Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 54

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
80
lượt xem
31
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 54

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo liên kết đến tập tin đang lưu trên đĩa hoặc trên mạng nội bộ Chúng ta có thể tạo liên kết đến các tập tin theo cách tương tự như trên nhưng thay vì nhập địa chỉ trang web thì bạn tìm đến tập tin đang lưu trữ trên máy tính hoặc trên mạng nội bộ (LAN). Trong phần này chúng ta sẽ áp dụng các nút lệnh (Action button) vào bài thuyết trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 54

  1. PowerPoint 2010 m ng nội bộ ộ ộ (LAN). T ầ à sẽ dụ ệ (A ) à à . c d Hyperlink Back s d à Previous Forward s d à Next Beginning s d ầ à End slide à Home s d ầ à 1
  2. PowerPoint 2010 Information M à à à ộ . Return T s d . Movie M à à à ộ ( ). Document M à à à ộ ( à ). Sound P d PowerPoint sẽ ầ d s (Applause). Help M à à à ộ ( ộ d à ). None M à à à à à ộ . c yc y e Hyperlink to T Previous Slide à ệ à ộ Next Slide ( ) First Slide Last Slide Last Slide Viewed End Show Custom Show … M ộ L s s s . Slide … M ộ d s d URL … M ộ L à . Other M ộ O P P P s PowerPoint 2
  3. PowerPoint 2010 Presentation … . Other File … M ộ O .N à P P dụ sẽ . Th à c sau: 1. Ch n slide chứa đồ thị bà uyế ì a ẽ vẽ êm một để khi nhấ ẽ th c thi vi c mở một tậ Exce ưu ố li u thố ê về thị phầ ì duy web ăm 009  Và ă Insert, óm Illustrations, ch n l nh Shapes  Đến óm Action Buttons, bạn ch n kiểu Document và vẽ một ỏ và de bê cạnh t a đề của slide. Hộp thoại Action Settings xuất hi n. ì T êm và de 2. Bạn ch n hộp Hyperlink to và c n Other File… ộp thoại Hyperlink to Other File xuất hi n.  Tại Look in: ìm đế ư mục chứa tập tin muố ê ế T ô ường tậ ày ê ưu c u ư mục vớ bà thuyế ì để thuận ti n cho vi c di chuyể a m y c b c  Ch n tậ và ấ OK 3
  4. PowerPoint 2010 ì Hộp thoại Action Settings 3. Bạn có ể yc êm âm a mở tập tin tại Play sound 4. Nhấn OK để à ất. ộ ộ ầ ộ ộ d à ằ ộ à é ầ E .K ệ ộ à ộ E ằ ụ ụ ệ à sẽ ấ ầ . Th à c sau: 1. Ch n slide chứa đồ thị bà uyế ì a ẽ vẽ êm một nh mớ để khi nhấ ẽ th c thi vi c mở c ươ ì Exce và tạo mới một b í mới.  Và ă Insert, óm Illustrations, ch n l nh Shapes  Ch n kiểu ì c ữ nhật tạ óm Rectangles ch n kiểu Rectangle và ậ và c ữ Demo. 4
  5. PowerPoint 2010 ì T êm a e và de 2. s ấ nhanh à ộ Insert Hyperlink. 3. T L Create New Document ầ ộ Insert Hyperlink à s . ì Tạ à u mớ b y e  T ộ Name of new document N ầ ầ ộ . ầ ộ dụ ệ d .  T Full path ấ Change à ầ  T When to edit: 5
  6. PowerPoint 2010  C Edit the new document later dụ ( ầ ộ ) sẽ ệ .  C n Edit the new document now dụ ( ầ ộ ) sẽ ệ . 4. N ấ OK à ấ c ầ mở ộ ô dụ ộ DOCX, DOCM, T Microsoft Word, WordPad DOC Word . WRI T Write ( WordPad), Word TXT T Notepad WPD T WordPerfect BMP Microsoft Paint ộ MDB ệ s d ệ Microsoft Access MPP T d Microsoft Project. PPTX PPT Microsoft PowerPoint XLSX, XLSM, Microsoft Excel XLS 6
Đồng bộ tài khoản