Hướng dẫn sử dụng trút dữ liệu từ máy GPS sang máy tính

Chia sẻ: tpl1234

Bước 1: Cài phần mềm Mapsource từ đĩa CD vào máy tính. Bước 2: - Mở máy GPS, gắn cáp truyền dữ liệu vào máy GPS và máy tính - Khởi động phần mềm Mapsource

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản