Hướng dẫn sử dụng Visio 2010 part 18

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
188
lượt xem
123
download

Hướng dẫn sử dụng Visio 2010 part 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LÀM VIỆC VỚI BẢN VẼ Thêm hình ảnh mẫu từ thư viện vào bản vẽ. Với các bản Office của Microsoft như MS Office 2003,MS Office 2007 đều có thư viện hình mẫu Clip Art ,và tại MS Visio 2010 cung cấp thư viện hình ảnh mẫu lớn hơn. Để mở thư viện Clip Art ,click chuột ở thẻ Insert ,mục Illustrations chọn Clip Art

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Visio 2010 part 18

  1. Visio 2010 LÀM VIỆC VỚI BẢN VẼ Thêm hình ảnh mẫu từ thư viện vào bản vẽ. Với các bản Office của Microsoft như MS Office 2003,MS Office 2007 đều có thư viện hình mẫu Clip Art ,và tại MS Visio 2010 cung cấp thư viện hình ảnh mẫu lớn hơn. Để mở thư viện Clip Art ,click chuột ở thẻ Insert ,mục Illustrations chọn Clip Art Hình V-3.1: mở thư viện hình mẫu Clip Art. Sau khi mở Clip Art,khung Clip Art sẽ nằm bên tay phải của MS Visio 2010
  2. Visio 2010 Hình V-3.2 : khung Clip Art mặc định nằm bên phải . Bạn có thể tìm kiếm các hình ảnh trong thư viện này bằng cách nhập từ khóa tìm kiếm vào ô Search for sau đó chọn Go. Tại mục Results should be chọn kiểu hiển thị kết quả theo từng chủ đề và đánh dấu chọn vào dòng Include Office.com content nếu bạn muốn hiển thỉ cả kết quả trên thư viện website Office.com. Để đưa hình ảnh vào bản vẽ,click chuột phải vào hình ảnh và chọn Insert.
  3. Visio 2010 Hình V-3.3 : chọn Insert để đưa hình vào bản vẽ. Chọn Copy để sao chép hình ảnh. Chọn Clip Organizer để xóa hình ảnh trong thư viện. Chọn Copy to Collection… để sao chép hình ảnh vào bộ sưu tập tự tạo của bạn. Chọn Edit Keywords.. để thay đổi từ khóa tìm kiếm Chọn Preview/Properties để xem toàn bộ thông tin về hình ảnh này.
  4. Visio 2010 Hình V-3.4 : thông tin về hình ảnh trong thư viện. MS Visio 2010 tích hợp MS Excel 2010 để sử dụng biểu đồ.Nếu máy tính bạn chưa cài đặt MS Excel 2010,MS Visio 2010 sẽ sử dụng chương trình Microsoft Graph để thay thế. Khi bạn tạo mới một biểu đồ trên Visio,bạn có thể sửa biểu đồ đó trên MS Excel ,tuy nhiên dữ liệu được lưu lại ở định dạng Visio Để đưa một biểu đồ bản vẽ,vào thẻ Insert,tại mục Illustrations chọn Chart.
  5. Visio 2010 Hình V-4.1: hiển thị biểu đồ trên bản vẽ. Khi bạn thêm biểu đồ vào bản vẽ,thanh công cụ biểu đồ xuất hiện trên thanh Ribbon thay vì thanh Ribbon gồm 8 thẻ chính. Hình V-4.2: thanh công cụ để tùy chỉnh biểu đồ Trên biểu đồ,bạn nhập các thông số cho hàng và cột trong biểu đồ .
Đồng bộ tài khoản