t ực hiện lện n k t trên a ển t n n mon muốn í n ta muốn n óm n óm tuổi lạ ể ễ so s n ữa t n v n au 4
  5. Excel 2010 ảo òn ột B5. Nếu t ấ k ểu t trên k ôn ẹp, n ta ó t ể ổi sang kiểu k ằn Chart Tools  Design  Type  Change Chart Type, ộp t oạ Insert Chart ển t l ệt kê to n ộ k ểu t ện ó ủa Ex el t a o ạn lựa ọn 5
  6. Excel 2010 ộp t oạ nsert C art v ọn k ểu t k B6. N o ra, nếu ạn t ấ tôn m u ủa t a ẹp t v o ọn Chart Tools  Design  Chart Styles  ọn More ( ). 6
  7. Excel 2010 C ọn C art St le 7
Đồng bộ tài khoản