Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 41

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
81
lượt xem
33
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 41

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Cho biết cách áp dụng nhiều Theme khác nhau trong một bài thuyết trình? Trả lời: Một bài thuyết trình có tối thiểu một theme được áp dụng. Chúng ta có thể dễ dàng sử dụng nhiều theme khác nhau trong một bài thuyết trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 41

  1. PowerPoint 2010 . Cho biết cách áp dụng nhiều Theme khác nhau trong một bài thuyết trình? Trả lời: Một bài thuyết trình có tối thiểu một theme được áp dụng. Chúng ta có thể dễ dàng sử dụng nhiều theme khác nhau trong một bài thuyết trình. Mỗi theme sẽ có một bộ slide master và slide layout riêng, do vậy bài thuyết trình sẽ có nhiều slide master bên trong. Giả sử, chúng ta sẽ tạo mới một bài thuyết trình có áp dụng hai theme khác nhau cho bài này. Các bước thực hiện như sau: 1. Mở PowerPoint và tạo mới một bài thuyết trình. 2. Vào ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master 3. Trong cửa sổ Slide Master:  Chọn slide master  Vào nhóm Edit Theme 1
  2. PowerPoint 2010  Chọn Themes và chọn một kiểu Theme nào đó từ danh sách dựng sẵn, ví dụ bạn chọn Angles ình . Áp dụng Theme cho Slide Master thứ nhất 4. Chọn chuột vào slide layout cuối cùng trong Slide Master thứ nhất 2
  3. PowerPoint 2010 ình . Chọn vị trí để áp dụng kiểu Theme thứ hai 5. Vào nhóm Edit Theme, chọn một kiểu Themes khác từ danh sách các mẫu dựng sẵn. Ví dụ, bạn chọn kiểu Grid. Khi đó PowerPoint sẽ tự động chèn thêm một bộ Slide Master mới và áp dụng Theme vừa chọn. 3
  4. PowerPoint 2010 ình . ai Slide Master trong bài thuyết trình 6. Khi đó trong cửa sổ, Normal khi chèn slide mới thì PowerPoint sẽ liệt kê nhóm Slide Layout cho bạn lựa chọn. 4
  5. PowerPoint 2010 ình . Chọn layout từ 2 kiểu Theme khi chèn slide mới Câu 2. Cho biết cách sao chép nhanh tất cả các hình có trong bài thuyết trình Trả lời: Chúng ta có thể sao chép tất cả các hình đã chèn vào PowerPoint 2010 rất nhanh chóng. Các bước thực hiện như sau: 1. Đóng bài thuyết trình cần chép các hình, ví dụ như chúng ta sẽ trích hết hình trong tập tin ThuchanhPowerPoint2010_ch4.pptx. 2. Vào trình quản lý Windows Explore (nhấn phím tắt là Windows+E) tìm đến thư mục chứa bài thuyết trình. 5
  6. PowerPoint 2010 ình . Lệnh Rename 3. Nhấp phải chuột lên tập tin và chọn lệnh Rename, bạn thêm .zip vào sau tên tập tin. ình . Tập tin đã được thêm .zip vào 4. Nhấp trái chuột hai lần để mở tập tin .zip này bằng trình giải nén trong máy của bạn. Nếu máy bạn chưa có chương trình giải nén nào thì có thể tải một chương trình 7zip miễn phí tại địa chỉ http://www.7zip.com 6
  7. PowerPoint 2010 ình 7. Những nội dung chứa trong tập tin PowerPoint 5. Bạn vào thư mục ppt trong cửa sổ chương trình giải nén 7zip. Trong thư mục ppt có chứa rất nhiều thư mục con bên trong và trong số đó có một thư mục tên là media dùng để chứa tất cả các hình ảnh, phim, âm thanh, … mà bạn đã chèn vào trong bài thuyết trình. ình . Thư mục media nằm trong thư mục ppt 6. Chọn thư mục media và nhấn vào nút Extract để chép thư mục này ra ngoài. Bạn chọn nơi chứa thư mục media trong hộp thoại Copy và nhấn OK. 7
  8. PowerPoint 2010 ình . Chép thư mục media ra khỏi tập tin PowerPoint 7. Khi đó thư mục media đã được chép ra ngoài và bạn hãy đóng chương trình giải nén 7zip lại. Sau đó, bạn hãy đổi tên tập tin PowerPoint trở lại như ban đầu. ình . Các hình ảnh, phim trong thư mục media 8
  9. PowerPoint 2010 9
Đồng bộ tài khoản