Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 73

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
68
lượt xem
30
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 73

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

màn hình dành cho người thuyết trình, bạn có thể điều khiển các nội dung trình chiếu một cách dễ dàng đồng thời có thể đọc được các thông tin ghi chú cho các slide mà mình đang trình bày

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 73

  1. PowerPoint 2010 bà t y tt à tt t à 1
  2. PowerPoint 2010 Các bước thực hiện như sau: 1. Start, chọn Control Panel ọ Display. 2. Trong hộp thoại Display Settings, bạ Settings. 3. Đến hộp Display chọ ứ2 ùy ọ y ỉ ók áy bạn đ kết nối với nhi 4. Đá ọ Extend my Windows desktop onto this monitor. 5. Bạ ỉ ạ độ á ại Screen resolution. 6. N OK đ đó ộ ạ Display Properties. 2
  3. PowerPoint 2010 bà t y tt i nhi à 2 ế ế Các bước thực hành như sau: 1. Mở b yế ầ ếu với nhi 2. Slide Show ó Set Up ọn Set Up Slide Show (Bạn cũ ó chọ á ùy ọ y ê ó Monitors Slide Show) 3. Trong hộp thoại Set Up Show, bạ đế ó Multiple monitors:  Display slide show on: bạn chọn Monitor 2 Plug and Play Monitor  Chọn Show Presenter View 4. Nh OK đó ộp thoại Set Up Show. 5. Đế ó Start Slide Show ê Slide Show ọn From Beginning đ ế b yế 3
  4. PowerPoint 2010 k á y ế độ S de an ch u Speaker notes H nh các s de hu nhỏ Số s de Thanh côn cụ yế y ế độ 6. yế bạ ó đ k á ộ ế ộ á đ ó đọ đ á á đ b y Cá ầ ê ủ i thuyế :  t b n nh chu n s de d chu n nhanh n s de n uá nh bá cá 4
  5. PowerPoint 2010  t h n h n dun ốn như àn h nh an nh ch u ch hán xem.  àt h n h số c a s de h ện hành à h an nh ch u c n như h an h ện  Speaker notes: h n h ch n s de c a n ư hu nh  : d chu n ch n b àu s c 7. h n h ESC h á ch S de Sh 5
Đồng bộ tài khoản