Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 6

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
80
lượt xem
37
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thanh thước ngang và dọc Các thanh thước ngang và dọc giúp chúng ta trong việc bố trí các thành phần trên slide chính xác hơn. Bạn vào chọn ngăn View trên Ribbon, sau đó chọn Rulers tại nhóm Show

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 6

  1. PowerPoint 2010 T C View Ribbon Rulers Show. T ngang T 1
  2. PowerPoint 2010 T Regional Settings trong Control Panel Windows. File | Options | Advance | ì Display | Show vertical ruler. 8. (gridlines) hi n th khi in ra giấy. Những c  1 ấ .  2 View | Show| Gridlines.  3 Home | Drawing | Arrange | Align | View Gridlines. 2
  3. PowerPoint 2010 Grid and Guides é ữ . ở Grid and Guides:  1 Home | Drawing | Arrange | Align | Grid Settings...  2 View | Show | Grid Setting ( ) T ữ chấm khi and Guides 9. khi vẽ 3
  4. PowerPoint 2010 khi v (guides) é s hi n th khi ấ . b ng tr b View | Show | ch n Guides. ữ Ctrl é nh Bật/ tắ ng tr k ẽ Xó b ng tr bằ u ké khỏi diệ í ủa slide. 4
  5. PowerPoint 2010 10. Xem b uyế ì ở c ế m u sắc k u thuy ì , (Color View). T , thuy ì ì ở xem (Black ayscale) c ấ . chuy i qua l i giữ n th , b n n ấ View | ayscale | ch n ki u hi n th Color, Grayscale c Black and White n trong k u ayscale Sau khi ki ì , ấ T ì ởv s c. a ở ấ ayscale. 5
  6. PowerPoint 2010 Slide xem trong chế Black with White Fill 6
Đồng bộ tài khoản