Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 72

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
77
lượt xem
32
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 72

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tùy chọn con trỏ Trong chế độ Slide Show, bạn chọn vào nút Pen trên thanh công cụ ở góc dưới bên trái màn hình, sau đó chọn Arrow Options và chọn một trong 3 tuỳ chọn sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 72

  1. PowerPoint 2010 n nm om o Muốn chuyển nhanh đến một Custom Show trong chế độ Slide Show, bạn là theo các bước sau:  phải chuộ lê  Chọn lệnh Custom Show  Kí ộ để c ọ ê ột ể 1
  2. PowerPoint 2010 ể đ độ Slide Show o trong khi trìn bà rìn n on r n chế độ l de h bạn ch n à n Pen n hanh c n c c dướ b n á àn h nh a đ ch n Arrow Options à ch n ộ n 3 ỳ ch n a :  Automatic: n c n đến h bạn d ch ển ch ộ  Visible: c n l n l n đư c h ển h n h nh ch ế  Hidden: c n l nl nb n n h nh ch ế ọ Sử dụng con tr chu t Laser Các bước ù ch n à ử d ng con tr chuột laser rấ đơn ản như a : 1. ư ê v ă Slide Show ó Set Up, chọn lệnh Set Up Slide Show để thi t lậ ù ọ laser. 2. Trong hộp tho i Set Up Show, b đ ó v ọn chuột laser t i hộp Laser pointer color. 2
  3. PowerPoint 2010 Chọ laser 3. n chế độ Slide Show h ốn ử d n c n la e để chỉ l n ộ nộ d n nà đ n l de h bán ữ h phí rl + kí r l n các nộ d n n l de. Làm n n n rên l e rìn u n chế độ l de h ch n a c hể ử d n c n c Pen h ặc H hl h e để là nổ bậ nộ d n đan nh bà . Các bước thực hành như a : 1. Chuyể a độ Slide Show 2. Khi mu l ổi nộ d đa ê ộ l de đó n nh p phải chuộ lê 3
  4. PowerPoint 2010 d e l de 3. Chọ e O v ọn:  Pen: s d ú để l ổi  Highlighter: tô nền để làm nổi  n t ểt đổ mà t Ink Color 4. Dù ộ ô ặc vẽ lê á ộ d ê l de 5. Khi ú á á v á á á ó vẽ hoặ ô ề e ẽ ệ ô á lư l Keep a Discard á a đổi. ô á lư l á a đổi trong Slide Show 4
  5. PowerPoint 2010 6. ể xem cá vẽ ô ền độ ả v độ ă Review, ó Comments, ọ Show Markup. Xem l á vẽ ô ền trong ch độ Slide Show 5
Đồng bộ tài khoản