Hướng dẫn sử dụng phần mềm Proshow Gold

Chia sẻ: lyacau

.CÀI ĐẶT : Có trong Đĩa LHT ở các tiệm Vi Tính. Phiên bản 2.6.1752 có trong Soft TG Vol 49 Trường Giang kể cả ACD See Pro Manager 8.0.67 1. Gồm có 3 Files. 2. Nhấp vô File : psgold_25_1630.exe Đang Loading Next Next I Agree Next Next Install Chạy Finish. 3. Do you want to restart your computer now ? Bạn có muốn khởi động lại máy tính bây giờ không ? Tùy bạn YES hay NO. 4. Ra Desktop Đã có Shortcut của chương trình. 5. Nhấp Đúp...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản