Hưỡng dẫn sử dụng Powerpoint 2003

Chia sẻ: duy_long_02

Phần này sẽ hướng dẫn các bạn cách: Tạo một bản trình bày bằng PowerPoint. Thêm slide mới vào bản trình bày. Chèn hình ảnh vào slide. Định dạng văn bản. Định dạng hình ảnh. Xem lại một bản trình bày sau khi đã hòan tất. Xuất hiện một menu để chọn, nhắp chuột vào All Programs, Microsoft Office, sau đó chọn Microsoft PowerPoint 2003.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản