Hướng dẫn sủ dụng FAMIS với MDSD mới theo Luật 2003

Chia sẻ: hoanganhhoan

Famis trước đây được xây dựng theo Luật đất đai 1993. Hiện nay, khi thi hành Luật đất đai 2003, để phù hợp với những qui định mới, phần...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản