Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 55

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
90
lượt xem
32
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 55

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo liên kết đến địa chỉ Web hoặc máy chủ FTP Phần trước, bạn đã tạo hyperlink đến một slide trong và ngoài bài thuyết trình từ một đoạn văn bản hoặc từ một hộp văn bản. Trong phần này, bạn sẽ thực hành tạo hyperlink đến một trang web hay máy chủ FTP từ một hình ảnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 55

  1. PowerPoint 2010 Nhấn mạnh hyperlink với âm thanh Thực hành thêm âm thanh cho hyperlink theo các bước sau: 1. Chọn hyperlink cần thêm âm thanh. Ví dụ, bạn chọn hyperlink logo Office trên slide đầu tiên. 2. Vào ngăn Insert, nhóm Links, chọn lệnh Action nh . Lệnh Action 3. Thực hiện các tùy chọn sau: o Ngăn Mouse Click: thiết lập thêm âm thanh tại phần Play sound trong ngăn này để khi kích chuột lên liên kết thì mới thực thi lệnh. 1
  2. PowerPoint 2010 o Ngăn Mouse Over: thiết lập thêm âm thanh tại phần Play sound trong ngăn này để khi di chuyển chuột lên trên liên kết thì sẽ thực thi lệnh. nh . Tùy chọn âm thanh cho hyperlink 4. Chọn âm thanh tại Play sound và nhấn nút OK. i h nh ho ah p in Thực hành thêm âm thanh cho hyperlink theo các bước sau: 1. Chọn đối tượng có hyperlink cần hiệu chỉnh hoặc xóa. Ví dụ, bạn chọn h nh mặt cười trên slide đầu tiên. 2. Vào ngăn Insert, nhóm Links, chọn lệnh Hyperlink, hộp thoại  Nhấn nút Remove Hyperlink trong hộp thoại Edit Hyperlink để xóa bỏ siêu liên kết  Hoặc hiệu chỉnh lại thông tin cho hyperlink và nhấn OK. 2
  3. PowerPoint 2010 nh . Hộp thoại Edit Hyperlink Hyperlink:  i ch nh hyperlink ch n o n n b n ho c ối tượng c hyperlink rồi nh p ph i ch t à ch n l nh Edit Hyperlink …  Mở hyperlink: ch n o n n b n ho c ối tượng c hyperlink rồi nh p ph i ch t à ch n l nh Open Hyperlink …  Sao chép hyperlink ch n o n n b n ho c ối tượng c hyperlink rồi nh p ph i ch t à ch n l nh Copy Hyperlink … Sa ch n ối tượng khác à nh n tổ hợp phím tắt ể áp dụng hyperlink cho ối tượng.  a hyperlink ch n o n n b n ho c ối tượng c hyperlink rồi nh p ph i ch t à ch n l nh Remove Hyperlink … ạo i n t n a h ho m h h n trước b n t o hyperlink n m t lide trong à ngoài bài th y t tr nh t m t o n n b n ho c t m t h p n b n rong ph n này b n thực hành t o hyperlink n m t trang eb hay máy ch t m t h nh nh Thực hành theo các bước sau: 1. Chọn slide đầu tiên. Chúng ta sẽ chèn thêm một h nh logo Office nho nhỏ vào slide này và dùng nó liên kết với địa chỉ trang web Office.com.  Vào ngăn Insert, nhóm Images, chọn lệnh Picture 3
  4. PowerPoint 2010  Chọn h nh OfficeOnline.jpg và nhấn Insertt để chèn vào slide nh . Chèn logo Office Online vào slide 2. Nh p ph i ch t lên logo a chèn ào à ch n l nh yperlink… h p tho i In ert yperlink x t hi n nh . Truy cập lệnh Hyperlink bằng phải chuột 3. Ch n Existing File or Web Page t i kh ng Link to à nhập ịa ch http://office.microsoft.com ào h p Address. 4
  5. PowerPoint 2010 nh . Tạo hyperlink đến trang Office Online c a icrosoft 4. Nh p nút OK hoàn t t 5
Đồng bộ tài khoản