Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 45

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
106
lượt xem
41
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 45

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tùy chọn hiệu ứng nâng cao cho văn bản Để thiết lập các thông số hiệu ứng nâng cao cho hộp văn bản. Bạn vào nhóm Advanced Animation và chọn nút Animation Pane. Khung Animation Pane xuất hiện bên phải trong cửa sổ soạn thảo Normal View.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 45

  1. PowerPoint 2010 Các tùy chọn hiệu ứng nâng cao cho văn bản Để thiết lập các thông số hiệu ứng nâng cao cho hộp văn bản. Bạn vào nhóm Advanced Animation và chọn nút Animation Pane. Khung Animation Pane xuất hiện bên phải trong cửa sổ soạn thảo Normal View. 1
  2. PowerPoint 2010 nh Mở khung Animation Pane Thực hiện các tùy chọn nâng cao như sau: 1. Chọn lại hộp văn bản bên trái trong slide số 3. Khi đó trong ngăn Animation Pane, hiệu ứng đã thiết lập cho đối tương tương ứng trên slide cũng được chọn. 2. Nhấp chuột vào nút ( ) bên phải tên của đối tượng đang chọn để mở danh sách lệnh. Bạn hãy chọn lệnh Effect Options... hộp thoại tùy chọn cho hiệu ứng Fly In xuất hiện. nh Tùy chọn cho hiệu ứng Fly In 3. Tại ngăn Effect:  Nhóm Settings:  Direction: thiết lập hướng bay như trong tùy chọn Effect Options đã thực hiện ở phần trên.  Smooth start: hiệu ứng thực hiện chậm lúc đầu  Smooth end: hiệu ứng thực hiện chậm lúc cuối  Bounce end: hiệu ứng rung lắc của đối tượng lúc cuối Ví dụ bạn thiết lập Bouce end là 0 5 giây (0.5 sec).  Nhóm Enhancements: 2
  3. PowerPoint 2010  Sound: qui định có âm thanh hay không khi thực hiện hiệu ứng và điều chỉnh âm lượng tại biểu tượng h nh loa bên cạnh. Ví dụ, bạn chọn kiểu âm thanh là Camera.  After animation: thiết lập hành động cho đối tượng sau khi thực hiện xong hiệu ứng Ví dụ, bạn chọn More Colors và chọn màu xanh lá cây Nghĩa là, đoạn văn bản sẽ đổi sang màu xanh sau khi thực hiện ứng.  Animate text: thiết lập phạm vi ảnh hưởng của hiệu ứng đến cả dòng (All at once), từng từ (By word) hoặc từng ký tự (By letter) trong câu kèm theo thời gian chờ. Số phần trăm càng cao th khoảng thời gian chờ càng lâu Ví dụ, bạn chọn kiểu By Word và thời gian chờ là 10% giữa các từ. nh Thiết lập tùy chọn cho ngăn Effect 4. Tại ngăn Timing:  Start: sự kiện thực hiện hiệu ứng như là chờ nhấp chuột (On Click), hiệu ứng sẽ diễn ra đồng thời với hiệu ứng trước đó (With Previouse) hay là hiệu ứng sẽ diễn ra sau một hiệu ứng nào đó (After Previous) Ví dụ bạn chọn kiểu After Previous. Lưu ý, mặc dù ta chọn là After Previous nhưng khi bạn nhấp chuột th hiệu ứng vẫn sẽ thực thi dù chưa đến thời điểm v hiệu lệnh nhấp chuột được mặc định ưu tiên hơn. 3
  4. PowerPoint 2010  Delay: thiết lập thời gian chờ trước khi hiệu ứng bắt đầu thực thi. Ví dụ, bạn thiết lập thời gian chờ là giây  Duration: thiết lập thời gian hay tốc độ thực hiện hiệu ứng Ví dụ, bạn chọn tốc độ thực hiện là giây ( seconds (Medium))  Repeat: thiết lập số lần thực thi lặp lại của hiệu ứng Ví dụ, bạn chọn None để cho hiệu ứng chỉ thực hiện một lần.  Tích chọn Rewind when done playing nếu muốn đối tượng bị trả về nơi xuất phát sau khi thực thi hiệu ứng.  Triggers: giữ mặc định không tùy chỉnh, chúng ta sẽ thảo luận về Trigger trong phần sau. 5. Tại ngăn Text Animation:  Group text: thiết lập cấp độ văn bản trong hộp Textbox được áp dụng hiệu ứng. Văn bản trong Textbox bên trái có cấp và ta muốn áp dụng hiệu ứng cho mỗi dòng trong văn bản đó. Do vậy, bạn chọn Group text là By 2nd Level Paragraphs.  Automatically after: thiết lập thời gian chờ trước khi thực hiện hiệu ứng, đây chính là Delay bên ngăn Timing.  Animate attached shape: chỉ xuất hiện khi bạn định dạng shape cho hộp văn vản Và nếu tích chọn tùy chọn này th shape sẽ thực thi hiệu ứng trước, sau đó mới đến các hiệu ứng của văn bản chứa trong shape.  In reverse order: các hiệu ứng sẽ thực thi theo tr nh tự ngược lại, văn bản có nhiều dòng th sẽ thực thi hiệu ứng cho dòng cuối trước, dòng đầu sẽ thực thi hiệu ứng sau cùng 4
  5. PowerPoint 2010 nh Thiết lập tùy chọn ngăn Text Animation 6. Nhấn nút OK sau khi thiết lập các thông số. 7. Nếu các hiệu ứng là đơn giản th chúng ta có thể thiết lập nhanh các thông số về hiệu lệnh thực thi hiệu ứng, thời gian thực thi và thời gian chờ trước khi thực thi hiệu ứng. Nếu trên slide có nhiều đối tượng áp dụng hiệu ứng là dùng các nút Move Earlier (đưa lên thực thi trước) hoặc Move Later (đưa xuống thực thi sau) để sắp xếp tr nh tự thực thi hiệu ứng của các đối tượng trên slide nh 5 Thiếp lập nhanh các tùy chọn 8. Nhấn nút Play trong khung Animation Pane hoặc nhấn nút Preview trong ngăn Animations của Ribbon để xem trước kết quả áp dụng hiệu ứng trên slide. 5
  6. PowerPoint 2010 Bảng Tùy chọn hành động sau khi thực thi hiệu ứng Hành động Mô tả Màu Thay đổi đối tượng (văn bản, shape) sang màu lựa chọn sau khi More Colors thực thi hiệu ứng. Don’t Dim Không có hành động gì thêm sau khi thực thi hiệu ứng. Hide After Ẩn đối tượng sau khi thực thi hiệu ứng. Animation Hide on Next Ẩn đối tượng sau khi nhấp chuột. Mouse Click 6
Đồng bộ tài khoản