Hướng dẫn sử dụng Timer trong S7300

Chia sẻ: Nguyen Van Hoan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
270
lượt xem
87
download

Hướng dẫn sử dụng Timer trong S7300

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về hướng dẫn sử dụng Times trong S7300

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Timer trong S7300

  1. Các Bác cần nắm vững 5 loại Timer sao : 1. Timer xung ( S_PULSE ) Tên Timer ( VD : T0, T1 …) Giá trị MW0=T0 (MW0 dạng Hex ) ( Luu ý : T0 có 2 dạng ( Bit và Word ) Ở đây T0 dạng Word Reset Giá trị MW2=T0 Giá trị đặt cho Timer : Có 2 dạng ( MW0 dạng BCD ) khai báo, Dạng đầu tiên là khai báo kiểu định dạng S5t#??H??M?? S??MS ( nhỏ nhất là 10ms ) Cách thứ 2 bạn xem hình : Như vậy : gía trị Max là 9990s = 2 h 46 m 32s
  2. -Bây giờ đến nói cách hoạt động của Timer : -Timer xung nghĩa là sẽ tạo ra xung theo ngõ vào : chi tiết các Bác xem giản đồ. Nếu chưa đủ thời gian đặt mà ngõ vào OFF thì T0 sẽ OFF theo. 2. Timer xung mở rộng ( S_PEXT ) Về các ngõ vào và ngõ ra thì tương tự như S_PULSE. Chỉ khác ở chổ là ngõ vào chỉ cần có xung cạnh lên thì Timer sẽ tạo 1 xung 10s.
  3. 3. Timer ON trễ ( S_ODT ) - Các bạn xem giản đề để dễ hiễu - Khi ngõ vào I0.0 ON thì sau 10s Q0.0 ON. Ngõ vào I0.0 OFF thì Q0.0 OFF
  4. 4. Timer ON trễ mở rộng ( S_ODTS) S_ODTS không khác nhiều S_ODTS. Chỉ khác là ngõ chỉ cần có cạnh lên của ngõ vào thì sau 10s thì Q0.0 ON. Chỉ reset bằng I0.1 thì Q0.0 mới OFF. 5. Timer OFF trễ ( S_ODTS)
  5. - Khi ngõ vào ON thì Q0.0 on theo, khi I0.0 OFF thì sau 10s thì Q0.0 OFF theo. Nếu trong thời gian 10s I0.0 ON lên lại thì chờ khi nào I0.0 OFF thì Q0.0 sẽ OFF sau 10 s
Đồng bộ tài khoản