Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 12

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
72
lượt xem
36
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lưu bài thuyết trình ở các định dạng khác Khi lưu bài thuyết trình, bạn có thể chọn các kiểu định dạng tập tin từ hộp Save as type trong hộp thoại Save As

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 12

  1. PowerPoint 2010 Lưu bài thuyết trình ở các định dạng khác Khi lưu bài thuyết trình b n c th ch n c c ki u nh d ng tập tin t h p Save as type trong h p tho i Save As. PowerPoint cung cấp rất nhiều ki u nh d ng cho b n lựa ch n t việc lưu bài thuyết trình sang nh d ng hình ảnh như JPEGs (.jpg), Portable Document Format (.pdf), trang web (.html), Open Document Presentation (.odp – phần phềm biên so n bài thuyết trình trong b OpenOffice), và thậm chí là lưu bài thuyết trình sang nh d ng phim,... Thực hiện c c bước sau lưu bài thuyết trình sang c c nh d ng kh c: 1. Mở bài thuyết trình muốn lưu sang định dạng khác. 2. Vào ngăn File 3. Chọn lệnh Save As, hộp Save As xuất hiện 4. Tại Save as type, bạn chọn lại kiểu định dạng khác. 5. Nhấn nút Save để thực hiện lệnh. 1
  2. PowerPoint 2010 ình . Lưu tập tin dưới định dạng khác 2
  3. PowerPoint 2010 ng . ác kiểu định dạng c a tập tin mà PowerPoint 20 0 hỗ trợ ịnh dạng h n ở hi ch r ng PowerPoint .pptx M c nh ch c th m b ng PowerPoint Presentation và ho c phải cài thêm phần b sung cho c c phiên bản c thì mới m ư c Đ nh d ng tập tin theo chuẩn XML PowerPoint Macro- .pptm Như trên nhưng c cho ph p lưu m Macro Enabled và Presentation PowerPoint 97- .ppt Đ nh d ng tư ng thích ngư c với c c phiên 2003 Presentation bản PowerPoint XP ho c 2003. PDF .pdf Lưu dưới nh d ng P b n phải cài thêm P and XP t trang web Office Online XPS .xps ư ng tự P nhưng y là nh d ng c a Microsoft indows ista c s n trình xem tập tin XP PowerPoint .potx ập tin m u nh d ng template c a Template PowerPoint 2007 PowerPoint Macro- .potm Như trên nhưng c th lưu m Macro và Enabled Template VBA PowerPoint 97- .pot ập tin m u nh d ng template c a c c 2003 Template phiên bản PowerPoint XP ho c Office Theme .thmx i ng như template nhưng n ch ch a c c thiết lập nh d ng theme như fonts màu s c và c c hiệu ng PowerPoint Show .pps, .ppsx i ng như m t tập tin PowerPoint bình thư ng nhưng m s chế lide how rất h u ích khi ph n ph i cho ngư i xem PowerPoint Macro- .ppsm i ng như trên nhưng c th lưu m Macro Enabled Show và PowerPoint 97- .ppt Đ nh d ng c th m trong c c phiên bản 2003 Show PowerPoint 97 ến PowerPoint 3
  4. PowerPoint 2010 PowerPoint Add-In .ppam ập tin dd-Ins c a PowerPoint c ch a c c lệnh t o thêm b ng PowerPoint 97- .ppa ập tin dd-Ins c a PowerPoint c ch a c c 2003 Add-In lệnh t o thêm b ng và c th m trong c c phiên bản PowerPoint ến PowerPoint 2003. Single File Web .mht, Lưu toàn b c c thành phần c a tập tin trình Page .mhtml di n trong m t file duy nhất và c th m b ng trình duyệt web hích h p khi mu n ưa lên trang web ho c g i e-mail Web Page .htm, .html Lưu tập tin dưới nh d ng ML c c hình ảnh s lưu thành c c tập tin riêng Đ nh d ng này thích h p cho việc ưa lên trang web PowerPoint XML .xml Lưu tập tin dưới nh d ng XML Presentation Windows Media wmv Lưu bài thuyết trình sang nh d ng video Video PowerPoint c th lưu sang phim với c c m c chất lư ng như igh Quality (1024x768, 30fps); Medium Quality 64 x48 4fps và Low Quality X 4 15fps). Đ nh d ng phim M c th ch i trên Windows Media Player và nhiều chư ng trình ph biến kh c GIF (Graphics .gif ình ng giới h n trong 6 màu Interchange Format) JPEG (Joint .jpg ình t nh chất lư ng t t cho web Photographic Experts Group) File Format PNG (Portable .png ình t nh ph n giải cao n bao g m c c Network Graphics) ưu i m c a hình I và P Format TIFF (Tagged .tif ình t nh chất lư ng và ph n giải rất cao Image File Format) 4
  5. PowerPoint 2010 Device .bmp ình t nh d ng nhiều trong indows Independent Bitmap Windows Metafile .wmf ình t nh h nh d ng vector vì thế c th iều ch nh kích thước mà kh ng làm v hình kh ng tư ng thích với m y ch y hệ iều hành Mac Enhanced .emf Phiên bản cải tiến c a M Windows Metafile Outline/RTF .rtf Đ nh d ng toàn v n bản lo i b tất cả c c thành phần kh c h ch a c c ext trên slide n m trong placeholders mới ư c chuy n outline, c c ext trong phần Notes kh ng ư c lưu PowerPoint Picture .pptx Lưu bài thuyết trình trong PowerPoint Presentation ho c sang nh d ng hình s giúp giảm kích thước tập tin uy nhiên m t s th ng tin s b mất OpenDocument .odp Lưu tập tin PowerPoint sang nh d ng Presentation O P s giúp chúng ta c th m tập tin b ng c c trình biên so n bài thuyết trình kh c như là oogle ocs và OpenOffice org Impress. ất nhiên b n c th d ng PowerPoint 2010 m c c tập tin odp uy nhiên m t s th ng tin c th b mất khi lưu PowerPoint 2010 không hỗ trợ các định dạng sau:  Đ nh d ng t PowerPoint 95 tr về trước.  c tập tin (.ppz) t o b i Pack and Go Wizard. ng 2. ác t nh năng mới trong PowerPoint 2010 mà các phi n b n từ PowerPoint 2003 trở về trước kh ng hỗ trợ Khi ở tập tin trong PowerPoint 2010 nh n ng ới trong ower oint trong các phiên bản từ ower oint 2010 2003 trở về trước 5
  6. PowerPoint 2010 ình ảnh SmartArt huy n thành hình kh ng cho ph p hiệu ch nh Đ th (tr Microsoft Graph charts) huy n thành i tư ng OLE c th hiệu ch nh nhưng c c th c th b biến d ng i chút khi m l i trên PowerPoint 2010. c m u slide tự t o Slide Layouts) huy n thành multiple masters nhiều slide master) c ki u b ng c ki u b ng mềm soft shadows s chuy n thành c c ki u b ng n giản (hard shadows) ont ch cho Heading và phần n i huy n thành font ch bình thư ng dung c hình v shape hình ảnh huy n thành hình kh ng hiệu ch nh picture i tư ng objects hiệu ư c trong c c phiên bản trước ng ho t hình c c hiệu ng mới  iệu ng 2-D ho c 3-D cho v n bản  Gradient cho c c hình v ho c v n bản  ch ngang ch b ng n t n ho c k p  nền b ng gradient, picture, và texture cho v n bản  Đ b ng hiệu ng tư ng phản, hầu hết c c hiệu ng -D 6
Đồng bộ tài khoản