Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 77

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
126
lượt xem
49
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 77

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PowerPoint cung cấp rất nhiều bộ định dạng để đảm bảo bạn tìm thấy kiểu phù hợp cho tình huống báo cáo của bạn. Một bộ định dạng (theme) là tập hợp của các thiết lập về hình nền, font chữ, màu sắc và các hiệu ứng hình ảnh. PowerPoint 2007 có rất nhiều bộ định dạng dựng sẵn cho bạn dùng hoặc bạn có thể tạo bộ định dạng mới và lưu thành một tập tin riêng biệt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 77

  1. PowerPoint 2010 Phụ lục n tập hợp những điểm cần lưu ý trong quá trình ng m t i thu ết trình. PowerPoint PowerPoint 2007 . template theme slide master template. template, theme template . 1
  2. PowerPoint 2010  Font : Arial Black Arial Times New Roman.  :  :  i dung: 35mm (Slide projector)  Font : Arial v Times New Roman .  : .   : 2
  3. PowerPoint 2010  Font :  .  : gradients, shading, patterns, pictures, t.  : ho E … ‎ :  ỹ   A   3
  4. PowerPoint 2010 W A ũ … ã ghi cho slide c (speaker-led). handout. ẩ ỗ Ki m tra l i i ỗ -led, self- - : ‎gnêir‎ ó ờ ễ S -led) ẩ 4
  5. PowerPoint 2010 ẩ ‎ self-running) - ỗ … - ỹ ũ … ũ ỗ ỗ Ribbon Rehearse Timings). -Interactive) ã … 5
  6. PowerPoint 2010 6
Đồng bộ tài khoản