Hướng dẫn sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox

Chia sẻ: dthi16088

Tài liệu tham khảo - Hướng dẫn sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
…Website chạy tốt nhất trên trình duyệt Mozilla Firefox…
1. Tạo database cho website:
Trong đường dẫn: …Source\Database có database vanhoavietnam.
Bước 1: Mở file vanhoavietnam copy toàn bộ nội dung trong file đó rồi
vào localhost\phpMyAdmin của Appserv.
 Chọn SQL như hình trên đã khoanh vòng sẽ xuất hiện cửa sổ như
dưới đây
 Tiến hành past toàn bộ nội dung đã copy vào cửa sổ này ->Chọn Go
để thực hiện quá trình Import.

Bước 2: Import database vanhoavietnam như hình hướng dẫn dưới
đây.
 Chọn Home trong localhost\phpMyAdmin
 Trong cửa sổ dưới tạo tên database là vanhoavietnam chọn kiểu
font chữ là Utf8_unicode-ci
 Chọn Create để tạo database đó.
 Database vừa tạo xong nhưng chưa có dữ liệu. Tiến hành Import dữ
liệu vào database…Chọn Import
 Chọn Brownse.. đến thư mục …Source\database lấy file có tên
vanhoavietnam.sql.
 Chọn Go để tiến hành quá trình Import
 Vậy là đã hoàn thành quá trình tạo database cho Website.

2. Tạo source cho website:
Tạo New folder với tên vanhoavietnam copy toàn bộ source vào
Appserv/www/vanhoavietnam.
Chạy web trên trình duyệt : http://localhost/vanhoavietnam
3. Đăng nhâp trang Admin
+ Với user admin là: trang
Password là : 1234
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản