HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NIKON D3100

Chia sẻ: dinhngocbinh412

Ống kính CPU: Camera này hỗ trợ tự động lấy nét với ống kính AFS và AFI. Ống kính AFS có tên bắt đầu với AFS, AFI tên bắt đầu với ống kính AFI. Tự động lấy nét không được hỗ trợ tự động lấy nét ống kính khác (AF).

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NIKON D3100

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NIKON D3100

1.Bộ phận và điều khiển 
 1  Chế độ quay số  2  Phát hành chế độ   3  Nút thông tin
chọn
 4  Nút bù phơi sáng / độ mở nút /   5  Shutter­nut  6  Công tắc nguồn
Flash nút bồi thường
 7  Đèn chiếu hỗ trợ AF / Tự chụp   8  Phụ kiện giày (đối với   9  Chế độ flash nút / Flash nút 
đèn / bóng đèn giảm mắt đỏ đơn vị flash tùy chọn) bồi thường
 10 Microphone  11 Nút chức năng  12 Ống kính nut
 13 Nút Playback  14 Nút Menu  15 Hình thu nhỏ nút / xem lại 
phóng to ra nút / nút Trợ giúp
 16 Phát nút phóng to  17 Nút chỉnh sửa thông   18 Kính ngắm thị kính
tin
 19 Kiểm soát điều chỉnh diopter  20 AE­L/AF­L nút / nút   21 Command quay số
Protect
 22 Live View chuyển đổi  23 Movie­nút ghi lại  24 Multi chọn
 25 Nút OK  26 Nút Delete  27 Loa
 28 Màn hình

2. Tương thích ống kính 


Ngọc Bình sưu tầm
­ Ống kính CPU

  Camera này hỗ trợ tự động lấy nét với ống kính AF­S và AF­I.  Ống kính AF­S có tên bắt 
đầu với AF­S, AF­I tên bắt đầu với ống kính AF­I.   Tự động lấy nét không được hỗ trợ tự động 
lấy nét ống kính khác (AF).  Các CPU có sẵn với ống kính tương thích được liệt kê dưới đây các 
tính năng: 


 Lens / Phụ kiện   Máy ảnh cài đặt 
 Tập trung   Mode   Đo sáng 
  MF   (với 
 3D   Màu 
máy   đo    Chế   độ   tự 
 AF  khoảng   MF  động   và  M 
cách   điện  cảnh; P, S, A 
tử) 
 AF­S, AF­I NIKKOR 1   2 
 ­ 
  Các   loại   G   hoặc   D   AF 
 2 
 ­   ­ 
NIKKOR 1 
 3   3   3   3   ­   2,3 
 PC­E NIKKOR loạt   ­ 
 PC Micro 85mm f/2.8D 4   3   2,3 
 ­   ­   ­ 
 AF­S/AF­I Teleconverter 5   6   6   2 
 ­ 
 7   2 
  AF  NIKKOR  khác  (trừ   ống 
 ­   ­ 
kính cho F3AF) 
 8   2 
 AI­P NIKKOR   ­   ­ 

 : Tương thích 

 ­: Không tương thích 

1.  Sử dụng AF­S hoặc AF­I  ống kính để  có  được nhiều nhất từ  máy  ảnh của bạn.  Giảm 
rung (VR) được hỗ trợ với ống kính VR. 
2.  mét điểm đo được lựa chọn điểm lấy nét. 
3.  Có thể không được sử dụng với chuyển dịch hoặc nghiêng. 
4.   đo tiếp xúc của máy  ảnh và hệ thống điều khiển flash không có chức năng như mong 
đợi khi các ống kính chuyển và / hoặc nghiêng hoặc một khẩu độ khác hơn so với độ mở tối đa 
được sử dụng. Ngọc Bình sưu tầm
5.  AF­S hoặc AF­I ống kính yêu cầu. 
6.  Với khẩu độ hiệu quả tối đa f/5.6 hoặc nhanh hơn. 
7.  Khi AF 80­200mm f/2.8, AF 35­70mm f/2.8, AF 28­85mm f/3.5­4.5 (mới), hoặc AF 28­
85mm f/3.5­4.5  ống kính  được thu nhỏ  tất cả  các cách thức  ở  mức tối thiểu khoảng cách tập  
trung, các chỉ báo in­focus có thể được hiển thị khi hình ảnh trên màn hình mờ trong kính ngắm 
không có trong tập trung.  Tập trung bằng tay cho đến khi hình ảnh trong kính ngắm là trong 
tập trung. 
8.  Với khẩu độ tối đa f/5.6 hoặc nhanh hơn. 

­ Ống kính không CPU 

Ống kính không CPU  chỉ có thể được sử dụng khi máy đang ở chế độ M. Chọn một chế  
độ  vô hiệu hóa các nút chụp.   Độ  mở  ống kính phải  được  điều chỉnh bằng tay thông qua các 
vòng khẩu độ ống kính và máy ảnh hệ thống đo lường, điều khiển flash i­TTL, và các tính năng  
khác cần một ống kính không CPU có thể được sử dụng.   Một số ống kính không CPU có thể 
không được sử dụng; thấy "không tương thích phụ kiện và ống kính không CPU," dưới đây. 


 Lens / Phụ kiện   Máy ảnh cài đặt 
 Tập trung   Mode   Đo sáng 
  MF   (với 
máy   đo    Chế   độ   tự 
 AF  khoảng   MF  động   và   cảnh;  M 
cách   điện  P, S, A 
tử) 
  AI­,   AI­sửa   đổi   lần   NIKKOR   hoặc 
 1   2   ­ 
 ­   ­ 
ống kính Nikon Series E 
 2,3   ­ 
 Y NIKKOR 120mm f / 4   ­   ­ 
 2   ­ 
 Phản xạ NIKKOR   ­   ­   ­ 
 4   2   ­ 
 PC NIKKOR   ­   ­ 
 5   2   ­ 
 AI­loại Teleconverter   ­   ­ 
 PB­6 Bellows Tập trung Attachment 
 1   2   ­ 
 ­   ­ 
6
 
 1   2   ­ 
  Tự   động mở  rộng vòng (PK­series 
 ­   ­ 
11A, 12, hoặc 13; PN­11) 
Ngọc Bình sưu tầm
 : Tương thích 

 ­: Không tương thích 


1.  Với khẩu độ tối đa f/5.6 hoặc nhanh hơn. 
2.  Chỉ số phơi sáng không thể được sử dụng. 
3.  Có thể được sử dụng ở tốc độ chậm hơn so với tốc độ đồng bộ đèn flash bởi một bước  
hoặc nhiều hơn. 
4.  Có thể không được sử dụng với chuyển dịch hoặc nghiêng. 
5.  Với khẩu độ hiệu quả tối đa f/5.6 hoặc nhanh hơn. 
6.   Đính kèm trong  định hướng thẳng  đứng (có  thể   được sử  dụng trong  định hướng nằm 
ngang một lần kèm theo). 

3. Thông số kỹ thuật 

 Loại 
 Loại   Ống kính đơn phản xạ ảnh kỹ thuật số 
 Ống kính gắn kết   Nikon F mount (với địa chỉ liên hệ AF) 
 Hiệu quả góc nhìn   Khoảng.  1,5 x chiều dài tiêu cự ống kính (Nikon DX định dạng) 
 Điểm ảnh hiệu quả 
 Điểm ảnh hiệu quả   14200000 
 Cảm biến hình ảnh 
 Cảm biến hình ảnh   23,1 x 15,4 mm cảm biến CMOS 
 Tổng số điểm ảnh   14800000 
 Hệ thống giảm bụi   Hình ảnh cảm biến làm sạch, hệ thống điều khiển luồng không khí, 
ảnh bụi Off dữ liệu tham khảo (tùy chọn Capture NX 2 phần mềm cần 
thiết) 
 Lưu trữ 
  Kích   thước   hình   ảnh • 4608 x 3072 [L] • 3456 x 2304 [M] • 2304 x 1536 [S] 
 
(pixel) 
 Tập tin định dạng    •   NEF   (RAW)  
  • JPEG: JPEG, cơ  bản phù  hợp với phạt tiền (khoảng 1:4), bình 
thường   (khoảng   1:8),   hoặc   cơ   bản   (khoảng   1:16)   nén  
  • NEF (RAW) + JPEG:  Độc thân bức  ảnh ghi lại trong cả  hai NEF 
(RAW) và định dạng JPEG 
 Hệ thống kiểm soát hình  Tiêu chuẩn, Neutral, Vivid,  đơn sắc, chân dung, phong cảnh, chọn 
ảnh  Picture Control có thể được sửa đổi 


Ngọc Bình sưu tầm
  Phương   tiện   truyền 
 SD (Secure Digital), SDHC và thẻ nhớ SDXC 
thông 
 Hệ thống tập tin   DCF (Quy tắc thiết kế cho các tập tin hệ thống Camera) 2.0, DPOF 
(Định dạng thứ tự in kỹ thuật số), Exif 2.21 (thay đổi được Image File  
Format cho máy ảnh số vẫn còn), PictBridge 
 Kính ngắm 
 Kính ngắm   Eye­cấp pentamirror ống kính đơn phản xạ kính ngắm 
 Khung bảo hiểm   Khoảng.  95% và 95% nằm ngang dọc 
 Khoảng.  0,8 x (50 mm f/1.4 ống kính ở vô cực, ­1,0 m ­1) 
 Độ phóng đại 
 18 mm (­1,0 m ­1) 
 Điểm đặt mắt 
 ­1,7 Đến +0,5 m ­1 
 Diopter điều chỉnh 
 Tập trung vào màn hình   Loại B BriteView Clear Matte Mark VII màn hình 
 Gương phản xạ   Nhanh chóng trở lại 
 Ống kính khẩu độ   Tức quay trở lại, điều khiển điện tử 
 Ống kính 
 Tương thích ống kính    •   AF­S   và   AF­I:   Tất   cả   các   chức   năng   hỗ   trợ.  
 • Loại G hoặc D AF NIKKOR không được xây dựng trong động cơ tự  
động lấy nét: Tất cả các chức năng tự động lấy nét, ngoại trừ hỗ trợ. 
IX   ống   kính   NIKKOR   không   được   hỗ   trợ.  
 • Các AF NIKKOR: Tất cả  các chức năng hỗ trợ  tự   động lấy nét và 
màu sắc, ngoại trừ ma trận 3D đo II.  Ống kính cho F3AF không được 
hỗ   trợ.  
 • Loại D PC NIKKOR: Tất cả các chức năng hỗ trợ ngoại trừ lấy nét  
tự   động   và   một   số   chế   độ   chụp.  
 • AI­P NIKKOR: Tất cả các chức năng hỗ trợ tự động lấy nét và màu 
sắc,   ngoại   trừ   ma   trận   3D   đo   II.  
 • Non­CPU: Lấy nét không được hỗ trợ.  Có thể được sử dụng trong 
chế độ M tiếp xúc, nhưng tiếp xúc với đồng hồ không có chức năng. 
  Lưu  ý: máy  đo khoảng cách  điện tử  có  thể   được sử  dụng nếu  ống 
kính có khẩu độ tối đa f/5.6 hoặc nhanh hơn. 
 Shutter 
 Loại   Điều khiển điện tử di chuyển dọc màn trập mặt phẳng tiêu cự 
 Tốc độ   1 / 4000­30 s trong các bước của 1 / 3 EV, Bulb 
 Tốc độ đồng bộ Flash   X = 1 / 200 s; đồng bộ hóa với chụp ở 1 / 200 s hoặc chậm hơn 
 Phát hành 
 Hình thức phát hành   (Một khung),   (Liên tục),   (Hẹn giờ),   (Yên tĩnh màn trập 


Ngọc Bình sưu tầm
phát hành) 
  Khung   hình   tỷ   lệ   tạm Lên đến 3 khung hình / giây (hướng dẫn tập trung, chế độ M hoặc S, 
 
ứng  tốc độ màn trập 1 / 250 s hoặc nhanh hơn, và các thiết lập khác ở giá 
trị mặc định) 
 Tự chụp   2 s, 10 s 
 Tiếp xúc 
 Đo sáng   TTL  đo tiếp xúc với 420  điểm  ảnh bằng cách sử  dụng bộ cảm biến  
RGB 
 Phương pháp đo   • Ma trận: Ma trận màu 3D đo II (loại G và ống kính D); đo sáng ma  
trận   màu   II   (các   ống   kính   CPU   khác)  
 • Trung tâm: Trọng lượng của 75% cho  đến 8­mm hình tròn  ở  giữa 
khung   hinh  
 • Spot: Đo 3,5 mm hình tròn (khoảng 2,5% của khung hinh) tập trung 
vào điểm tập trung lựa chọn 
  Phạm   vi    •   Ma   trận   hay   đo   sáng   trung   tâm   trọng:   0­20   EV  
 (100 ISO, ống kính f/1.4, • Đo sáng điểm: 2­20 EV 
 
20 ° C/68 ° F) 
 Tiếp xúc mét ghép   CPU 
 Chế độ phơi sáng   Chế độ Auto (tự động, tự động [flash tắt]); chế  độ chụp (chân dung, 
phong   cảnh,   trẻ   em;   thể   thao;   đóng   lên,   chân   dung   ban   đêm);  
 lập trình tự động với chương trình linh hoạt (P); tự động ưu tiên màn 
trập (S), khẩu độ ưu tiên tự động (A); dẫn sử dụng (M) 
 Bù sáng   ­5 Đến +5 EV trong gia số của 1 / 3 EV 
 Tiếp xúc khóa   Sáng bị khóa ở giá trị được nhận dạng với nút AE­L/AF­L 
  Độ   nhạy   ISO   ISO 100­3200 trong các bước của 1 EV; cũng có thể  được thiết lập 
 (Độ sáng khuyên dùng)  để   xấp   xỉ.    1   EV  trên   ISO  3200   (ISO  6400   tương   đương)   hoặc  
 xấp xỉ.  2 EV trên ISO 3200 (ISO 12800 tương đương); tự động điều 
khiển độ nhạy ISO có sẵn 
 Active D­Lighting   On, Off 
 Tập trung 
 Tự động lấy nét    Nikon Multi­CAM 1000 module cảm biến tự   động lấy nét với phát 
hiện   pha   TTL,   11   điểm   tập   trung   (trong   đó   có   một  
  cảm biến cross­type), và  AF­đèn chiếu hỗ  trợ  (từ  khoảng. 0,5  đến  
3m / 1 ft 8 in đến 9 ft 10 in) 
 Phát hiện nhiều   ­1 Đến +19 EV (ISO 100, 20 ° C/68 ° F) 
 Ống kính servo    • Tự   động lấy nét (AF): Single­servo AF (AF­S); liên tục­servo AF 


Ngọc Bình sưu tầm
(AF­C), tự   động lựa chọn AF­S/AF­C (AF­A); dự  báo tập trung theo 
dõi   kích   hoạt   tự   động   theo   trạng   thái   đối   tượng  
  • Hướng dẫn tập trung (MF): máy  đo khoảng cách  điện tử  có  thể 
được sử dụng 
 Tập trung điểm   Có thể được chọn từ 11 điểm tập trung 
 Chế độ AF­khu vực   Single­point AF, năng  động AF vùng, khu vực tự   động AF, 3D­theo 
dõi (11 điểm) 
 Tập trung khóa   Tập trung có thể bị khóa bằng cách nhấn nút chụp nửa chừng phát 
hành (AF servo đơn) hoặc bằng cách nhấn nút AE­L/AF­L 
 Flash 
  Được   xây   dựng   trong Tự động, Chân dung, trẻ em, Close up, Night chân dung: tự động với 
 
flash  đèn   flash   tự   động   bật   lên  
 P, S, A, M: Manual pop­up với nut 
 Hướng dẫn số   Khoảng.  12/39, 13/43 với đèn flash hướng dẫn (m / ft, 100 ISO, 20 ° 
C/68 ° F) 
 Kiểm soát Flash   • TTL: i­TTL cân bằng  điền­flash và   đèn flash i­TTL tiêu chuẩn cho 
máy ảnh SLR kỹ thuật số bằng cách sử dụng 420 pixel RGB bộ cảm 
biến có sẵn với đèn flash và SB­900, SB­800, SB­600, hoặc SB­400 ( 
i­TTL cân bằng flash­tô  hiện có  sẵn khi matrixor  đo sáng trung tâm 
trọng   được   chọn)  
  • Khẩu  độ  tự   động: Có  sẵn với SB­900/SB­800 và  CPU  ống kính  
 • Non­TTL tự   động:  đèn flash hỗ trợ  bao gồm SB­900, SB­800, SB­
80DX,   SB­28DX,   SB­28,   SB­27,   và   SB­22  
 • Khoảng cách ưu tiên sử dụng: Có sẵn với SB­900 và SB­800 
 Chế độ flash   Tự động, tự động với giảm mắt đỏ, fill­flash, tự động đồng bộ chậm, 
tự   động  đồng bộ chậm với  điều chỉnh  đỏ  mắt, và bức màn phía sau 
với đồng bộ chậm 
 Flash bồi thường   ­3 Đến +1 EV theo gia số của 1 / 3 EV 
 Chỉ số sẵn sàng Flash    Đèn chiếu sáng khi được xây dựng trong flash hoặc đơn vị khác như 
flash  SB­900,  SB­800,  SB­600,  hoặc  SB­400  được sạc  đầy;  nhấp 
nháy cho 3 s sau khi flash được bắn vào đầu ra đầy đủ 
 Phụ kiện giày   ISO 518 hot­giày với đồng bộ và các dữ liệu địa chỉ liên lạc và khóa 
an toàn 
  Nikon   sáng   Sáng   tạo    Ánh sáng  được hỗ  trợ  nâng cao không dây với SB­900, SB­800, 
 Hệ thống (CLS)  hoặc SU­800 là chỉ huy; Flash Thông tin Truyền thông hỗ trợ màu với 
đèn flash và tất cả các đơn vị đèn flash tương thích với CLS 


Ngọc Bình sưu tầm
 Đồng bộ hoá thiết bị đầu Sync Terminal Adapter AS­15 (có riêng) 
 
cuối 
 Cân bằng trắng 
 Cân bằng trắng   Tự động, chói, huỳnh quang (7 loại), trực tiếp ánh sáng mặt trời, đèn 
flash, có mây, bóng râm, cài sẵn dẫn sử dụng, tất cả ngoại trừ hướng 
dẫn cài đặt trước với tinh chỉnh. 
 Live View 
 Ống kính servo   • Tự động lấy nét (AF): Single­servo AF (AF­S); toàn thời gian­servo 
AF   (AF­F)  
 • Hướng dẫn tập trung (MF) 
 Chế độ AF­khu vực    Ưu tiên khuôn mặt AF, diện rộng AF, AF vùng bình thường, chủ  đề  
theo dõi AF 
 Tự động lấy nét    Ngược lại, phát hiện bất cứ  nơi nào trong khung AF (máy  ảnh tự 
động chọn điểm tập trung  ưu tiên khi phải đối mặt AF hoặc theo dõi 
AF­môn được chọn) 
 Scene Auto Selector   Có sẵn trong tự động và tự động (flash off) chế độ 
 Quay phim 
 Đo sáng   TTL đo tiếp xúc bằng cách sử dụng cảm biến hình ảnh chính 
 Phương pháp đo   Ma trận 
  Kích thước khung (điểm  • 1,920 x 1,080 (24p): 24 khung hình / giây (23,976 fps) • 1.280 x  
ảnh)  720   (30p):   30   khung   hình   /   giây   (29.97   fps)  
 và tốc độ khung hình   • 1.280 x 720 (25p): 25 fps • 1.280 x 720 (24p): 24 khung hình / giây 
(23,976   fps)  
 • 640 x 424 (24p): 24 khung hình / giây (23,976 fps) 
 Thời gian quay tối đa   10 phút. 
 Tập tin định dạng   MOV 
 Nén video   H.264/MPEG­4 Advanced Video Coding 
 Ghi âm định dạng   Linear PCM 
 Thiết bị ghi âm   Tích hợp microphone mono 
 Màn hình 
 Màn hình LCD   7.5­cm/3­in, khoảng..  230 k­dot TFT LCD với điều chỉnh độ sáng 
 Xem lại 
 Chức năng phát lại   Full­frame và nhỏ (4, 9, hoặc 72 hình ảnh hoặc lịch) phát lại với phát 
phóng to, xem phim, trình chiếu, biểu  đồ  hiển thị, nổi bật, xoay hình 
ảnh tự động, và bình luận hình ảnh (lên đến 36 ký tự) 
 Giao tiếp thiết bị


Ngọc Bình sưu tầm
 USB   Hi­Speed USB 
 Video đầu ra   NTSC, PAL 
 Đầu ra HDMI   Loại C­pin mini HDMI kết nối 
  Phụ   kiện   thiết   bị   đầu  •   Remote   dây:   MC­DC2   (có   riêng)  
cuối   • GPS đơn vị: GP­1 (có riêng) 
 Hỗ trợ các ngôn ngữ 
 Hỗ trợ các ngôn ngữ    Trung Quốc (giản thể  và  truyền thống), Séc,  Đan Mạch, Hà  Lan, 
Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Indonesia, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Na Uy, Ba 
Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ 
 Nguồn điện 
 Pin   Một pin sạc Li­ion EN­EL14 
 AC adapter   AC Adapter EH­5a; yêu cầu kết nối điện EP­5A (có riêng) 
 Chân socket 
 Chân socket   1 / 4 in (ISO 1222) 
 Kích thước / trọng lượng 
 Kích thước (W x H x D)   Khoảng.  124 x 96 x 74,5 mm (4,9 x 3,8 x 2,9 inch) 
 Trọng lượng   Khoảng.  455 g / £ 1.  (Thân máy chỉ); Approx.  505 g (1 £ 1,8 oz.) 
Với pin và thẻ nhớ nhưng không có cơ thể trần 
 Môi trường hoạt động 
 Nhiệt độ   0­40 ° C (32 đến 104 ° F) 
 Độ ẩm   Ít hơn 85% (không ngưng tụ) 
 Phụ kiện 
  Cung   cấp   phụ   kiện   Pin sạc Li­ion EN­EL14, Bộ  sạc pin MH­24, Nắp thị kính DK­5, cao 
  (Có  thể  khác nhau theosu
    Eyecap   DK­20,  
quốc gia hoặc khu vực)    Dây  đeo máy  ảnh DC3­AN, Nắp  đế  phụ  BS­1, cơ  thể  Cap BF­1B, 
ViewNX 2 CD­ROM, Ferrite Core (2 loại) 

 * Microsoft và Windows, Windows 7 hoặc là đăng ký thương hiệu hoặc thương hiệu của 
Tập đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ và các nước khác. 

 * Macintosh và QuickTime đã được đăng ký thương hiệu hoặc thương hiệu của Apple Inc 
tại Hoa Kỳ và các nước khác. 

 * Các logo SD là một nhãn hiệu của Hiệp hội Thẻ SD. 

 * Các logo SDXC là một thương hiệu. 
Ngọc Bình sưu tầm
 * PictBridge là một thương hiệu. 

 * HDMI, logo HDMI và High­Definition Multimedia Interface là thương hiệu hay nhãn hiệu 
được đăng ký của HDMI Licensing LLC. 

 * Các sản phẩm và thương hiệu là thương hiệu hay nhãn hiệu được đăng ký của công ty  
tương ứng. 

 Hình  ảnh * trong kính ngắm, trên màn hình LCD và màn hình hiển thị trong trang web 
này được mô phỏng. 

 4. Thẻ nhớ 

­ Dung lượng * 1 
  Bảng dưới  đây cho thấy số  lượng gần  đúng của hình  ảnh có thể  được lưu trữ  trên một 
thẻ 4 GB SanDisk Extreme SDHC với chất lượng hình ảnh khác nhau và thiết lập kích thước. 


 Kích thước   Số lượng hình   Buffer năng lực * 
 Chất lượng hình ảnh  Dung lượng * 1
hình ảnh ảnh * 1 2
 NEF (RAW) + 
 L  19,8 MB  151  9
 JPEG phạt * 3
 NEF (RAW)  ­  12,9 MB  226  13
 L   6,8 MB   460   100 
 JPEG phạt  M   3,9 MB   815   100 
 S  1,8 MB  1700  100
 L   3.4 MB   914   100 
 JPEG bình thường  M   2.0 MB   1500   100 
 S  0,9 MB  3300  100
 L   1,7 MB   1700   100 
 JPEG cơ bản  M   1,0 MB   3000   100 
 S  0,5 MB  6000  100
 * 1: Tất cả các con số gần đúng.  Kích thước thay đổi theo cảnh ghi lại. 

  *   2:   Số   lượng   tối   đa   tiếp   xúc   có   thể   được   lưu   trữ   trong   bộ   nhớ   đệm   ở   ISO   100.  
 Giảm khi giảm tiếng ồn trên. 
Ngọc Bình sưu tầm
  * 3: Kích thước  ảnh  áp dụng cho các  định dạng  ảnh JPEG mà  thôi.  Kích thước của NEF 
(RAW)   hình   ảnh   không   thể   thay   đổi.    Kích   thước   là   tổng  
 NEF (RAW) và định dạng ảnh JPEG. 

­ Loại thẻ nhớ 
 Các thẻ nhớ SD sau  đây  đã  được kiểm nghiệm và chấp thuận cho sử dụng trong các 
D3100.  PDA với lớp 6 ghi tốc độ được đề nghị cho quay phim.   Ghi âm có thể kết thúc bất ngờ 
khi thẻ với tốc độ ghi chậm hơn được sử dụng. 


 Thẻ nhớ SD   Thẻ nhớ SDHC * 2   SDXC thẻ nhớ * 3 
 SanDisk    512 MB, 1GB, 2GB *  4GB, 8GB, 16GB   64GB 

 Toshiba    512 MB, 1GB, 2GB *  4GB, 8GB, 16GB, 32GB   64GB 

 Panasonic    512 MB, 1GB, 2GB *   4GB,   6GB,   8GB,   12GB,   16GB,  48GB, 64GB 
1  32GB 
 Lexar Media    512 MB, 1GB, 2GB *  4GB, 8GB   ­ 

 Platinum II    512 MB, 1GB, 2GB *  4GB, 8GB   ­ 

 Chuyên nghiệp    512 MB, 1GB, 2GB *  4GB, 8GB, 16GB, 32GB   ­ 

 * 1: Kiểm tra xem có đầu đọc thẻ hoặc các thiết bị khác mà thẻ này sẽ được sử dụng hỗ  
trợ 2 card GB. 

 * 2: Kiểm tra xem có đầu đọc thẻ hoặc các thiết bị khác mà thẻ này sẽ  được sử dụng là  
SDHC tuân thủ. 

 * 3: Kiểm tra xem có đầu đọc thẻ hoặc các thiết bị khác mà thẻ này sẽ  được sử dụng là  
SDXC­tuân thủ. 

 Ghi chú: 
 * Xin vui lòng kiểm tra với các nhà sản xuất thẻ SD về tính năng, thông số kỹ thuật, bảo  
hành,   và   các   mặt   hàng   khác.  
 Nikon không thể đảm bảo khả năng tương thích với thẻ SD không được liệt kê ở trên. Ngọc Bình sưu tầm
  * Giới hạn thẻ  kiểm tra tại thời  điểm tháng 7 năm 2010.  thẻ  bổ  sung có thể  hoàn toàn 
tương thích. 

5.   Độ   nhạy   ISO   100­3200   (mở   rộng   tới   ISO   12800   tương   đương)  
 ­ Đại biểu diễn và ít mờ trong ánh sáng lờ mờ cài đặt 
 Hi 2 (ISO 12800 tương đương) 
 ISO 3200 
 ISO 1600 
  Một tiêu chuẩn ISO tối  đa 3200 (tiêu chuẩn phạm vi) cho phép bạn chụp ở tốc độ  màn 
trập nhanh, giảm rung máy ảnh nhòe trong những cảnh tối mờ.   Hoàng hôn và chụp trong nhà 
trở nên sống với một cái nhìn mới mẻ tự nhiên mà không cần chân chống hay đèn flash.   Hơn 
nữa, tốc độ màn trập nhanh chóng, dễ dàng hành động trong tình huống đông năng động như 
trẻ em tại các sự kiện vui chơi và thể thao.  Đối với tính linh hoạt gia tăng, D3100 của Hi Hi 1 và 
2 cài đặt có hiệu quả thúc đẩy ISO lên mức 6400 và 12800, tương ứng. 

  Active D­Lighting ­ đẹp cân bằng ánh sáng và bóng tối 
Ngọc Bình sưu tầm
 Chụp trong ánh sáng mặt trời thường tạo hình ảnh với độ tương phản cực giữa các vùng sáng  
và tối, dẫn đến tổn thất của giai  điệu và chi tiết.  Active D­Lighting có hiệu quả trận này bằng 
cách bảo quản các chi tiết quan trọng trong bóng tối và nổi bật.  Các kết quả được tối ưu tiếp 
xúc với hình ảnh đó phản ánh tốt hơn những cảnh như bạn đã thấy nó. 
 Nếu không có Active D­Lighting 
 Với Active D­Lighting 

  Kiểm soát hình ảnh ­ hình ảnh Tùy biến trước khi chụp 

 Mở rộng các sáng tạo thể hiện với hình ảnh kiểm soát.  Sáu cài đặt ­ Standard, Neutral, Vivid, 
đơn sắc, chân dung và phong cảnh ­ cho phép bạn xác định xem các bức ảnh và phim HD đầy  
đủ trước khi bạn bắn.  Ngoài ra, độ sắc nét, độ tương phản, độ sáng và độ bão hòa có thể được 
điều chỉnh để tùy chỉnh các thiết lập. 

 Chân dung 
 Tự nhiên, dễ thương da tấn 
Ngọc Bình sưu tầm
 Vivid 
 Tăng độ bão hòa màu 

 Đơn sắc 
 Màu đen và màu trắng hình ảnh, bao gồm cả tints 


6 .Dễ dàng hoạt động 

 Hướng dẫn chế độ ­ Một cách chắc chắn để có được kết quả mong muốn 

  Một bức chân dung hấp dẫn đối với một nền defocused nhẹ nhàng, hoặc một vài bức xạ 
bao quanh bởi  ánh sáng lấp lánh.  Chụp  ảnh như thế  này rất dễ dàng với D3100 Hướng dẫn 
chế độ ­ trong máy ảnh hướng dẫn đó cho bạn thấy từng bước làm thế nào để thay đổi cài đặt  
camera.   Chỉ  cần chọn một hướng dẫn chế   độ  thiết lập phù  hợp với cảnh sau  đó  cho phép 
Hướng dẫn chế độ hỗ trợ.  Không chỉ bạn sẽ có được những kết quả mong muốn, bạn sẽ hiểu 
làm thế nào bạn đạt được chúng.  Hướng dẫn chế độ thậm chí hiển thị hình ảnh mẫu để bạn sẽ 
biết những gì mong đợi từ mỗi thiết lập. 
Ngọc Bình sưu tầm
 ∙ Sử dụng Hướng dẫn chế độ 

 Để sử dụng Hướng dẫn chế độ, lần đầu tiên thiết lập chế độ quay số trên máy ảnh để GUIDE.   
Sau đó chọn "Shoot" từ menu và chọn một thiết lập.  Thủ tục này đơn giản giúp bạn điều chỉnh 
camera theo tình hình chụp và chủ đề.  Hướng dẫn chế độ thậm chí hiển thị giải thích chi tiết 
và mẫu của các loại hình ảnh mong đợi ở mỗi thiết lập khi "hoạt động nâng cao" chế độ được  
chọn.   Khi "Xem / xóa"  được chọn, hình  ảnh phát lại và  xóa là  có  thể.    Khi "Thiết lập"  được 
chọn, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh các hạng mục như chất lượng hình ảnh, kích thước hình 
ảnh và màu nền thông tin. 

 Bước 1: 
 Xoay chế độ quay số để GUIDE. 

 Bước 2 
 Chọn một hoạt động. 

 Bước 3 
 Chọn một phương pháp chụp. 


Ngọc Bình sưu tầm
 Bước 4: 
 Chọn và xác nhận hiệu lực. 

 Bước 5 
  Mô  tả  chi tiết mở  rộng sự  hiểu biết của bạn về  chụp hình kỹ 
thuật ­ con đường lý tưởng để chụp ảnh của bạn lên tầm cao mới xuất sắc. 

 Step6 
 Mẫu (trợ  giúp) thay  đổi hình  ảnh như tốc  độ  màn trập hay  độ  
mở ống kính được điều chỉnh, cho phép bạn để xác nhận thiết lập trước khi bạn bấm. 
 Step7 
 Khi hoàn tất việc cài  đặt, chọn " bắt  đầu chụp ", sau đó chọn  
cách bạn muốn chụp. 
Ngọc Bình sưu tầm
 Step8 
  Ba cách để chụp, quay

  Hướng dẫn chế   độ  cung cấp cho bạn các lựa chọn chụp qua "Sử  dụng kính ngắm", 
"xem trực tiếp sử dụng" hoặc "Shoot phim". 
 Sử dụng kính ngắm 
 Sử dụng xem trực tiếp 
 Quay phim 

  18  Hướng dẫn chế độ chụp tùy chọn 


  Theo thể  loại Hướng dẫn chế   độ  của "Shoot" là  18 tùy chọn bao gồm chụp các tình 
huống thường gặp 
 Dễ dàng hoạt động 
 Tự động   ∙ Close­up   ∙ Cảnh 
 ∙ Không flash   ∙ Ngủ khuôn mặt   ∙ Gương điển hình 
 ∙ Chân dung ban đêm  ầm
Ngọc Bình sưu t
 ∙ Các đối tượng từ xa   ∙ Di chuyển đối tượng 
 Nâng cao hoạt động 
 ∙ Làm mềm nguồn gốc    ∙   Freeze   chuyển   động    ∙ Hiện ảnh nước chảy 
 (Người) 
 ∙ Mang lại nhiều hơn vào tập trung    ∙   Freeze   chuyển   động  
 (Xe) 
 Sử dụng một giờ / chụp yên tĩnh 
 ∙ Đơn ảnh   ∙ Liên tục   ∙ 10 giây hẹn giờ 
 ∙ Quiet màn trập phát hành 

 Làm mềm nguồn gốc 
 ∙ Ống kính: AF­S DX NIKKOR 35mm f/1.8G ∙ Chất lượng hình ảnh: NEF (RAW) ∙ Tiếp 
xúc: [A] chế độ, 1 / 1600 giây, f/2.2 ∙ Cân bằng trắng: tự động ∙ Độ nhạy sáng: ISO 400 
° Picture Control : Portlait 

 Show nước chảy 
  ∙  Ống kính: AF­S DX NIKKOR 18­55mm f/3.5­5.6G VR ∙ Chất lượng hình  ảnh: NEF 
(RAW) ∙ Tiếp xúc: [S] chế độ, 1 / 4 giây, f/22 ∙ Cân bằng trắng: tự động ∙ Độ nhạy: ISO 
100 ° Picture Control: Standard 
Ngọc Bình sưu tầm
 Chân dung ban đêm 
  ∙  Ống kính: AF­S DX NIKKOR 18­55mm f/3.5­5.6G VR ∙ Chất lượng hình  ảnh: NEF 
(RAW) ∙ Tiếp xúc: [Night Portlait] chế  độ, 1 / 40 giây, f/4.2 ∙ Cân bằng trắng: tự   động ∙  
Độ nhạy : ISO 800 ° Picture Control: Portlait 

 Ngủ khuôn mặt 
 ∙ Ống kính: AF­S DX NIKKOR 35mm f/1.8G ∙ Chất lượng hình ảnh: NEF (RAW) ∙ Tiếp 
xúc: [Kids] chế độ, 1 / 30 giây, f/2.8 ∙ Cân bằng trắng: tự động ∙ Độ nhạy sáng: ISO 200 
° Picture Control : Standard 

 Cảnh 
  ∙  Ống kính: AF­S DX NIKKOR 18­55mm f/3.5­5.6G VR ∙ Chất lượng hình  ảnh: NEF 
(RAW) ∙ Tiếp xúc: [Cảnh] chế độ, 1 / 500 giây, f/11 ∙ Cân bằng trắng: tự động ∙ Độ nhạy:  
ISO 250 ° Picture Control: Standard 
Ngọc Bình sưu tầm
 Mang lại nhiều thành tập trung 
  ∙  Ống kính: AF­S DX NIKKOR 18­55mm f/3.5­5.6G VR ∙ Chất lượng hình  ảnh: NEF 
(RAW) ∙ Tiếp xúc: [A] chế độ, 1 / 60 giây, f/14 ∙ Cân bằng trắng: tự động ∙ Độ nhạy: ISO  
400 ° Picture Control: Standard / dd> 

 Close­up 
  ∙  Ống kính: AF­S DX NIKKOR 18­55mm f/3.5­5.6G VR ∙ Chất lượng hình  ảnh: NEF 
(RAW) ∙ Tiếp xúc: [Close Up] chế  độ, 1 / 60 giây, f / 8  ° cân bằng trắng: tự   động ∙  Độ 
nhạy : ISO 100 ° Picture Control: Standard 

 Di chuyển đối tượng 
 ∙ Ống kính: AF­S DX NIKKOR 55­300mm f/4.5­5.6G ED VR ∙ Chất lượng hình ảnh: NEF 
(RAW) ∙ Tiếp xúc: [Thể thao] chế độ, 1 / 1250 giây, f / 5 ° cân bằng trắng: tự động ∙ Độ 
nhạy : ISO 100 ° Picture Control: Standard 

  Scene Modes ­ cắt ngắn của bạn đến kết quả mong đợi 
Ngọc Bình sưu tầm
  Một khi bạn  đã xác  định chủ  đề  của bạn, chỉ cần  đặt chế  độ  quay số   để  phù hợp với 
khung cảnh để có được những bức ảnh đẹp. Các chế độ quay số có sáu chế độ cảnh.

 
 Sáu Scene Modes:

 Chân dung, phong cảnh, trẻ em, Thể thao, Close up, và chân dung ban đêm 
 Chân dung 
 Sử dụng cho các gương điển hình mềm mại, tông màu da trông tự nhiên.  Nếu chủ đề 
là đến nay từ nền hoặc một ống kính tele được sử dụng, chi tiết nền sẽ  được làm mềm 
để cho vay các thành phần một cảm giác về độ sâu. 

 Cảnh 
 Sử  dụng cho chụp phong cảnh sống  động trong  ánh sáng ban ngày.  Việc xây dựng 
trong flash và đèn chiếu hỗ trợ AF tắt, sử dụng một chân máy được khuyến cáo để ngăn  
chặn blur khi ánh sáng kém. Ngọc Bình sưu tầm
 Trẻ em 
 Sử  dụng cho các bức  ảnh của trẻ  em hoạt  động.  Quần  áo và các chi tiết nền là một 
cách sống động kết xuất, trong khi tông màu da vẫn mềm mại và tự nhiên. 

 Thể thao 
 Nhanh tốc độ màn trập đóng băng chuyển động cho bức ảnh thể thao năng động, trong 
đó chủ đề chính đứng ra rõ ràng.  Việc xây dựng trong flash và đèn chiếu hỗ trợ AF tắt. 

 Đóng lên 
 Sử dụng để cận cảnh hoa, côn trùng, và các đối tượng nhỏ khác (một ống kính macro 
có thể được sử dụng để tập trung ở các phạm vi rất gần).  Sử dụng chân máy được đề 
nghị để ngăn chặn blur. 
Ngọc Bình sưu tầm
 Chân dung ban đêm 
 Sử dụng cho một sự cân bằng tự nhiên giữa các chủ thể chính và nền trong bức chân  
dung  được thực hiện theo  ánh sáng thấp.   Sử  dụng chân máy  được  đề  nghị   để  ngăn 
chặn blur. 

  Scene Auto Selector ­ Để D3100 quyết định phương thức tốt nhất để phù hợp với 
cảnh 

 D3100 tự động chọn chế độ Scene phù hợp với tình hình chụp và chủ đề.   Trong Live 
View chụp với chế  độ  quay số tự  động hoặc tự  động trên (flash off), Scene Auto Selector * tự  
động kích hoạt chân dung, phong cảnh, cận lên hoặc Night chế   độ  chân dung tùy thuộc vào 
bối cảnh  đó.   Để  thuận tiện nhất, một biểu tượng xuất hiện  ở  góc trên bên trái của màn hình 
LCD hiển thị chế độ chọn. 
  *   Ngoại   trừ   khi   sử   dụng   tập   trung   hướng   dẫn.  
  ** Lựa chọn khi máy  ảnh nhận diện những tình huống không có  tương  ứng Scene 
Mode, hay cho các tình huống có thể được bắn vào tự động hoặc tự động (flash off). 
 Chế độ tự động chọn chế độ quay số bằng cách sử dụng. 
Ngọc Bình sưu tầm
  Khi quay số chế độ được thiết lập để tự  động, chọn cảnh tự động phát hiện kiểu cảnh 
và tự động cài đặt máy ảnh để chế độ Cảnh. 

  Trợ giúp chức năng ­ một chạm truy cập vào trong máy ảnh hỗ trợ 

 Khi xem các mục menu và bạn không hiểu một chức năng, chỉ cần nhấn nút giúp đỡ.   
Một mô tả về các sản phẩm được chọn hiện tại sẽ được hiển thị trong khi nút được nhấn.   Thả 
nút và màn hình trước đó xuất hiện.  Một chức năng thật sự tiện dụng mà làm cho nó dễ dàng 
cho ngay cả lần đầu D­SLR người sử dụng để hoạt động D3100. 
 Thông tin hiển thị định dạng ­ Chọn cho rằng phù hợp với bạn 

D3100 mang  đến cho bạn một sự  lựa chọn của hai  định dạng ­ cổ   điển và hình  ảnh ­  
cho hiển thị thông tin.  Graphic định dạng bao gồm cả một số hình minh họa và mô tả  tốc  độ 
màn trập và các cài đặt độ mở ống kính, làm cho các khái niệm này dễ dàng hơn để nắm bắt. 
Cả  hai  định dạng hiển thị  cảnh hiện chế   độ  sử  dụng dễ  hiểu các biểu tượng mà thay  đổi khi Ngọc Bình sưu tầm
chế độ quay số có thể xoay, cho phép bạn tập trung vào thành phần.   Ba biến thể màu nền có 
sẵn cho mỗi định dạng.  Ngoài ra, sự định hướng của màn hình hiển thị thông tin tự động thay 
đổi theo chiều ngang hoặc chiều dọc để phù hợp với các máy ảnh. 


7. Tự động 

 11­point AF hệ  thống ­ nhanh, tự   động lấy nét chính xác  đã  sẵn sàng cho thời  
điểm quyết định 

 D3100 của độ chính xác cao tốc độ lấy nét tự động trả lời ngay lập tức với những thay 
đổi trong cảnh hoặc thành phần, duy trì tập trung tack­sắc nét để nắm bắt các biểu thức phù du 
và thể thao chuyển động nhanh.  Các bài quan trọng điểm tập trung trung ương có một bộ cảm 
biến cross­type, trong khi màn hình hiển thị mới chồng  đạt được một kính ngắm, rõ ràng, gọn 
gàng.  Các chế   độ  lấy nét tự   động bao gồm gần như  bất kỳ  tình huống, bao gồm khu vực tự 
động lấy nét tự động lựa chọn các chủ đề mà tập trung, và 3D theo dõi­(11 điểm) * duy trì tập 
trung vào một chủ đề bất kể thay đổi trong thành phần khi phát hành­chụp nút được nhấn một 
nửa.  

 * Khi lấy nét tự động được thiết lập để AF­A hoặc AF­C. 
  AF   11   điểm   Lưu   ý:   AF   11   điểm   cho   thấy   ở   đây   là   để   minh   hoạ  
 mục đích chỉ.  Thực tế xuất hiện khác nhau. 
Ngọc Bình sưu tầm
 Single­point AF 
 Tự chọn điểm lấy nét tự động với bộ chọn­đa, soạn, và bắn.   Đây là một cách tuyệt vời 
để duy trì tập trung vào tĩnh, đối tượng ra khỏi trung tâm. 

 Dynamic AF vùng 
 Nắm bắt nhanh chóng di chuyển đối tượng chưa bao giờ được dễ dàng hơn.  Chọn một 
khu vực tập trung và các  điểm lấy nét tự   động tương  ứng kết hợp  để  tạo ra kết quả rõ 
nét. 

 Vùng tự động AF 
 Không chắc chắn về những gì chế độ để sử dụng?  Hãy để D3100 quyết định cho bạn.  
Nó tự động thay đổi chế độ lấy nét tự động tuỳ thuộc vào việc chủ thể là tĩnh hoặc động. 

 3D­theo dõi (11 điểm) 
 Chọn một điểm tự động lấy nét vào một chủ đề di chuyển và D3100 các ổ khóa trên, sử  
dụng tất cả  các  điểm lấy nét tự   động  để  giữ cho các  đối tượng trong tập trung sắc nét  
ngay cả khi những thay đổi thành phần. 


Ngọc Bình sưu tầm
  Nâng cao điều khiển cân bằng trắng ­ Nhiều người da trắng tự nhiên 

 Các cải tiến hệ thống nhận diện khung cảnh đem lại hiệu suất cân bằng trắng tự động 
xuất sắc mà  đối thủ gần như  độ  chính xác của D3s, máy  ảnh hàng  đầu của Nikon.  White là 
sao chép một cách trung thực hơn trong khi duy trì  cân bằng màu sắc  ổn  định bất kể  nguồn 
sáng. 
 Built­in­up flash pop ­ ánh sáng bổ sung bất cứ khi nào cần thiết 

 Khi ánh sáng xuống thấp hoặc bạn thấy mình chụp trong ánh sáng backlit khó khăn, sử 
dụng được xây dựng trong cửa sổ pop­up flash để  làm sáng các cảnh.   Nó kích hoạt tự   động 
khi cần thiết phụ thuộc vào chế độ phơi sáng *, hoặc có thể được kích hoạt bằng tay.  Ngoài ra, 
hỗ trợ cho độ chính xác điều khiển i­TTL flash tăng tiếp xúc.
 
 * Khi Scene Mode được thiết lập để tự động, trẻ em, Chân dung, Close­up hay chân dung ban 
đêm 
 Thuận tiện và mạnh mẽ Speedlight SB­400 (được bán riêng) 


Ngọc Bình sưu tầm
Flash nảy ra trần nhà  hoặc tường một cách dễ  dàng với các tùy chọn Speedlight SB­
400.  D3100 bổ  sung của  đèn flash, SB­400 cung cấp cho bạn các phương tiện  để  sản xuất  
hình ảnh với ánh sáng nhẹ nhàng hơn trông tự nhiên hơn. 
 Chụp với đèn flash trực tiếp 
 Chụp với đèn flash bật 

 Hệ thống nhận diện khung cảnh ­ thông minh hoạt động trong việc thiết lập bất  
kỳ 

  Độc quyền của Nikon cảnh công nhận hệ thống sử dụng một RGB 420 điểm ảnh cảm  
biến để phân tích thành phần ngay lập tức trước khi bạn đi bắn.   Nó sau đó tự động tối ưu hóa 
phơi sáng, lấy nét tự  động, và cân bằng trắng, cho phép bạn có được những bức ảnh  đẹp mà 
không có sự phức tạp của việc điều chỉnh phức tạp máy ảnh chính mình.   Phát hiện khuôn mặt 
cũng có  lợi  ích từ  hệ  thống nhận diện khung cảnh, thể  hiện chính xác công nhận cải tiến và 
định nghĩa cũng như cho phép phóng to tức thì đối mặt trong chế độ phát lại. 


Expression 

  Ample hình  ảnh và chức năng chỉnh sửa phim ­ máy  ảnh và chỉnh sửa hình ảnh 
trong phim 
Ngọc Bình sưu tầm
  Nâng cao ảnh hưởng của bạn với các loại D3100 của các chức năng chỉnh sửa hình ảnh  
và phim.  Các hoạt động như sửa chữa mắt đỏ, chỉnh sửa nhanh, và lọc hiệu ứng có thể được  
thực hiện trong máy ảnh thông qua menu Chỉnh sửa ảnh, loại bỏ sự cần thiết của một máy tính 
tiện lợi và tăng cường.  Bạn cũng có thể trích xuất hình ảnh tĩnh từ phim ảnh và trang trí khung 
hình không cần thiết. 

  Các Menu Retouch 
  ∙ D­Lighting ∙ Red­eye chỉnh • Trim (3:2, 4:3, 5:4, 01:01, 16:9) ∙  đơn sắc (đen và trắng, 
Màu nâu  đỏ, và Cyanotype) ∙ Bộ lọc hiệu  ứng ( Skylight, Warm lọc, Red intensifier, intensifier 
Green, Blue intensifier, Hội Chữ thập màn hình và Soft) ∙ ∙ nhỏ màu cân bằng hình ảnh ∙ Hình 
ảnh lớp phủ  ∙ NEF (RAW) ∙ Xử  lý  nhanh chóng chỉnh sửa ∙ ∙ Distortion thẳng kiểm soát ∙ 
Fisheye ∙ màu phác thảo ∙ Kiểm soát nhận thức ∙ Miniature ∙ Chỉnh sửa hiệu ứng phim 

 Hiệu ứng thu nhỏ 

 Làm cho hình ảnh xuất hiện như thể chúng là hình ảnh của các mô hình quy mô nhỏ, 
đặc biệt hiệu quả khi chụp phong cảnh từ trên cao. 
 Bản gốc hình ảnh 
 Màu phác thảo 

  Chuyển đổi hình ảnh thành một hình ảnh phác thảo, có thể được in ra sau đó tay màu. 


Ngọc Bình sưu tầm
 Bản gốc hình ảnh 
  Kiểm soát nhận thức 

  Quan điểm của hình dạng (giống như các tòa nhà) cho một cái nhìn tự nhiên hơn. 
 Bản gốc hình ảnh 
Ngọc Bình sưu tầm
 Cân bằng màu sắc 

 Điều chỉnh cân bằng màu sắc trên toàn bộ hình ảnh với bộ chọn nhiều. 
 Bản gốc hình ảnh 
 Đơn sắc (màu nâu) 

 Tạo hình ảnh đơn sắc với một cảm giác cổ điển. 
Ngọc Bình sưu tầm
 Bản gốc hình ảnh 
  Fisheye 

 Tạo hình ảnh siêu thực mà nhìn như thể bắn với một ống kính fisheye. 
 Bản gốc hình ảnh 
Ngọc Bình sưu tầm
  Bộ lọc hiệu ứng (Cross màn hình) 

  Thêm hiệu ứng ngôi sao để nguồn ánh sáng. 
 Bản gốc hình ảnh 
 Soft lọc 

 Sản xuất tương tự như những shot với một bộ lọc hình ảnh mềm mại. 
Ngọc Bình sưu tầm
 Bản gốc hình ảnh 
  Chuyển File và chỉnh sửa NEF (RAW) 

  Bây giờ, chuyển đổi hình ảnh được lưu dưới dạng dữ liệu RAW cho hình ảnh JPEG trong 
máy  ảnh.  Thay  đổi chất lượng hình  ảnh, hình  ảnh kích thước, bù  phơi sáng và  các thiết lập  
khác trong khi giữ lại dữ liệu RAW ban đầu. 
 Bản gốc hình ảnh 
Ngọc Bình sưu tầm
 ­1EV 


8. Ống kính Nikon

 Khi mắt của máy ảnh, ống kính là quan trọng đối với bất kỳ  ứng dụng chụp ảnh.   Trong thực 
tế, vẻ đẹp của một hình ảnh được gắn chặt với việc thực hiện của ống kính. 

 AF­S   DX   NIKKOR   55­300mm   f/4.5­5.6G   ED   VR 
  ­
 5.5x ống kính zoom tele với VR ­ Chụp mặt từ xa 
Nhỏ gọn và nhẹ, ống kính zoom tele bao gồm một loạt rộng chiều dài tiêu cự.   Đó là lý 
tưởng để phóng to ở trên đối tượng chụp xa hoặc kín đáo thể hiện tự nhiên trên khuôn mặt, và  
xuất sắc trong thể thao và chụp ảnh động vật.  Tích hợp giảm rung (VR II) cung cấp một hình 
ảnh ngắm rõ ràng ­ một cộng lớn để hỗ trợ các thành phần và cung cấp hình ảnh đẹp với rất ít 
chảy máu mờ và màu sắc ngay cả ở tiêu cự tối đa. 
 55mm 
Ngọc Bình sưu tầm
 200mm 
 300mm 


­  AF­S   DX   NIKKOR   85mm   f/3.5G   Micro   ED   VR 
  Linh hoạt vĩ  mô  lý  tưởng cho  đa dạng các tình huống, bao gồm cận cảnh, chân dung và 
scenics. 
 Điều này, gọn nhẹ, ống kính macro ­ được trang bị rung * (VR II) giảm để giảm thiểu vệt  
mờ cả trong kính ngắm và hình ảnh ­ cho phép ngay cả người mới bắt đầu chụp cận cảnh ấn  
tượng tràn ngập với kết cấu và sự hiện diện.  Các cố định tiêu cự 85mm cung cấp quan điểm tự 
nhiên và defocus nền đẹp cho scenics đáng yêu và chân dung. 
Ngọc Bình sưu tầm
­ AF­S DX NIKKOR 10­24mm f/3.5­4.5G ED 
 

 Zoom góc rộng đầy tiềm năng cho các biểu hiện tuyệt đẹp năng động,. 
  Chụp ảnh những người lên đóng cửa ở nhỏ hơn độ dài tiêu cự trong khi bao gồm cả khu 
vực rộng lớn của nền thêm một kịch tính, năng động, cảm thấy cho hình ảnh.   Một sự lựa chọn 
lý tưởng như là một ống kính tiêu chuẩn, nó có khả năng đóng­tập trung tuyệt vời và rất thích 
hợp  để  chụp các tòa nhà, scenics và  khi  ở  trong phòng nhỏ.   Đây cũng là   điểm nổi bật cho 
phóng đại. 
­ AF­S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
 
 Sản xuất ống kính 35mm tướng defocused nền đáng yêu. 
 Chụp mở rộng ở f/1.8 tăng khả năng cầm tay chụp trong ánh sáng lờ mờ các thiết lập 
và cung cấp nguồn gốc, đáng yêu defocused.  Điều này ống kính độ dài tiêu cự cố định là hoàn 
hảo cho bức chân dung của người dân và cảnh quan trong đó bạn muốn chủ đề chính để  nổi 
bật trên nền nhẹ nhàng defocused. 


Ngọc Bình sưu tầm
  VR hệ  thống ban  đầu của Nikon ­  Ít rung máy  ảnh mờ  trong hình  ảnh và  kính  
ngắm 

 NIKKOR  ống kính VR giảm * mờ  trong hình  ảnh và  phim HD  đầy  đủ  gây ra khi rung 
máy  ảnh mà  thường xảy ra khi chụp  ở  tốc  độ  màn trập chậm, chẳng hạn như  trong các môi  
trường thiếu sáng hoặc khi sử  dụng  ống kính tele vi hay.   Không giống như hệ thống  ổn  định 
hình ảnh trong máy ảnh, Nikon VR là ống kính, cho phép nó để sửa mờ trong kính ngắm do đó  
trợ giúp thành phần và tập trung từ hình ảnh vẫn ổn định. 
 Nếu không điều chỉnh máy ảnh rung trong ống kính 
 Với hệ thống VR của Nikon trong ống kính 
 * VR cầm tay cho phép chụp tối đa ba dừng lại chậm hơn (bốn dừng lại chậm hơn với VR II) so 
với khi sử dụng ống kính không VR, dựa trên các phép đo Nikon.  Số tiền sửa chữa thay đổi tùy 
theo điều kiện và nhiếp ảnh gia chụp hình. 
Ngọc Bình sưu tầm
9. Hiệu suất cơ bản 

 Nhỏ gọn và nhẹ ­ Dễ dàng hoạt động và tính di động bất cứ nơi nào có 

  Vào khoảng chỉ.  505 g (1 £ 1,8 oz.) *, Các D3100 nhỏ gọn và nhẹ đi nơi bạn đi.   Và nó 
rất dễ sử  dụng nhờ  vào sự  bám ergonomic rằng  đơn giản hóa việc chụp hình, cả   ở  các vị  trí  
nằm ngang và  thẳng  đứng.    Mới dành riêng cho các  điều khiển cho các chức năng thường 
xuyên sử  dụng như  Live View, D­Movie và các chế   độ  chụp nâng cao hơn nữa dễ  sử  dụng. 

 * Với pin và thẻ nhớ nhưng không có cơ thể nắp. 
 Fps chụp liên tục 3 ­ Catch thời điểm quyết định 

  D3100 có thể chụp khoảng 3 khung hình / giây ­ tuyệt vời cho chụp chuyển động năng  
động và nét mặt khó nắm bắt đó là một thách thức cho các nhiếp  ảnh gia nào.   Đơn giản chỉ 
cần xoay chọn chế độ phát hành và quay đi. 
 Eye­Fi hỗ trợ ­ Chuyển hình ảnh và phim ảnh không dây 


Ngọc Bình sưu tầm
 Hỗ trợ cho tùy chọn Eye­Fi thẻ SD cho phép bạn chuyển hình ảnh và phim từ máy ảnh 
với máy tính thông qua mạng LAN không dây.   Điều này giúp loại bỏ sự cần thiết phải loại bỏ 
các   thẻ   nhớ   hoặc   USB   kết   nối   để   truyền   dữ   liệu.  

 Lưu ý:
 
  Xem hướng dẫn cung cấp cùng với thẻ Eye­Fi, và trực tiếp bất cứ yêu cầu  để  nhà sản 
xuất.  Máy ảnh này có thể được sử dụng để biến Eye­Fi thẻ và tắt, nhưng có thể không hỗ trợ  
khác Eye­Fi chức năng. 

  Như năm 2010 Tháng Sáu, các thẻ sau đây có thể  được sử dụng: 2 GB SD Eye­Fi thẻ 
trong Chia sẻ, Home, và các loại sản phẩm khám phá, 4 GB SDHC thẻ Eye­Fi trong kỷ niệm, 
chia sẻ Video, Khám phá Video, và kết nối × 2 sản phẩm loại, và 8 GB SDHC thẻ trong Pro × 2  
và khám phá sản phẩm × loại 2.  Eye­Fi thẻ chỉ được sử dụng trong các quốc gia mua hàng.  
Hãy đảm bảo rằng phần mềm Eye­Fi thẻ đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất. 
 Dễ dàng tìm thấy ­ mới chỉ chồng cho một cái nhìn tốt hơn 

  Trong quá trình tự  động lấy nét, D3100 của chồng và chỉ số  BriteView màn hình Clear 
Matte Mark Ⅶ cung cấp một cái nhìn, sạch ít lộn xộn từ góc vào góc. 
Ngọc Bình sưu tầm
  New màn trập cơ chế ­ Quiet chụp hình, thậm chí với Live View 

 D3100 sử dụng một màn trập mới được phát triển đó là lý tưởng cho cả hai Xem Live và 
chụp phim.  Thiết kế gọn nhẹ và nhỏ gọn cùng với khả năng hoạt động trong khi gương được 
lập trong khi chụp Live View góp phần vào hiệu suất năng lượng­hiệu quả yên tĩnh.    Đây cũng 
là độ bền cao, đã được thử nghiệm đến 100.000 chu kỳ. 
  Rangefinder ­ Nhanh chóng và dễ dàng lấy điểm 

  Khi tập trung bằng tay, các máy đo khoảng cách điện tử giúp bạn nhanh chóng đạt được  
tập trung đúng.  Nó đặc biệt hữu ích khi chụp ở những nơi thiếu sáng. 
 Nikon tích hợp hệ thống giảm bụi ­ Ngăn bụi làm hỏng hình ảnh 
Ngọc Bình sưu tầm
  D3100 được trang bị của Nikon tích hợp hệ thống giảm bụi.  Giải pháp này bao gồm một 
luồng không khí Hệ thống kiểm soát  đặc biệt  để  hướng bụi  đi từ  thấp vượt qua bộ  lọc nằm  ở 
phía trước của bộ cảm biến hình ảnh.  Ngoài ra, khi tạo năng lượng cho máy hay tắt máy, lọc tự  
động rung động ở tần số chính xác để phát hành bụi hình ảnh xuống cấp có thể tuân thủ nó. 
  Hình ảnh phát lại với các chuyển [NEW] ­ Xem hình ảnh với hiệu ứng đặc biệt nổi  
bật 

  Chọn từ một loạt các hiệu ứng chuyển tiếp đặc biệt khi xem ảnh.  Đối với các trình diễn, 
thưởng thức các hiệu ứng thú vị như Zoom / phai và Cube.  Khi xem hình ảnh riêng lẻ, bạn có 
thể sử dụng Slide trong và Zoom / phai.  Ngoài ra, các, lớn màn hình LCD sáng làm cho phát 
lại một niềm vui. 

 Thuận tiện phát lại ­ Tìm hình ảnh ngay lập tức theo ngày 

  D3100 của các tùy chọn phát lại làm cho nó  dễ  dàng  để  chọn hình  ảnh  để  xem hoặc  
chỉnh sửa.  Bạn có thể xem hình ảnh một lúc hoặc trong các nhóm của 4, 9 hoặc 72.  Một xem 
Lịch cũng có sẵn, mà tổ chức chụp ảnh theo ngày và thời gian sau đó hiển thị chúng trong một 
định dạng lịch đẹp trai. 
Ngọc Bình sưu tầm
  In ngày tháng ­ Stamp chụp ảnh với ngày 

  Biết ngày chính xác mà bạn chụp hình.  Vị trí của ngày tự  động thay đổi tùy thuộc vào 
định hướng máy ảnh. 
  Pin lithium­ion ­ Nhiều khả năng chịu đựng cho nhiều ảnh 

 Các mới sạc Li­ion EN­EL14 pin cung cấp lên đến khoảng 550 khung hình trên một đơn 
tính   *.    Bây   giờ   bạn   có   thể   tập   trung   vào   việc   tiêm   hơn   là   lo   lắng   về   pin.  

 * Căn cứ vào tiêu chuẩn CIPA. 
Ngọc Bình sưu tầm
10. Phần mềm 

  ­ ViewNX 2 phần mềm [NEW] ­ hình  ảnh hộp công cụ  của bạn (đi kèm)  ­ Smart 
quản lý hình ảnh với máy PC 

 ViewNX 2 là  cách thuận tiện  để  quản lý  hình  ảnh, cung cấp chức năng cho các trình 
duyệt, lưu trữ, chỉnh sửa và chia sẻ hình ảnh cũng như phim ảnh.   Bạn cũng có thể gắn nhãn 
cho hình ảnh để tạo điều kiện tìm kiếm.  Phần mềm đi kèm cung cấp một loạt các chức năng 
chỉnh sửa, bao gồm xoay, kích thước lại, cây trồng, thẳng, tự động chỉnh sửa mắt đỏ và nhiều 
hơn nữa.  Movie chức năng chỉnh sửa bao gồm khả năng xóa cảnh.  ViewNX 2 tích hợp liền 
mạch với Picturetown của tôi cho đơn giản, kéo­và­thả tải lên và xem trực tuyến. 
­ Capture NX 2 phần mềm ­ Mở  rộng kiểm soát sáng tạo (được bán riêng)  ­ Giao 
diện trực hoạt động cho các liên lạc hoàn tất 
Ngọc Bình sưu tầm
  Capture NX 2 của công cụ chỉnh sửa dễ dàng tìm hiểu mở khóa tiềm năng hình ảnh mà 
không làm giảm chất lượng hình ảnh gốc.  Phần mềm này là lý tưởng cho việc tối ưu hóa Nikon 
NEF  (RAW)  các   tập   tin   cũng   như   hình   ảnh   JPEG  và   TIFF.    Với   giải   thưởng   U   Point  ®  
  công   nghệ,   thủ   tục   chỉnh   sửa   tẻ   nhạt   được   dễ   dàng   hơn   bao   giờ   hết.  
 http://www.capturenx.com 
 Gốc 
  Picturetown   của   tôi   ­   Miễn   phí   chia   sẻ   hình   ảnh   và   lưu   trữ  
 ­ Chia sẻ hình ảnh và phim ảnh trên web 
  Riêng chia sẻ hình ảnh của Nikon trang web cho phép bạn dễ dàng lưu trữ, quản lý và  
chia sẻ hình ảnh với gia đình và bạn bè trên toàn thế giới.   Thành viên là miễn phí và cho phép 
lưu trữ lên tới 2 GB các hình ảnh và / hoặc phim ảnh.   (Trả thêm phí và nhận được lên đến 200 
GB * lưu trữ).  Dịch vụ này hỗ trợ MOV và các tập tin phim AVI, thêm vào định dạng JPEG và 
RAW (NEF, NRW) vẫn còn tập tin hình ảnh.  Nâng cao ảnh hưởng của bạn với Picturetown của 
tôi!  

  http://www.mypicturetown.com/ 

 * Tình trạng sẵn có và lệ phí có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia. Ngọc Bình sưu tầm
 Lưu ý: Website thiết kế có thể thay đổi mà không thông báo trước. 
11.Hình ảnh mẫu 

­ Hình ảnh mẫu 1 
 Nhiếp ảnh gia: Haruhiko Kawaguchi 


 Tốc độ màn trập   1 / 125 giây 
 Aperture   f/5.6 Ngọc Bình sưu tầm
 Tiêu cự   29mm 
 Chế độ phơi sáng   Tự động Ưu tiên khẩu độ 
 Tiếp xúc đo   Nơi 
 Độ nhạy   ISO 100 
 Cân bằng trắng   Tự động 
 Kiểm soát hình ảnh   Vivid 
 Chất lượng hình ảnh   RAW (NEF) 
 Ống kính   AF­S DX NIKKOR 18­55mm f/3.5­5.6G VR 
­ Hình ảnh  mẫu 2
 Nhiếp ảnh gia: Haruhiko Kawaguchi 


 Tốc độ màn trập   1 / 640 giây 


Ngọc Bình sưu tầm
 Aperture   f/3.5 
 Tiêu cự   35mm 
 Chế độ phơi sáng   Tự động Ưu tiên khẩu độ 
 Tiếp xúc đo   Nơi 
 Độ nhạy   ISO 100 
 Cân bằng trắng   Tự động 
 Kiểm soát hình ảnh   Tiêu chuẩn 
 Chất lượng hình ảnh   JPEG MỸ lớn 
 Ống kính   AF­S DX NIKKOR 35mm f/1.8 G 
­ Hình ảnh mẫu 3 
 Nhiếp ảnh gia: Anthony Ching 


 Tốc độ màn trập   1 / 500 giây 
 Aperture   f / 9 
 Tiêu cự   18mm 


Ngọc Bình sưu tầm
 Chế độ phơi sáng   Tự động Ưu tiên khẩu độ 
 Tiếp xúc đo   3D Color Matrix Metering II 
 Độ nhạy   ISO200 
 Cân bằng trắng   Tự động 
 Kiểm soát hình ảnh   Tiêu chuẩn 
 Chất lượng hình ảnh   JPEG MỸ lớn 
 Ống kính   AF­S DX NIKKOR 18­55mm f/3.5­5.6G VR 
­ Hình ảnh 4 mẫu 
 Nhiếp ảnh gia: Anthony Ching 


 Tốc độ màn trập   1 / 800 giây 
 Aperture   f / 8 
 Tiêu cự   42mm 
 Chế độ phơi sáng   Close up 
 Tiếp xúc đo   3D Color Matrix Metering II 
 Độ nhạy   ISO 100 
 Cân bằng trắng   Tự động 
 Kiểm soát hình ảnh   Tiêu chuẩn 
 Chất lượng hình ảnh   JPEG MỸ lớn 


Ngọc Bình sưu tầm
 Ống kính   AF­S DX NIKKOR 18­55mm f/3.5­5.6G VR 
Ngọc Bình sưu tầm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản