Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 30

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
72
lượt xem
24
download

Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 30

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Customize InfoPath và ứng dụng Workflow Các hiệu chỉnh trong Form Options -Web Browser Web Browser Trong mục tùy chọn này, cho phép hiển thị vị trì Toolbar và các nút lệnh tương ứng. Click chọn hoặc bỏ chọn các thàh phần không cần thiết trên Toolbar. -Filler Feature:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 30

  1. InfoPath 2010 Customize InfoPath và ứng dụng Workflow Các hiệu chỉnh trong Form Options Web Browser
  2. InfoPath 2010 Hính 220: Web Browser Trong mục tùy chọn này, cho phép hiển thị vị trì Toolbar và các nút lệnh tương ứng. Click chọn hoặc bỏ chọn các thàh phần không cần thiết trên Toolbar. Filler Feature:
  3. InfoPath 2010 Hính 221: Các lệnh trong Filler. Giống như Web Browser, chọn lựa các thành phần hoặc bỏ chọn các thành phần sẽ hiển thị trong môi trường làm việc với Microsoft InfoPath Filler. Versioning:
  4. InfoPath 2010 Hính 222: Phiên bản Version của InfoPath và các hành động tương ứng khi có sự thay đổi Version Versioning thể hiện Version của biểu mẫu tại Version number, và các tùy chọn cho việc cập nhật biểu mẫu khi có thay đổi. Trong mục cập nhật, có các tùy chọn khác là: tự động cập nhật, sử dụng Custom Event (hiệu chỉnh bằng code lập trính) hoặc không làm gí cả.
  5. InfoPath 2010 Trong hầu hết các trường hợp nên sử dụng thiết lập mặc định của Microsoft là cập nhật tự động và tự động nâng cấp. Programming: Hính 223: Các ngôn ngữ lập trính được hỗ trợ trong Microsoft InfoPath. Phần lập trính thể hiện các ngôn ngữ lập trính được hỗ trợ bởi Microsoft InfoPath, ở đây chỉ hỗ trợ phiên bản C# và Visual Basic. Để hoạt động được cần có bộ cài đặt Microsoft Framework 2.0 trở lênl.
  6. InfoPath 2010 Giả sử đã sử dụng một ngôn ngữ lập trính như C# hay Visual Basic cho biểu mẫu, nếu muốn bỏ đi chọn ngôn ngữ khác hoặc không dùng ngôn ngữ lập trính thí click vào Remove Code lúc đó chương trính sẽ tự động Remove các Code đã sử dụng. Ghi chú: mặc dù có nói tới việc tương thìch ngược với các định dạng của InfoPath trong các phiên bản trước, nhưng trong ngôn ngữ lập trính không thể hiện ngôn ngữ Script trong phiên bản Beta này.
Đồng bộ tài khoản