Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 8

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
87
lượt xem
32
download

Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế và sử dụng các Controls trong InfoPath Sử dụng DataPicket và Date-time Picker. Hai control này có dạng thể hiện như của Combo Box và Drop-Down Box, và chỉ nhận giá trị thể hiện về ngày tháng, giờ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 8

  1. InfoPath 2010 Thiết kế và sử dụng các Controls trong InfoPath Sử dụng DataPicket và Date-time Picker. Hai control này có dạng thể hiện như của Combo Box và Drop-Down Box, và chỉ nhận giá trị thể hiện về ngày tháng, giờ.
  2. InfoPath 2010 Hính 35: Control sử dụng Date Picker. Khi dùng Date-Time Picker sẽ giống như của Date Picker nhưng sẽ có thêm một ô giá trị thể hiện thời gian.
  3. InfoPath 2010 Hính 36: Giá trị thể hiện của Date Time Picker. Để thay đổi cách thể hiện ngày tháng trên ô điều khiển, Click vào Format… để hiệu chỉnh, lúc này sẽ có bảng thể hiện các giá trị như hính bên dưới:
  4. InfoPath 2010 Hính 37: các định dạng ngày tháng thể hiện trên Date Picker Ô Locale: để chọn các quốc gia. Listbox thể hiện các kiểu ngày tháng thể hiện trên quốc gia đó. Vì dụ: Lịch thể hiện của Việt Nam sẽ có những kiểu thể hiện ngày tháng như sau:
  5. InfoPath 2010 Hính 38: Thể hiện ngày tháng ở Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản