HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NERO EXPRESS

Chia sẻ: hvsang09

Bộ Phần mềm Nero Express Essentials 7.9 (NEE7.9) là chương trình đa năng, mạnh mẽ và miễn phí - tích hợp nhiều công cụ Multi Media hữu dụng và gần gũi. Với giao diện trực quan và thân thiện-chúng ta sẽ cùng làm quen và sử dụng những tính năng cơ bản của NEE7.9

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NERO EXPRESS

http://my.opera.com/tatlinhkg tatlinhkg@gmail.com
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NERO EXPRESS ESSENTIALS 7.9

Bộ Phần mềm Nero Express Essentials 7.9 (NEE7.9) là chương trình đa
năng, mạnh mẽ và miễn phí - tích hợp nhiều công cụ Multi Media hữu dụng và gần gũi.
Với giao diện trực quan và thân thiện-chúng ta sẽ cùng làm quen và sử dụng những tính
năng cơ bản của NEE7.9

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA Nero Express Essentials 7.9

EGhi Audio-CD từ các files trên đĩa cứng
EGhi Data-CD từ các files trên đĩa cứng
EGhi Boot-CD từ files boot tạo sẵn
EGhi Data-CD từ nguồn CD
EGiải pháp ghi đĩa tối ưu
ECác tiện ích khác của Nero Express Essentials
A.Ghi đĩa dữ liệu từ đĩa cứng
1.Ghi 1 Album Audio-CD sử dụng được trên đầu đọc dân dụng
- Thao tác tiến hành:
Mở chương trình (CT) Nero Express Essentials (NEE), giao diện hiện ra:
+Bấm vào Audio Vào tab Made Audio CD. Cửa sổ Add file and folders hiện ra,
chọn thư mục chứa các files nhạc.
1Thöïc hieän: Ñoaøn Laâm Taát Linh http;//my.opera.com/tatlinhkg
Rạch Giá 9.2008
http://my.opera.com/tatlinhkg tatlinhkg@gmail.com
+ Bấm Add để đưa files vào CD(sẽ ghi CD), tiếp tục nhấn Close, khép lại cửa sổ.
Những files Audio được chọn sẽ thể hiện ở cửa sổ sau, có thể thêm (Add), bớt (Delete)
hoặc nghe thử lại những files này (Play). Chú ý biểu đồ thời lượng có màu xanh bên
dưới, khi nào vượt khỏi mốc 80 (phút) có màu đỏ thì loại bớt files để đảm bảo CT ghi hết
vào CD.
Ta có thể bấm vào mũi tên ở cạnh trái cửa sổ để thiết lập vài thông số và tính năng mở
rộng.
Ở đây sẽ có vài mục như sau:
*Writing speed: Tốc độ ghi CD.
* Write Method: Phương thức ghi.
* Determine Maximun Speed: Quyết định tốc độ tối đa.
* Simulation: Mô phỏng quá trình ghi CD.
* Write : Ghi CD.
* Automatical shut down the PC when done: Tự động tắt máy sau khi ghi xong.

2Thöïc hieän: Ñoaøn Laâm Taát Linh http;//my.opera.com/tatlinhkg
Rạch Giá 9.2008
http://my.opera.com/tatlinhkg tatlinhkg@gmail.com
(Cửa sổ mở rộng)
Tiếp tục bấm Next, đến đây- cửa sổ cài đặt lần cuối cùng sẽ hiện ra, chọn ổ đĩa sẽ ghi
CD, đặt tên cho Album (để lưu file ảnh Album).
Bấm để tiến hành ghi CD. Khoảng vài phút sau CT sẽ hiện thông báo Burn
process completed successfully at… (Quá trình ghi đã tiến hành thành công ở tốc độ…).
2.Ghi đĩa dữ liệu theo chức năng DATA (DATA-CD)
Mở chương trình NEE, bấm - Data, chọn
3Thöïc hieän: Ñoaøn Laâm Taát Linh http;//my.opera.com/tatlinhkg
Rạch Giá 9.2008
http://my.opera.com/tatlinhkg tatlinhkg@gmail.com
Cửa sổ Add files and folders hiện ra – chọn những files, folders cần ghi > Add
Bấm Close để đóng cửa sổ Add files and folders- giao diện kết quả hiện ra - kiểm tra
dung lượng của tất cả các files, folders – chú ý để không vượt quá 80 phút (CD).
4Thöïc hieän: Ñoaøn Laâm Taát Linh http;//my.opera.com/tatlinhkg
Rạch Giá 9.2008
http://my.opera.com/tatlinhkg tatlinhkg@gmail.com
Sau khi đã kiểm tra dung lượng xong ta chọn , cửa sổ mới hiện ra.
Đây là giao diện cho phép lựa chọn những thông số:
Tại Current Recorder, nếu ta chọn mục Image Recorder thì dữ liệu trên sẽ được tạo
thành một file ảnh lưu lại để ghi lần sau. Ở đây vì muốn ghi dữ liệu ra đĩa nên ta sẽ chọn
đến tên của ổ ghi.
* Number of copies: số lượng CD sẽ được ghi
* Verify data on dics after burning: kiểm tra lại dữ liệu sau khi đã ghi xong
* Allow files to be added later (multisession dics): cho phép ghi thêm dữ liệu vào CD
Dưới đây là giao diện khi click vào nút cửa sổ mở rộng
5Thöïc hieän: Ñoaøn Laâm Taát Linh http;//my.opera.com/tatlinhkg
Rạch Giá 9.2008
http://my.opera.com/tatlinhkg tatlinhkg@gmail.com
*Writing speed: Tốc độ ghi
* Write Method: Phương thức ghi
* Determine Maximun Speed: Quyết định tốc độ tối đa
* Simulation: Mô phỏng quá trình ghi CD
* Write : Ghi CD
* Automatical shut down the PC when done: Tự động tắt máy sau khi ghi xong.
Thoát khỏi cửa sổ mở rộng, bấm vào để bắt đầu thực hiện việc ghi CD.
Hình ảnh dưới đây cho thấy quá trình ghi CD đã hoàn tất:
3. Ghi đĩa có chức năng Boot(BootCD)
Kích hoạt NEE, bấm -Backup, chọn , theo đường dẫn: Image, Project,
Copy>Disc Image or Saved Project:
Chọn file ảnh của BootCD đã được lưu vào đĩa cứng trước đó- (cách tạo file ảnh CD xem
ở phần sau). Bấm Open để khép lại - giao diện cửa sổ cài đặt hiện ra:
6Thöïc hieän: Ñoaøn Laâm Taát Linh http;//my.opera.com/tatlinhkg
Rạch Giá 9.2008
http://my.opera.com/tatlinhkg tatlinhkg@gmail.com
Tại đây chú ý các mục:
*Current Recorder: Khi chọn mục Image Recorder, dữ liệu trên sẽ được tạo thành một
file ảnh để ghi tiếp lần sau. Ở đây vì ghi dữ liệu ra đĩa nên sẽ chọn đến tên của ổ ghi.
*Disc type: nhận diện loại đĩa sẽ ghi(CD hay DVD)
* Number of copies: số lượng CD sẽ được ghi
* Verify data on dics after burning: kiểm tra lại dữ liệu sau khi đã ghi xong

Thoát khỏi cửa sổ mở rộng, bấm vào để bắt đầu thực hiện việc ghi CD.
Hình ảnh dưới đây cho thấy quá trình ghi đã được hoàn tất.
B. Ghi đĩa dữ liệu từ nguồn CD/DVD
- Tình huống có 2 ổ đọc/ghi CD
7Thöïc hieän: Ñoaøn Laâm Taát Linh http;//my.opera.com/tatlinhkg
Rạch Giá 9.2008
http://my.opera.com/tatlinhkg tatlinhkg@gmail.com

Mở chương trình (CT) Nero Express Essentials (NEE), giao diện hiện ra như
sau:
Bấm vào Backup, chọn tab , tiến hành thiết lập các thông số:
Sau khi thiết lập xong các mục cần thiết, bấm vào nút Copy để tiến hành ghi dữ liệu từ
CD nguồn qua CD đích.
- Tình huống chỉ có 1 ổ đọc/ghi CD
Đối với những CD có tính năng đặc biệt như BootCD hoặc CD chứa file nhạc- AudioCD.
Thì cần phải giữ nguyên định dạng, phần mở rộng của nó sau khi copy. Vì thế trong
trường hợp chỉ có 1 ổ đọc/ghi CD thì chúng ta tiến hành tạo file ảnh của CD trước khi ghi
thành CD.
+Tạo file ảnh cho CD
8Thöïc hieän: Ñoaøn Laâm Taát Linh http;//my.opera.com/tatlinhkg
Rạch Giá 9.2008
http://my.opera.com/tatlinhkg tatlinhkg@gmail.com

Trước tiên, tiến hành tạo một file ảnh cho CD cần ghi (copy) bằng thao tác như sau:
Mở NEE, vào tab Backup>Copy CD, chọn ổ đĩa nguồn( Source drive) cho CD cần ghi.
Chọn Image Recorder cho ổ đĩa đích.
Sau đó bấm vào nút Copy, một cửa sổ hiện ra hỏi nới sẽ lưu file ảnh (của CD). Thiết lập
xong bấm Next.
Sau các bước trên chúng ta sẽ có được 1 file ảnh của CD với tên file có phần mở rộng là
.NRG.
+Tiến hành ghi file ảnh(*.NRG)
Mở NEE> Backup> Burn Image to Disc>Image, Project, Copy>Disc Image or Saved
Project
Chọn đường dẫn đến file ảnh vừa tạo, giao diện kế tiếp:
9Thöïc hieän: Ñoaøn Laâm Taát Linh http;//my.opera.com/tatlinhkg
Rạch Giá 9.2008
http://my.opera.com/tatlinhkg tatlinhkg@gmail.com
Đến đây thì các bước sẽ tiến hành tương tự như cách ghi Data-CD, ta cũng thiết lập các
thông số, tùy chọn thích hợp rồi bấm Burn để ghi file ảnh ra CD.
C. Giải pháp ghi đĩa tối ưu
-Kiểm tra nguồn dữ liệu:
Các dữ liệu cần được chọn lọc và kiểm tra cẩn thận để chuẩn bị cho công đoạn ghi ra CD.
- Chọn đĩa phù hợp:
Chọn những loại đĩa cần ghi phù hợp, phổ biến. Theo kinh nghiệm nên chon DVD trắng
sẽ có chất lượng tốt hơn.
- Chọn tốc độ ghi:
Nên thiết lập để tốc độ ghi thấp hơn tốc độ tối đa mà CD/DVD hỗ trợ.
- Không chạy nhiều ứng dụng cùng lúc:
Để tăng đến mức cao nhất khả năng thành công, nên ưu tiên cho tiến trình ghi đĩa chạy
độc lập.
2. Các tiện ích khác của Nero Express Essentials
-Truy xuất thông tin hệ thống bằng công cụ Get System Info
Bấm menu Extras>Get System Info. NEE sẽ quét lượt hệ thống và hiện ra bảng thông
tin chi tiết:
Bấm vào từng thẻ để xem thông tin về các ổ đĩa, phần mềm, thiết bị phần cứng,
Drivers…
-Biên tập hình ảnh với công cụ Nero PhotoSnap Essentials
Vào menu Photo and Video>Edit Your Photos, khi cửa sổ hiện ra, mở một file ảnh
bằng nút Open( Ctrl+O). Tùy chọn hiệu ứng ở các công cụ bên phải cửa sổ làm việc.
10Thöïc hieän: Ñoaøn Laâm Taát Linh http;//my.opera.com/tatlinhkg
Rạch Giá 9.2008
http://my.opera.com/tatlinhkg tatlinhkg@gmail.com
-Tạo SlideShow trình chiếu ảnh
Từ menu Photo and Video bấm vào thẻ Make Photo SlideShow(VCD), giao diện làm
việc xuất hiện:
Chọn những hình ảnh vừa ý, Mở thẻ Display Picture, bấm chuột phải vào Add to
Project để đưa vào khung chuyển động bên dưới. Thiết lập các hiệu ứng chuyển cảnh ở
thẻ Display Transition. Tiếp tục bấm Next.
Cuối cùng đưa CD trắng vào để ghi.
3.Ghi CD theo những cách khác 11Thöïc hieän: Ñoaøn Laâm Taát Linh http;//my.opera.com/tatlinhkg
Rạch Giá 9.2008
http://my.opera.com/tatlinhkg tatlinhkg@gmail.com

- Ghi bằng Window Explore
Trước tiên cần cài đặt cho ổ đĩa tính năng ghi CD bằng cách bấm chuột phải vào ổ đĩa ghi
chọn Properties>Recording, đánh dấu chọn vào dòng Enable CD recording on this
drive (kích hoạt tính năng ghi CD ở ổ đĩa này)
Chọn những files, folders cần ghi, copy hoặc kéo thả vào ổ đĩa ghi, sau đó mở ổ đĩa và
tiến hành ghi vào CD.
- Ghi CD bằng chương trình Windows Media Player (WMP)
Mở WMP, nhập chọn menu Burn > Audio CD > Playlist. Từ đây kéo chọn những files
cần ghi vào cửa sổ Burn List. Có thể xóa nhưng files không cần thiết ở Burn List bằng
cách bấm chuột phải> Remove from List. Sau khi chọn đủ số lượng và dung lượng chứa
của CD bấm vào nút Start Burn ở góc dưới Burn List để bắt đầu ghi CD.12Thöïc hieän: Ñoaøn Laâm Taát Linh http;//my.opera.com/tatlinhkg
Rạch Giá 9.2008
http://my.opera.com/tatlinhkg tatlinhkg@gmail.com
-Tình huống cụ thể để sử dụng các chương trình ghi CD- Khi cần ghi ra CD những files có dung lượng lớn, có tính chất liên tục- thì nên sử
dụng Nero.
-Khi cần ghi những files, folders có dung lượng nhỏ, số lượng ít- có thể sử dụng
chức năng ghi CD trực tiếp trong Windows.
- Với các loại đĩa đặc biệt như BootCD thì Windows không ghi được. Do vậy với
từng trường hợp cụ thể có thể áp dụng chương trình ghi thích hợp nhằm tiết kiệm thời
gian và công sức.
- Tuy nhiên, trong trường hợp cần một công cụ mạnh mẽ, đa dụng và miễn phí để
ghi CD cũng như thực hiện hàng loạt những công việc khác thì bộ phần mềm Nero
Express Essentials 7.9 là sự chọn lựa tối ưu.
HẾT
13Thöïc hieän: Ñoaøn Laâm Taát Linh http;//my.opera.com/tatlinhkg
Rạch Giá 9.2008
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản