Hướng dẫn sử dụng máy siêu âm

Chia sẻ: htc_12

Đối với phẫu thuật tim, siêu âm Doppler tim là một bộ phận không thể tách rời, có vai trò quyết định liên quan đến chỉ định phẫu thuật, kỹ thuật mổ, và công tác đánh giá - theo dõi sau phẫu thuật. Chính vì vậy, kết quả của siêu âm Doppler tim có ảnh hưởng lớn đến kết quả của phẫu thuật tim, và cần lưu ý đến việc tăng cường sự gắn kết giữa các nhà siêu âm tim và các nhà ngoại khoa, để có thể tạo ra một tiếng nói chung, góp phần nâng cao chất...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng máy siêu âm

HƯ NG D N S
D NG MÁY SIÊU ÂM


BM Ch n oán hình nh
oá hì
Trư ng HYD C n Thơ
Trư
M C TIÊU
Trình bày ư c sơ ô c u t o máy.
Trình bày máy
Trình bày va th c hành ư c m t sô
Trình bày hành
phím ch c năng cơ b n.
phím
Bi t va th c hành ư c cách b o
hành cách
qu n máy.
máy
Sư d ng thành th o máy siêu âm
thành máy
Toshiba Famio 5.
1
SƠ C UT O
LƯU TR
2
TOSHIBA FAMIO 5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
I U CH NH HÌNH NH RÕ NÉT
CH HÌ RÕ NÉT

Màn hình.
Màn hình.
L a ch n u dò – t n sô.
sô.
Gain.
Depth or Zoom.
Focus.
IP.
B O QU N MÁY SIÊU ÂM
QU MÁ
trí
Vi trí.
ô m.
Nhi t ô.ô.
Ngu n i n.
Vê sinh.
sinh.
Freeze.
19
20
21
22
23
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản