Hướng dẫn sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox

Chia sẻ: dthi16088

Tài liệu tham khảo - Hướng dẫn sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox

 

  1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG …Website chạy tốt nhất trên trình duyệt Mozilla Firefox… 1. Tạo database cho website: Trong đường dẫn: …Source\Database có database vanhoavietnam. Bước 1: Mở file vanhoavietnam copy toàn bộ nội dung trong file đó rồi vào localhost\phpMyAdmin của Appserv.  Chọn SQL như hình trên đã khoanh vòng sẽ xuất hiện cửa sổ như dưới đây  Tiến hành past toàn bộ nội dung đã copy vào cửa sổ này ->Chọn Go để thực hiện quá trình Import. Bước 2: Import database vanhoavietnam như hình hướng dẫn dưới đây.  Chọn Home trong localhost\phpMyAdmin  Trong cửa sổ dưới tạo tên database là vanhoavietnam chọn kiểu font chữ là Utf8_unicode-ci
  2.  Chọn Create để tạo database đó.  Database vừa tạo xong nhưng chưa có dữ liệu. Tiến hành Import dữ liệu vào database…Chọn Import  Chọn Brownse.. đến thư mục …Source\database lấy file có tên vanhoavietnam.sql.  Chọn Go để tiến hành quá trình Import  Vậy là đã hoàn thành quá trình tạo database cho Website. 2. Tạo source cho website:
  3. Tạo New folder với tên vanhoavietnam copy toàn bộ source vào Appserv/www/vanhoavietnam. Chạy web trên trình duyệt : http://localhost/vanhoavietnam 3. Đăng nhâp trang Admin + Với user admin là: trang Password là : 1234
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản