Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 67

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
38
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 67

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết lập tùy chọn cho loại báo cáo tương tác người xem và tự hành Bài thuyết trình dưới dạng tương tác người xem và tự hành thường sử dụng các hyperlink và các nút điều hướng để người xem có thể di chuyển qua lại trong bài thuyết trình được dễ dàng. Ngoài các hyperlink và các nút điều hướng, bài thuyết trình tự hành thường có kèm theo âm thanh thuyết minh, con trỏ laser cho các slide đang trình chiếu. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 67

  1. PowerPoint 2010 Thiết lập tùy chọn ch c t t c xem v t h h Bài thuyết trình dưới dạng tương tác người xem và tự hành thường sử dụng các hyperlink và các nút điều hướng để người xem có thể di chuyển qua lại trong bài thuyết trình đư c d dàng Ngoài các hyperlink và các nút điều hướng, bài thuyết trình tự hành thường có kèm theo âm thanh thuyết minh, con trỏ laser cho các slide đang trình chiếu. Ghi lại Slide Show Các bước thực hành như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần ghi lại Slide Show. 2. ào ngăn Slide Show, nhóm Set Up, chọn Record Slide Show và chọn tiếp Start Recording from Beginning... 1
  2. PowerPoint 2010 ình Lệnh ghi lại Slide Show 3. Hộp thoại Record Slide Show xuất hiệu, bạn hãy chọn cả hai tùy chọn và nhấn nút Start Recording để bắt đầu ghi Slide Show.  Slide and animation timings: ghi lại thời gian hiển thị của mỗi slide và các hiệu ứng.  Narrations and laser pointer: ghi âm thanh thuyết minh và cách sử dụng con trỏ laser của người thuyết trình ình Hộp thoại Record Slide Show 4. Màn hình chuyển sang chế độ trình chiếu ạn cho các slide trình chiếu gi ng như là trình chiếu th c trư c hán giả, sử dụng con trỏ laser cũng như thuyết minh các nội dung tr n slide để thu âm vào 5. Nhấn Esc để thoát hỏi chế độ ghi Slide Show và nhấn nút Save để lưu lại Sau này hi bạn cho trình chiếu bài thuyết trình thì các âm thanh, con trỏ chuột laser sẽ được phát èm theo ọ ạ oại báo cáo tự hành không có người điều kiển s tự đ ng trình chiếu t đ u đến cu i và l p đi l p lại cho đến khi bạn nh n C để thoát 2
  3. PowerPoint 2010 Các bước thực hành như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần thiết lập báo cáo t hành 2. ào ngăn Slide Show, nhóm Set Up, chọn Set Up Slide Show. 3. Hộp thoại Set Up Show xuất hiện: ình Tùy chọn Slide Show t hành  Tại Show type: chọn Browsed at a kiosk (full screen)  Tại Show slides: chọn s slide cần cho trình chiếu tại All, From...To... hoặc từ một Custom Show  Tại Advance slides: họn Using timings, if present 4. OK ạ 3
  4. PowerPoint 2010 p tin ower oint dưới đ nh dạng lide how s tự đ ng trình chiếu khi đư c m ra ể lưu t p tin dưới đ nh dạng này làm theo hướng d n sau: Các bước thực hành như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần lưu sang định dạng Slide Show 2. ào File, chọn Save As, hộp thoại Save As xuất hiện ình họn định dạng Slide Show 3. Chọn nơi lưu bài thuyết trình tại hộp Save in 4. họn PowerPoint Show (*.ppsx) tại Save as type 5. hấn nút Save. 8. Kiểm tra thuyết trì h ểm tra c c th t c hâ c tr thuyết trì h hi làm vi c, ower oint tự đ ng lưu lại m t s thông tin người d ng và các thông tin n như các chú th ch, phi n b n, các điểm sửa ch a, các ghi chú, các nh n xét, thu c t nh tài li u, Bạn n n d ng t nh n ng Inspect Document để kiểm tra và loại bỏ các thông tin nếu th y c n thiết Các bước thực hành như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần kiểm tra 2. ào File, chọn Info, chọn Check for Issues và chọn lệnh Inspect Document 4
  5. PowerPoint 2010 ình Lệnh Inspect Document 3. Trong hộp thoại Document Inspector, bạn đánh dấu chọn các loại thông tin ẩn cần kiểm tra và nhấn nút Inspect. 4. Xem lại kết quả kiểm tra và nhấn các nút Remove All b n cạnh các thông tin ẩn để xóa các thông tin nếu thấy cần thiết 5. Nhấn Close để kết thúc. 5
Đồng bộ tài khoản