Hướng dẫn sử dụng KCW2005-chuơng 6

Chia sẻ: sumiscute

Nội dung chương 2 trình bày về so sánh kết quả tính toán với SAP2000N và lý thuyết. Các ví dụ tính toán dưới đây được thực hiện nhằm mục đích xác định độ tin cậy của KCW2005 trong phân tích và thiết kế kết cấu. Kết quả tính toán của KCW2005 được so sánh với kết quả của SAP2000N

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản