Hướng dẫn sử dụng phần mềm Proshow Gold

Chia sẻ: lyacau

.CÀI ĐẶT : Có trong Đĩa LHT ở các tiệm Vi Tính. Phiên bản 2.6.1752 có trong Soft TG Vol 49 Trường Giang kể cả ACD See Pro Manager 8.0.67 1. Gồm có 3 Files. 2. Nhấp vô File : psgold_25_1630.exe Đang Loading Next Next I Agree Next Next Install Chạy Finish. 3. Do you want to restart your computer now ? Bạn có muốn khởi động lại máy tính bây giờ không ? Tùy bạn YES hay NO. 4. Ra Desktop Đã có Shortcut của chương trình. 5. Nhấp Đúp...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Proshow Gold

EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com


BÀI 1
I.CÀI ĐẶT :
Có trong Đĩa LHT ở các tiệm Vi Tính. Phiên bản 2.6.1752 có trong Soft TG
Vol 49 Trường Giang kể cả ACD See Pro Manager 8.0.67

1. Gồm có 3 Files. ( Hình 1 ).
2. Nhấp vô File : psgold_25_1630.exe > Đang Loading > Next >Next > I
Agree > Next > Next > Install > Chạy > Finish.
3. Do you want to restart your computer now ? Bạn có muốn khởi động
lại máy tính bây giờ không ? Tùy bạn YES hay NO.
4. Ra Desktop > Đã có Shortcut của chương trình.
5. Nhấp Đúp lên Shortcut> Done > Menu Help > Enter Registration Key
(S).
6. Nhập Serial :
 UserName : TRUNGLH.
 Phone Number : 45436436546634.
 Unlock Password : DBBH4H449X6CF.
7. Hoặc nhấp vào File tmq_psq25.exe, nhập :
 User name : utbinh ( Tên của bạn ).
 Phone Number : 8484025793 ( Số Phone nhà bạn ).
 Nhấp Thẻ Generate , hiện ra dãy ký tự trong Unlook Password
để bạn Enter Registration Key sau khi nhấp Menu Help. ( Hình
2 ).
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
 Nhập Serial của Bạn tự tạo vào > Activate Registration > Ra
bảng Message thông báo : Your registration Key has been
accepted. Thank you for registratering> Ok . Như vậy là bạn đã
đăng ký thành công.
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.comBÀI 2
1. Công tác chuẩn bị : Cho Đĩa VCD dung lượng 700 MB
 Bạn phải có trên 200 Hình để làm Đĩa VCD trình diễn Ảnh
trong 1 giờ 700
 Các Folder Hình phải có sẵn trong Ổ D.
 Các Hình nầy đã được bạn chỉnh sửa ưng ý.
2. Mở Chương trình > Ổ D > Hình JANUARY 2006 > Chọn Folder
25 CHAP 24.1.2006 > Lập tức các Hình của Folder nầy xuất hiện
ở Ô dưới > Nhấp chọn 1 hình > Ctrl+A để chọn tất cả Hình trong
Folder nầy.
3. Giữ chuột rê 1 Hình đại diện xuống Ô DROP PHOTO bên dưới.
4. Đã Insert 199 Hình có thời gian trình diễn Slide Show là 13 phút
16 giây.
5. Nhấp vô để chọn VCD hay SVCD – EXE – CD – DVD - WEB. (
Hình 1 ).
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com


6. Chọn tiếp Folder Hình : Họp Mặt Tất Niên > Chọn 1 Hình >
Ctrl+A > Rê Hình vào Ô Hình cuối Hàng Drop Photo > Đã Insert
tổng cộng 223 Hình , có thời gian trình diễn 14 phút 52 giây. (
Hình 2 ).
7. Tiếp tục với Folder Hình : MỘC BÀI SỬA RỒI .
8. Tiếp tục với Folder Hình Saigon 26 CHAP 25.1.2006 . Nếu Folder
nầy có nhiều Hình thì bạn phải chờ hoàn tất Creating Thumbnails
với lằn xám chạy Progress 100%. Bây giờ bạn đã Insert 480 Hình
và có 32 phút trình diễn với dung lượng 320 MB. ( Hình 3 ).
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com


9. Tiếp tục với Folder Sáng Mùng 1 Tết 29.1.2006 . Trong lúc Insert
Hình bạn phải chú ý giai đoạn hoàn tất là Hình đã load hiện ra đầy
đủ trong Ô DROP PHOTO và đèn đỏ ở PC đã tắt.
10.Bạn có thể tiếp tục Insert Hình cho đến khi đủ 650 MB (Không
vượt qua lằn xám). Nhưng theo tôi đề nghị đến 450MB thì ngưng
Insert Hình để sau đó bạn tăng thời lượng trình diễn cho mỗi Hình
lên ( Mặc định của Chương Trình là 2.0 giây trình diễn ) . ( Hình 4
).
11.Menu File > Save As > Chọn Desktop > File Name gỏ : inserthinh
> Save .Đèn đỏ trong PC đang cháy , save xong sẽ tắt . Định dạng
mặc định của Chương Trình là : psh. Mục đích Save là đề phòng
cúp điện hay lý do khác bị trục trặc đỏ mất thời giờ thao tác lại.
12.Nhấp nút PLAY để Preview


Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com


BÀI 3
ĐỀ NGHỊ CHỌN HIỂN THỊ MÀN HÌNH VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI WIDTH
1024 VÀ HIGHT 768 PIXELS. ( NHẤP PHẢI DESKTOP > PROPERTIES
> SETTINGS > SCREEN RESOLUTION CHỌN 1024 BY 768 PIXELS ).

I.THỜI LƯỢNG :
1. Mở Chương Trình > Menu File > Open > Chọn File có tên
inserthinh.psh mà bạn đã lưu . Chờ hiển thị hoàn tất.
2. Với 663 Hình , mỗi Hình trình diễn 2 giây sẽ có 44 phút 12 giây hiển
thị trong Đĩa VCD.( Hình 1 )
3. Nhấp chọn 1 Hình trong Ô Drop Photo > Ctrl+A > Tất cả 663 Hình đã
được chọn > Nhấp vô 2.0 bên hông Hình > Gỏ 3.0 > Enter.Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
4. Tất cả 663 Hình đã có thời lượng trình diễn cho mỗi Hình là 3 giây .
Đồng thời thời gian sẽ hiển thị trong Đĩa VCD là 55 Phút 15 giây. (
Hình 2 ).
5. Bạn có thể chọn 4 – 5 – 6 … giây cho thời lượng trình diễn mỗi Hình .
Tuy nhiên sau khi nhấp Enter thì vạch Dung Lượng màu xanh không
được phép vượt quá 670MB.
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com


II.KỶ XẢO :
1. Chọn 1 Hình > Ctrl+A chọn hết 663 Hình > Menu Slide >
Randomize Transition .
2. Tất cả 663 Hình đã được đồng loạt Insert Kỷ Xảo với mỗi Hình mỗi
kiểu trình diễn khác nhau .Cách Insert nầy theo hình thức mặc định
của Chương Trình tự động bố trí.
3. Thời lượng trình diễn vẫn không thay đổi.
4. Nhấp nút PLAY > Chờ Loading inserthinh.psh lằn xám chạy Progress
100% xong > Khung Preview sẽ hiển thị thời lượng và kỷ xảo cho
từng hình.
5. File > Save As > Gỏ : kyxao> Save > Chờ đèn đỏ trong PC tắt. ( Hình
3 ).
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com


BÀI 8
1. Mở Chương Trình > Menu File > Open > kyxao.psh > Open > Chờ
đèn Đỏ trong PC tắt > Đang chạy lằn xám Loading kyxao.psh
progress 100% .

2. Nhấp váo 1 Hình Ô Drop Photo > Ctrl+A .


3. Tăng thời lượng trình diễn cho KỶ XẢO : Nhấp 2.0 ở dưới 1 Hình bất
kỳ > Gỏ 3.0 > Enter . Bạn nên chọn thời lượng trình diễn Hình và kỷ
xảo giống nhau thì sẽ hay hơn.

4. Bây giờ Đĩa VCD của bạn đã có thời gian trình diễn là 1 Giờ 06 Phút .
Làn biểu diễn màu xanh trong Khung Preview gần đạt 670 MB. (
Hình 1 )
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
5. Nhấp vào Hình đầu tiên để chọn tất cả.
6. Để gây ấn tượng trình diễn , bạn nên chọn khoảng 8 hình đầu tiên để
kéo dài thời lượng , mỗi Hình 1 kiểu kỷ xảo và mỗi Hình nên có mỗi
kỷ xảo khác nhau .( Bài HIỆU ỨNG HÌNH sẽ viết tiếp theo , trong đó
có : Image / Video – Adjustments – Motion Effects – Captions –
Sounds – Background ).
7. Bạn nhấp vào Ô Kỷ Xảo bên hông Hình > Hiện ra Bảng Choose
Transitions có 277 kỷ xảo để bạn tùy chọn > Nhấp chọn 1 kỷ xảo cho
Hình đầu tiên > Lập tức Ô kỷ xảo bên hông Hình đã thay đổi theo kỷ
xảo mà bạn đã chọn . Theo kinh nghiệm của tôi , Tôi đề nghị bạn
chọn các kỷ xảo mà tôi đã tô màu xanh là dễ gây ấn tượng nhất . (
hình 2 ).
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com


8. Tôi đã chọn 8 Hình đầu tiên với 8 kiểu kỷ xảo ấn tượng và thời lượng
trình diễn cho Hình và Kỷ xảo là 8 giây mỗi Hình > Enter . ( Hình 3 ).
9. Trường hợp vượt quá 670 MB bạn nên Delete bớt Hình : Chọn các
Hình cuối > Nhấp Phải > Delete.

10. Menu File > Save As > Chọn Desktop > File Name gỏ : hoantathinh
> Save > Chờ đèn đỏ trong PC tắt.

11. Nhấp Nút PLAY để Preview.

12. Theo đề nghị của bạn trungk9d Tôi đã vô Photoshop > Save For Web
> Menu Optimized > Preset chọn GIF 128 Dithered > Save . Kết quả
như sau : Hình 1 dạng png có 396 KB , dạng Gif có 136 KB . Giảm
hơn phân nửa dung lượng cho mỗi Hình Minh Họa . Xin cám ơn sự
góp ý của bạn. utbinh.Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com


BÀI 9
Theo tôi thì Chương trình Proshow Gold nầy rất hay và tôi thấy nhiều người
xài. Trong các cuộc triển lãm đồ họa , các gian hàng STUDIO và MAKE UP
thường để TIVI cho trình diễn quảng cáo họ dùng Proshow Gold để trình
bày mặt hàng với thời lượng rất chậm , dễ hấp dẫn người xem. Ở nhà tôi
thường thực hiện Đĩa Proshow Gold VCD vì hoàn tất nhanh hơn DVD . Có
thể thao tác mất nửa giờ đã xuất ra 1 Đĩa rồi . Tôi cũng có làm nhiều Dĩa dể
tặng bạn bè vừa xem Hình vừa nghe Nhạc rẻ hơn là đem rửa hình in cho bạn
bè.
Chương Trình SLIDE SHOW Trình Diễn Ảnh có kèm theo Nhạc nầy rất ấn
tượng , giao diện đơn giản , dễ thao tác , có nhiều Kỷ Xảo và Hiệu Ứng làm
tăng độ hấp dẫn lên . CD Key dễ tạo và dễ cài đặt . Có rất nhiều Chương
Trình tạo Slide Show tương tự như chương Trình nầy nhưng theo đánh giá
cá nhân tôi thì Chương Trình nầy có phần vượt trội hơn.
Các bạn đã tìm hiểu trong 4 bài trước Cách Cài Đặt , Insert Hình , Thời
Lượng Trình Diễn cho Hình và Kỷ Xảo , Các chi tiết về Kỷ Xảo . Bài nầy là
phần cuối của bài viết về Sử Dụng PROSHOW GOLD v.2.5.1630 ( Trình
Diễn Chuyên Nghiệp Hạng GOLD ) : Insert Nhạc và Ghi Đĩa VCD.

I.INSERT NHẠC :
1. Copy và Paste vào Ổ D các Bản Nhạc MP3 mà bạn ưa thích hay Nhạc
phù hợp với chủ đề của Đĩa mà bạn sắp tạo .
2. Mở Chương Trình > Menu File > Open > hoantathinh.psh > Open
.Chờ đèn đỏ trong PC tắt và hiển thị đầy đủ các Hình đã hoàn tất.
3. Nhấp vào Folder chứa Nhạc MP3 > Lập tức Ô Loading hiện ra tất cả
4. Bản Nhạc trong Folder nầy > Bạn có thể chọn từng Bản Nhạc bằng
cách giữ Phím CTRL và nhấp chọn từng Bản Nhạc . ( Hình 1 ).
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
5. Chọn nhiều Bản cùng một lúc : Nhấp Bản số 1 > Giữ Phím SHIFT >
Nhấp Thanh Trượt > Chọn Bản số 9 > Vậy là bạn đã chọn 9 Bản
Nhạc.
6. Rê 1 bản Đại Diện thả vào Ô Drop Background Songs Here ( Dưới Ô
Drop Photo ) > Lập tức hiện ra 9 Audio ( 54 phút 54 giây ) và lằn xám
đang chạy Loading từng bản Nhạc. ( Hình 2 ).
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com


7. Khi hoàn tất Loading 9 Bản Nhạc : Đèn đỏ trong PC sẽ tắt và bạn
nhấp vào Ô chứa Từng bản Nhạc sẽ không còn màu xanh từng bản
nhạc.
8. Cần bổ sung thêm 2 Bản cho đủ thời lượng 60 phút của Đĩa VCD.
9. Theo kinh nghiệm bạn nên Insert Nhạc có thời lượng nhiều hơn Hình .
Ở đây tôi chọn 648 Hình ( 1 giờ 6 phút 8 giây ) và 11 bản Nhạc ( 1 giờ
6 phút 30 giây 64 ).
10.Nhấp Nút PLAY để Preview . ( Hình 3 )
Như vậy là bạn đã hoàn tất Insert Hình với Kỷ Xảo và Nhạc để trình diễn
trong 1 giờ 6 phút 8 giây.
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com


II.SAVE FILE VIDEO ĐÃ TẠO :

1. Menu Create > Create Video File > Hiện ra bảng Create Video , bên
Phải Bảng chọn VCD ( Nhấp Nút Tam Giác Nhỏ Đen để chọn các
Định Dạng Đĩa khác ) > Kế bên chọn PAL ( Theo tôi chọn PAL sẽ ra
màu đẹp hơn lúc xem khỏi chỉnh HUE khi chọn NTSC ) > Nhấp Thẻ
Create ở Đáy Bảng .( Hình 4 ).
2. Hiện ra bảng Save Video File > Chọn Ổ D > File name gỏ :
videothuctap > Save .
3. Hiện ra bảng Create Video > Lằn xám Creating Video đang chạy đến
100% > Thời gian Create tạo File khoảng 9 phút cho máy PC tốc độ 3
GIG.
( Hình 5 ).
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
4. Sau khi Creating Video 100% > Chờ đèn đỏ trong PC tắt hẳn > Close
Chương Trình nầy > No.

III.GHI DỈA VCD :

1. Với điều kiện đã cài sẵn Chương Trình Ghi Đĩa NERO . Bỏ Đĩa
Trắng vào Ổ Ghi Đĩa.
2. Mở Chương Trình Nero > Hiện ra bảng New Compilation > Cột
Trái chọn CD , ở dưới cột nầy chọn Video CD > Nhấp Thẻ New ở
đáy bảng.
3. Nhấp Data > Cột Phải chọn File : videothuctap.mpg ( Dung
Lượng 675,454 MB ) > Rê File nầy qua Trái , thả ra > Hiện ra
bảng Adding Files chạy lằn xanh , hoàn tất > Nhấp Công Cụ
BURN ( Hình Diêm Quẹt đang cháy ) > Nhấp Thẻ BURN > Chờ
ghi Đĩa trong 6 phút 30 giây với tốc độ ghi 10X.
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com


BÀI 10
1. Mở Chương Trình Proshow Gold v2.5.1630.
2. Chọn Folder Christmas 2005 > Chọn 1 Hình > Ctrl+A chọn tất cả các
Hình trong Folder nầy > Rê 1 Hình bất kỳ xuống Ô Drop Photo > Chờ
Loading xuất hiện tất cả Hình .
3. Có Tổng cộng 302 Hình với thời lượng trình diễn là 20 phút 08 giây.
4. Nhấp Đúp lên Hình 1 > Hiện ra Bảng SLIDE OPTIONS .
( Hình 1 ).
5. HIỆU ỨNG IMAGE/VIDEO : Bên Phải Bảng
 Scalling có 5 kiểu hiển thị . ( Hình 2 ).
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
 Position nhập giá trị để dời Hình .
 Zoom nhập giá trị để phóng to – thu nhỏ Hình.
 Aspect có 5 kiểu Hình . ( Hình 3 ).
 Nhấp Done dể xác định đã chọn lựa.
6. HIỆU ỨNG ADJUSTMENTS : Bên Phải Bảng.
 Adjustments : Chỉnh các nút gạt
- Brightness ( Hình Mặt Trời )
- White Point Adjustements ( Vòng Tròn Trắng ).
- Black Point Adjustments ( Vònh Tròn Đen ).
- Hue Adjustments ( Ô Vuông Màu ).
- Nhấp Thẻ Auto Correct Image
 Rotation : Xoay vòng 90 – 180 - 270 độ.
 Flip : - Xoay theo chiều Ngang Flip Horizontal.
- Xoay theo chiều Đứng Flip Vertical.
 Shadow and OutLine :
- Chọn Drop Shadow on Image ( Tạo bóng đổ cho Hình
).
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com

- Chọn Viền cho Hình ( OutLine Image ) > Set Color >
Nhấp chọn 1 màu trên vòng Tròn > Nhấp chọn độ xám
trên Hình Tam Giác > Ser Color .
 Dưới Hình Preview chọn Show Compotion Lines hiển thị vạch
hổ trợ quan sát dễ thao tác . Nhấp Thẻ Done .
 Thí dụ đã chọn . ( Hình 4 ).
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com


7. HIỆU ỨNG MOTION AND EFFECTS :
 Điều chỉnh Hình ở vị thế khởi đầu ( Starting Position ) và vị thế
cuối cùng ( Ending Position ).
 Mỗi vị thế có 2 cách hiển thị : Zoom và Rotate . Nhấp Thẻ
Done .
 Thí dụ đã chọn . ( Hình 5 ).

8. HIỆU ỨNG CAPTIONS :
 Text : Nhập chữ vào
 Text Alignment : Tùy chọn Align và Position.
 Text Color > Set Color > Nhấp chọn màu trên vòng tròn >
Nhấp chọn độ xám trên Hình Tam Giác > Set Color.
 Motion and Effects : Hiển thị các kiểu của Chữ trình diễn trên 1
Hình . Bạn nên chọn từng kiểu cho Fly in – Normal – Fly Out .
Nhấp Thẻ Done .
 Thí dụ đã chọn . ( Hình 6 ).


Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
 Bạn nhấp Nút Play để Preview.
9. HIỆU ỨNG SOUNDS :
Đã có Hướng dẫn Insert Nhạc MP3 , không cần thiết vào sâu
các chi tiết nầy. ( Hình 7 )
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com
10. HIỆU ỨNG BACKGROUND :
 Bỏ dấu chọn cho Override Show Bacground Options For This
Slide để hiện ra Thẻ Set Color.
 Chủ yếu Tùy chọn cho Bên Trái Bảng , Bên Phải Bảng không
cần đi sâu vào chi tiết.( Hình 8 ).
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
EBOOK TEAM
www.updatesofts.com


11. Đề nghị : Bạn thiết lập Hiệu ứng cho khoảng 10 Hình đầu tiên và 10
hình cuối cùng để gây ấn tượng trình diễn . Các hình nầy nên ấn định
thời gian trình diễn thời lượng từ 6 đấn 10 giây cho mỗi hình và nhấn
mạnh lựa chọn các kỷ xảo mà tác giả đã đề nghị ( Có tô màu xanh
vùng lựa chọn trong Bảng Kỷ Xảo ).

Với 10 bài nầy Bạn đã hoàn tất cơ bản tạo 1 Đĩa Slide Show với chương
trình PROSHOW GOLD v2.5.1630 . Phiên bản nầy chạy trơn tru hơn
Phiên bản sau của nó là Proshow Gold 2.6.1752 ( Theo ý kiến riêng của
tác giả ).
Đa số máy chụp Hình Kỹ Thuật Số đều có thể ghi vài đoạn VIDEO CLIP
và đôi khi bạn vào INTERNET Download về những đoạn TRAILERS (
Phim Chiếu Thử ) , Video Ca Nhạc .v.v…Những Files Video Clip trên, kể
từ Phiên bản nầy đều có thể hổ trợ Insert vào Ô Drop Photo để giúp bạn
ghi ra dĩa trình diễn cùng với Hình.

Tác giả : Utbinh
Sưu tầm và chình sửa by hoangly85
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản