Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 74

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
803
lượt xem
185
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 74

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập tin PowerPoint Show (PPSX) có cần chương trình PowerPoint hoặc PowerPoint Viewer để chạy hay không? Chúng ta có thể hiệu chỉnh tập tin PPSX hay không? Trả lời: Máy tính cần phải có chương trình PowerPoint hoặc PowerPoint Viewer để trình chiếu các tập tin PowerPoint Show (*.pps hoặc *.ppsx). PowerPoint Show trong các phiên bảng PowerPoint 97-2003 có phần mở rộng là *.pps và PowerPoint Show trong PowerPoint 2007 & 2010 có phần mở rộng là *.ppsx. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 74

  1. PowerPoint 2010 Tập tin PowerPoint Show (PPSX) có cần chương trình PowerPoint hoặc PowerPoint Viewer để chạy hay không? Chúng ta có thể hiệu chỉnh tập tin PPSX hay không? Trả lời: Máy tính cần phải có chương trình PowerPoint hoặc PowerPoint Viewer để trình chiếu các tập tin PowerPoint Show (*.pps hoặc *.ppsx). PowerPoint Show trong các phiên bảng PowerPoint 97-2003 có phần mở rộng là *.pps và PowerPoint Show trong PowerPoint 2007 & 2010 có phần mở rộng là *.ppsx. Tập tin PowerPoint Show thực chất vẫn là một tập tin PowerPoint (*.ppt hoặc *.pptx) nhưng có phần mở rộng khác nhau. PowerPoint sẽ tự động chuyển sang chế độ Slide Show khi bạn kích chuột lên các tập tin có phần mở rộng *.pps hoặc *.ppsx. Do vậy, để hiệu chỉnh các tập tin này bạn làm một trong hai cách sau: Cách 1: Đổi phần mở rộng từ pps hoặc ppsx thành ppt hoặc pptx Cách 2: Mở chương trình PowerPoint trước, sau đó vào File, chọn lệnh Open và tìm đến chọn tập tin PowerPoint Show để mở và hiệu chỉnh. 1
  2. PowerPoint 2010 Có cách nào khoá hiệu lệnh chuột và bàn phím để điều khiển trong khi trình chiếu? Trả lời: Chúng ta có thể thiết kế một bài thuyết trình dạng tương tác với người dùng và chỉ cho phép người dùng nhấn lên các nút lệnh hoặc hyperlink do ta tạo sẵn. Các hiệu lệnh nhấp chuột hoặc dùng các phím di chuyển slide trên bàn phím sẽ không hoạt động được trừ phím ESC. Các bước thực hiện như sau: 1. Mở bài thuyết trình 2. Tạo các nút điều hướng và các hyperlink giúp cho việc di chuyển và theo dõi bài thuyết trình tương tác được dễ dàng. 3. Vào ngăn Slide Show, nhóm Set Up, chọn lệnh Set Up Slide Show. ình . Lệnh Set Up Slide Show 4. Trong hộp thoại Set Up Show chọn Browsed at a kiosk (full screen). 2
  3. PowerPoint 2010 ình . Tùy chọn Browsed at a kiosk (full screen) 5. Khi đó người dùng chỉ có thể di chuyển trong bài thuyết trình bằng các nút lệnh hoặc các hyperlink do ta thiết kế sẵn và nhấn phím ESC để kết thúc Slide Show. 6. Nếu không muốn người xem thoát khỏi bài thuyết trình ta có thể gỡ bàn phím ra khỏi máy tính. Có thể nhập văn bản trong khi Slide Show không? Trả lời: Thêm văn bản vào slide trong khi trình chiếu bài báo cáo rất hiếm khi được sử dụng. Nhu cầu này thường dùng trong các trò chơi nhỏ được xây dựng trên PowerPoint. Để có thể làm điều này chúng ta cần phải sử dụng tới Textbox trong Control Toolbox của PowerPoint. Các bước thực hiện như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần thêm Text Box 3
  4. PowerPoint 2010 2. Vào File, chọn Options, chọn ngăn Customize Ribbon trong cửa sổ PowerPoint Options. Sau đó chọn ngăn Developer trên Main Tabs của Ribbon. ình . Chọn cho hiện thêm ngăn Developer trên Ribbon 3. Khi đó trên Ribbon xuất hiện thêm ngăn Developer. ình . Ngăn Developer trên Ribbon 4. Vào slide cần thêm Textbox để nhập văn bản trong khi trình chiếu. Ví dụ bạn chọn slide số 3. 5. Vào ngăn Developer, nhóm Controls, chọn nút Text Box và vẽ một hộp lên slide 4
  5. PowerPoint 2010 ình . Hộp Text Box của Control Toolbox 6. Khi bạn chuyển sang chế độ Slide Show, thì bạn có thể nhập văn bản trong hộp Text box này. ình . Nhập văn bản trong khi trình chiếu 5
Đồng bộ tài khoản