Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 18

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
80
lượt xem
27
download

Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệu chỉnh Security and Trust Các mức độ Security này bao gồm: Restricted (the form cannot access content outside the form): mức độ hạn chế sử dụng, ở mức thiết lập này các biểu mẫu chỉ có thể được sử dụng để triển khai qua email hoặc chia sẻ cấu trúc file .XSN; trong biểu mẫu không chứa bất kỳ kết nối nào tới một nguồn khác cũng như bất kỳ các lệnh lập trính nào. Domain (the form can access content from the domain in which It is located):...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 18

  1. InfoPath 2010 Xuất bản InfoPath (Publish InfoPath) Các thuộc tính Security trên InfoPath Không giống như phiên bản 2007, các thuộc tình Security của InfoPath 2010 được đặt trong File Info chọn Form Options như hính:
  2. InfoPath 2010 Hính 93: Form Options Mục Security and Trust trong Form Options thể hiện các mức thiết lập Security của InfoPath.
  3. InfoPath 2010 Hính 94: Hiệu chỉnh Security and Trust Các mức độ Security này bao gồm:  Restricted (the form cannot access content outside the form): mức độ hạn chế sử dụng, ở mức thiết lập này các biểu mẫu chỉ có thể được sử dụng để triển khai qua email hoặc chia sẻ cấu trúc file .XSN; trong biểu mẫu không chứa bất kỳ kết nối nào tới một nguồn khác cũng như bất kỳ các lệnh lập trính nào.  Domain (the form can access content from the domain in which It is located): mức độ thiết lập ở Domain được triển khai ở một
  4. InfoPath 2010 khu vực xác định và phân phối cho người dùng cuối chẳng hạn như trong trên các ổ đĩa chia sẻ mạng, Web Server và môi trường tốt nhất là trên Microsoft Sharepoint Services hay Microsoft Sharepoint Server. Khi thiết lập ở mức Security này biểu mẫu chỉ có thể kết nối tới Server chứa File biểu mẫu.  Full Trust (the form has access to files and settings on the computer) : thiết lập Security ở Full Trust cho phép người sử dụng có thể chạy các chương trính, các kết nối với các dữ liệu ở bên ngoài và gần như không có giới hạn cho chế độ này. Tuy nhiên, cùng với những sự tiện lợi cũng ẩn chứa những nguy hiểm tiềm ẩn và nếu xuất bản (Publish) biểu mẫu lên trên Sharepoint thí cần phải có sự xác nhận (Approve) Ghi chú: Khi tiến hành Publish sử dụng mức độ Security là Full Trust, InfoPath buộc người dùng phải sử dụng chữ ký (Signature) bằng cách tạo ra chữ ký ở phần Form Template Signature.
  5. InfoPath 2010 Hính 95: Tạo Certificate
Đồng bộ tài khoản