Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện I (Phần PLC)

Chia sẻ: augi19

Các bộ điều khiển có thể lập trình được – PLC (Programmable Logic Controller) hiện nay được sử dụng rất rộng rãi trong các hệ thống điều khiển tự động cũng như trong các ứng dụng thương mại và công nghiệp. Các PLC đầu tiên được thiết kế vào giữa những năm 70 để thay thế cho các hệ thống điều khiển bằng relay.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện I (Phần PLC)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
PHÒNG THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN 1
Tài Liệu:
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN I
(Phần PLC)


Biên soạn: Phòng TN Kỹ Thuật Điện (B3)
TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 9 NĂM 2008
Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện 1


MỤC LỤC

Trang
Mục lục .................................................................................................... 2
Giới thiệu .................................................................................................... 3
Chương 1 Tìm hiểu PLC (Bài 1) ................................................................. 4
Chương 2 Hướng dẫn các bài thí nghiệm về PLC ....................................... 21
Vấn đề 1 ĐK khởi động, đảo chiều động cơ KĐB (Bài 2.1) ............ 22
Vấn đề 2 Điều khiển quá trình theo thời gian (Bài 2.2)................... 25
Vấn đề 3 Điều khiển dây chuyền công nghiệp (Bài 2.3) ................. 27
Vấn đề 4 Điều khiển bãi đậu xe (Bài 2.4)........................................ 29
V ấn đ ề 5 Điều khiển phân loại và đếm sản phẩm (Bài 2.5) ............ 31
Chương 3 Hướng dẫn làm bài chuẩn bị và bài báo cáo thí nghiệm............. 33
Phần 1: PLC Trang 2
Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện 1

GIỚI THIỆU

Thí nghiệm Kỹ thuật điện 1 gồm 2 phần:
- Phần 1: Làm quen với PLC và một vài ứng dụng của nó trong thực tế
- Phần 2: Các thí nghiệm vật lý về những kiến thức đã học trong môn Kỹ thuật điện I
Tập tài liệu này sẽ giới thiệu với sinh viên nội dung thí nghiệm của Phần 1

Mục đích
– Làm quen với các thiết bị công nghiệp: thiết bị động lực và thiết bị điều khiển.
– Làm quen với khái niệm điều khiển cứng (bằng thiết bị, dây nối) và điều khiển mềm (bằng
chương trình).
– Tìm hiểu về bộ điều khiển bằng chương trình (PLC)
– Tìm hiểu về cách sử dụng PLC để điều khiển các đối tượng đơn giản.
Công cụ thí nghiệm
– Bộ PLC S7 – 200, CPU 212, 216, hay 226.
– Phần mềm STEP7 – MicroWIN/16, hay STEP7 – MicroWIN/16.
– Các thiết bị đầu vào và ra.
Lưu ý:
– Sinh viên sẽ thí nghiệm 2 trong số 5 vấn đề về PLC được đưa ra trong tập tài liệu này. Cán
bộ hướng dẫn sẽ quyết định những vấn đề mà sinh viên cần thực hiện.
– Trước mỗi buổi thí nghiệm, sinh viên cần soạn trước bài chuẩn bị cho vấn đề đã được chỉ
định vào buổi đó (theo mẫu ở Chương 3). Sinh viên phải trình cho cán bộ hướng dẫn các
bài chuẩn bị này, nếu không sẽ không được vào thí nghiệm.
– Sau đợt thí nghiệm, sinh viên sẽ nộp báo cáo (theo mẫu ở Chương 3) để được tính điểm cho
phần thí nghiệm về PLC.
– Sinh viên sẽ được giới thiệu và thực tập 3 bài:
Bài 0: Sinh viên đọc trước ở nhà, không cần làm bài chuẩn bị và bài báo cáo, thử lập
trình các ví dụ đã cho.
Bài 1: Vấn đề 1 (phải làm bài chuẩn bị và bài báo cáo)
Bài 2: Cán bộ hướng dẫn phân công một trong các Vấn đề 2, 3, 4, hay 5 (phải làm
bài chuẩn bị và bài báo cáo)
– Về điểm số: Điểm chỉ được tính khi SV tham dự đầy đủ các buổi TN và có nộp báo cáo
SV tại chức
Điểm môn học sẽ là tổng của Phần 1 (50%) và Phần 2 (50%) – không thi trắc nghiệm
Riêng Phần 1 (PLC) có thành phần điểm như sau: chuẩn bị bài (5%), thái độ thí
nghiệm (15%), trả lời câu hỏi cuối buổi thí nghiệm (20%), nội dung và hình thức của
bài báo cáo (10%).
SV chính quy (sẽ thông báo sau)


Phần 1: PLC Trang 3
Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện 1


CHƯƠNG 1
(Bài 1)
TÌM HIỂU PLC

I. Các kiến thức cơ bản về PLC
Các bộ điều khiển có thể lập trình được – PLC (Programmable Logic Controller) hiện nay
được sử dụng rất rộng rãi trong các hệ thống điều khiển tự động cũng như trong các ứng dụng
thương mại và công nghiệp. Các PLC đầu tiên được thiết kế vào giữa những năm 70 để thay thế cho
các hệ thống điều khiển bằng relay. Ban đầu chúng chỉ bao gồm một bộ xử lý một bit với bộ nhớ
chương trình, một thanh ghi tích lũy và một số ngõ vào ngõ ra, về chức năng chúng chỉ có thể thực
hiện được các thao tác logic đơn giản và chỉ xử lý được với các ngõ vào ra số. Ngày nay PLC đã
phát triển mạnh và có thể thao tác với tín hiệu tương tự cũng như thực hiện các phép toán phức tạp
như điều khiển PID, điều khiển mờ... Chúng được dùng hầu như trong tất cả các giai đoạn của quá
trình sản xuất và điều khiển quá trình.
Không giống như các hệ thống đấu dây phần cứng truyền thống, PLC có khả năng lập trình
lại, có thể giám sát on-line, và có khả năng phát hiện lỗi trong bản thân PLC và các thiết bị được kết
nối với chúng.
Quá trình thực thi của PLC bao gồm 3 giai đoạn: giám sát các ngõ vào, tính toán trên cơ sở
chương trình của nó và điều khiển các ngõ ra để tự động hóa các quá trình hay công cụ.
PLC hiện diện trong rất nhiều các ứng dụng cụ thể. Chúng là các thiết bị làm việc rất lâu bền,
có thể làm việc trong điều kiện môi trường sản xuất bao gồm độ ẩm, nhiễu, các thay đổi nhiệt độ và
các chấn động.
Tất cả các hệ thống PLC đều gồm có các thành phần cơ bản cần thiết để thao tác với các dữ
liệu vào, xử lý dữ liệu và điều khiển ngõ ra. Các khối cơ bản của một PLC bao gồm bộ xử lý trung
tâm (CPU), bộ nhớ, bộ giao tiếp ngõ vào và bộ giao tiếp ngõ ra. Ngoài ra, PLC có thể tích hợp các
khối nguồn, xung clock và giao tiếp truyền thông để nạp chương trình, giám sát trạng thái của PLC
hay nối mạng các PLC với nhau. Ngõ vào của PLC có thể đưa vào các tín hiệu số hay tương tự từ
các thiết bị khác nhau (cảm biến) và biến đổi thành tín hiệu logic để CPU sử dụng. Bộ xử lý trung
tâm CPU tính toán và thực thi các phép tính điều khiển dựa trên các lệnh điều khiển trong bộ nhớ.
Bộ giao tiếp ngõ ra biến đổi các lệnh điều khiển từ CPU thành tín hiệu số hay tương tự để có thể
dùng điều khiển các thiết bị chấp hành khác nhau (actuator).
Một thiết bị lập trình được dùng để nhập các lệnh mong muốn, những lệnh này quyết định
PLC sẽ làm gì khi tác động các ngõ vào cụ thể. Một thiết bị giao tiếp (operator interface) cho phép
thông tin quá trình được hiển thị và để nhập các thông số điều khiển mới.
Bộ nhớ của PLC nói chung được chia thành 3 phần: bộ nhớ chương trình, bộ nhớ dữ liệu và
vùng nhớ lưu các thông số cấu hình hệ thống.
Bộ nhớ chương trình lưu trữ các lệnh sơ đồ lập trình LAD hay STL. Vùng nhớ này sẽ điều
khiển cách thức sử dụng vùng nhớ dữ liệu và các I/O. Các lệnh LAD hay STL được viết bằng các
thiết bị lập trình (PC) và được nạp (tải) vào vùng nhớ chương trình của PLC.
Phần 1: PLC Trang 4
Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện 1

BỘ N H Ớ
ROM,RAM


NGÕ NGÕ
VÀO RA
Công tắc, tiếp Relay, đèn, …
SỐ SỐ
điểm, … CPU

TƯƠNG TƯƠNG
Biến trở, điện Hiển thị,
TỰ TỰ
áp hồi tiếp, … điện áp điều
khiển, …

Hình 1: Cấu trúc chung của PLC.
Bộ nhớ dữ liệu được dùng như một vùng làm việc bao gồm vùng nhớ cho các phép tính, vùng
lưu trữ tạm thời cho các kết quả tạm và các hằng số. Vùng nhớ dữ liệu bao gồm các vùng nhớ cho
các thiết bị như: vùng nhớ timer (T) (word và bit), counter (C) (word và bit), bộ đếm tốc độ cao
(HC), và vùng nhớ ngõ vào (I), vùng nhớ ngõ ra (Q), ngõ vào tương tự (AI), ngõ ra tương tự (AQ),
vùng nhớ biến (V), vùng nhớ bên trong (M), vùng nhớ đặc biệt (SM),…
Bộ nhớ thông số gồm các ô nhớ lưu trữ các thông số cài đặt, mật khẩu, địa chỉ thiết bị điều
khiển và các thông tin về các không gian nhớ có thể sử dụng.
PLC hoạt động theo một cách thức đơn giản bằng việc lặp lại quá trình sau. Dữ liệu vào từ
bên ngoài được chuyển đổi qua bộ giao tiếp ngõ vào thành dạng mà CPU có thể dùng. CPU tính
toán dựa trên các dữ liệu vào theo chương trình người dùng được lưu trữ trong bộ nhớ. Các kết quả
của quá trình tính toán này được đưa tới bộ giao tiếp ngõ ra để chuyển đổi thành dạng mà các thiết
bị kết nối với PLC có thể sử dụng.
II. Cấu trúc chung của hệ thống điều khiển dùng PLC
PLC được nhiều hãng chế tạo, và mỗi hãng có nhiều họ khác nhau, và có nhiều phiên bản
(version) trong mỗi họ, chúng khác nhau về tính năng và giá thành, phù hợp với mức độ bài toán
đơn giản hay phức tạp. Ngoài ra còn có các bộ ghép nối mở rộng cho phép liên kết nhiều bộ PLC
nhỏ (thành mạng PLC) để thực hiện các chức năng phức tạp, hay giao tiếp với máy tính để tạo
thành một mạng tích hợp, thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, điều khiển một quá trình công nghệ
phức tạp hay toàn bộ một phân xưởng sản xuất. Mặc dù vậy, một hệ thống điều khiển dùng bất kỳ
loại PLC nào cũng đều có cấu trúc như hình 2.
Thiết bị đầu vào
Thiết bị lập trình

Máy tính
Input
Chương trình
Thiết bị đầu vào
PLC
điều khiển
PG/PC
Output


Cơ cấu chấp hành

Hình 2: Cấu trúc chung hệ thống điều khiển dùng PLC.


Phần 1: PLC Trang 5
Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện 1
Trong đó:
● Ngõ vào dạng số: gồm hai trạng thái ON và OFF. Khi ở trạng thái ON thì ngõ vào số được
coi như ở mức logic 1 hay mức logic cao. Khi ở trạng thái OFF thì ngõ vào số có thể được coi như
ở mức logic 0 hay mức logic thấp.
● Ngõ vào tương tự: tín hiệu vào là tín hiệu tương tự , thường ngõ vào tương tự có tầm 0 – 20
mA, 4 – 20 mA hay 0 – 10VDC.
● Ngõ ra số: gồm 2 trạng thái ON và OFF. Các ngõ ra này thường được nối ra để điều khiển
các van solenoid, cuộn dây contactor, đèn hiệu.
● Ngõ ra tương tự: tín hiệu ra là tín hiệu tương tự , thường có tầm từ 0 – 10 VDC.
● Thiết bị đầu vào: gồm các thiết bị tạo ra tín hiệu điều khiển, thường là nút nhấn, cảm biến

* Cảm biến: là thiết bị nhằm biến đổi một trạng thái vật lý thành tín hiệu điện để PLC sử
dụng. Cảm biến được nối với ngõ vào của PLC. Một ví dụ là sử dụng nút nhấn nối với đầu vào của
PLC, một tín hiệu điện được gửi tới PLC chỉ ra trạng thái (đóng/mở) của tiếp điểm nút nhấn.
● Thiết bị chấp hành (Actuator): là thiết bị biến đổi tín hiệu điện từ PLC thành một tác động
vật lý. Actuator được nối với ngõ ra của PLC. Một ví dụ của actuator là sử dụng một Soft Starter
(bộ khởi động mềm) được nối ở đầu ra PLC, tùy thuộc vào tín hiệu ngõ ra PLC mà bộ Soft Starter
sẽ khởi động hay dừng động cơ.
Nút nhấn thường hở

Nút nhấn thường đóng
NGÕ VÀO
PLC
Công tắc thường hở

Công tắc thường đóng

Tiếp điểm thường hở

Tiếp điểm thường đóng


Hình 3. Các dạng tín hiệu ngõ vào của PLC
● Chương trình điều khiển: một chương trình bao gồm một hay nhiều lệnh nhằm thực hiện
một nhiệm vụ cụ thể. Việc lập trình cho PLC chỉ đơn giản là xây dựng một tập hợp các lệnh. Có
nhiều cách để lập trình cho PLC như: dạng lập trình hình thang (LAD), dạng câu lệnh (STL), hay
dạng sơ đồ khối chức năng (FBD). Chương trình điều khiển định ra qui luật thay đổi tín hiệu output
phía đầu ra của PLC theo sự thay đổi của tín hiệu input phía đầu vào theo như mong muốn. Các
chương trình điều khiển được tạo ra bằng cách sử dụng bộ lập trình chuyên dụng cầm tay (hand-
held programmer hay PG = programmer) hoặc chạy phần mềm điều khiển trên máy tính PC và được
nạp vào PLC thông qua cáp, nối giữa PLC và PC hoặc PG.
Cần chú ý là chương trình để điều khiển hệ thống chạy trên PLC, do đó không cần có máy
tính hay bộ lập trình để chạy PLC, chúng chỉ đóng vai trò bộ lập trình hay bộ giám sát hoạt động
thông qua việc trao đổi thông tin với PLC.
Phần 1: PLC Trang 6
Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện 1
Chương trình của các PLC thường có cấu trúc, gồm có chương trình chính (main program),
các chương trình con (subroutine) và chương trình ngắt (interrupt). Nhờ đó cấu trúc của chương
trình trở nên dễ đọc và rõ ràng hơn.
Chương trình PLC được thực thi theo các chu kỳ quét liên tục. Chương trình PLC thực thi là
một phần của một quá trình lặp lại: chu kỳ quét. Chu kỳ quét của PLC bắt đầu với việc CPU đọc
trạng thái của các ngõ vào. Chương trình ứng dụng được thực hiện sử dụng trạng thái của các đầu
vào này. Khi chương trình này thực hiện xong thì CPU sẽ bắt đầu quá trình tự chẩn đoán và các tác
vụ giao tiếp. Chu kỳ quét kết thúc bởi việc cập nhật các ngõ ra, sau đó lại lặp lại từ đầu. Thời gian
thực hiện chu kỳ quét phụ thuộc vào kích thước của chương trình, số lượng các ngõ vào/ra cần được
giám sát của PLC và vào số lượng yêu cầu giao tiếp.

Ñoïc caùc ngoõ vaøo
Caäp nhaät Chu kyø queùt Thöïc hieän
caùc ngoõ ra chöông trìnhTruyeàn thoâng/Töï
kieåm tra

Hình 4. Chu kỳ (vòng) quét của PLC
● Thiết bị lập trình (PG/PC): chương trình viết trong thiết bị lập trình và truyền xuống PLC.
● Cáp kết nối (cáp PPI): thiết bị cần thiết để truyền dữ liệu từ thiết bị lập trình đến PLC.
Quy trình thiết kế hệ điều khiển dùng PLC: Bao gồm các bước cơ bản như sau:
i) Xác định quy trình điều khiển: trong bước này cần phải biết về đối tượng điều khiển của
PLC. Các thay đổi của đối tượng điều khiển được kiểm tra thường xuyên bởi các thiết bị đầu vào,
các thiết bị này gởi tín hiệu đến PLC để tính toán xuất các tín hiệu ra đến các thiết bị đầu ra để điều
khiển hoạt động của đối tượng.
ii) Xác định tín hiệu vào ra: trong bước này cần xác định cách kết nối các thiết bị đầu vào, ra
với PLC. Thiết bị vào có thể là tiếp điểm, cảm biến,…. Thiết bị ra có thể là các loại cuộn dây điện
từ , đèn, …
iii) Soạn thảo chương trình: chương trình được viết dưới dạng LAD, STL, hay dạng FBD.
iv) Nạp chương trình cho PLC
v) Chạy chương trình: trước khi khởi động hệ thống cần kiểm tra nối dây từ PLC đến các thiết
bị ngoại vi và trong quá trình chạy kiểm tra có thể cần thực hiện các bước tinh chỉnh hệ thống để
đảm bảo an toàn khi đưa vào hoạt động thực tế.
Trong bài thí nghiệm với PLC S7-200 (của hãng Siemens) sinh viên cần quan tâm tới hai vấn
đề sau:
●Sơ đồ nối dây PLC: thể hiện sơ đồ nối dây thực của các thiết bị phía input và phía output
vào PLC S7–200.
●Sơ đồ điều khiển PLC: được viết bằng STEP7-Micro/WIN là phần mềm dùng cho các PLC
thuộc chủng loại S7-200.


Phần 1: PLC Trang 7
Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện 1

III. Giới thiệu PLC S7-200
PLC có thể được phân thành hai loại: Micro PLC và Modular PLC.
- Micro PLC là loại PLC mà các ngõ vào, bộ xử lý, các ngõ ra và bộ nguồn đều được đặt
chung trong cùng một khối. Các PLC này thì khá rẻ và thường được dùng trong các ngành công
nghiệp nhẹ mà ở đó các điện áp cao không cần thiết. Chúng có những cấu hình khác nhau về ngõ
vào, ngõ ra, khả năng bộ nhớ và có thể làm việc lâu dài để thỏa mãn các ứng dụng khác nhau. Họ
PLC S7-200 của Siemens thuộc loại PLC này.
- Modular PLC là loại PLC dùng trong các ứng dụng công nghiệp nặng thường là các hệ
thống dạng mô đun. Các loại PLC này có các cấu hình khác nhau về ngõ vào/ngõ ra, nguồn cung
cấp, dạng tín hiệu (rời rạc hay tương tự), các ứng dụng mạng và điều khiển từ xa. Các hệ thống PLC
này bao gồm các mô đun xử lý, mô đun ngõ vào/ngõ ra, thanh gắn, mô đun nguồn, bộ lập trình và
các mô đun giao tiếp nếu cần thiết. Họ PLC S7-300, S7-400 của Siemens thuộc loại này.
- Bộ xử lý của cả PLC loại Micro hay Modular đều bao gồm CPU, bộ nhớ, các cổng giao tiếp
và các cổng ngoại vi. Không phải tất cả các PLC đều có cấu hình giống nhau mà có thể khác nhau
về bộ nhớ, các cấu hình ngõ vào/ngõ ra, cấu hình mạng và nhiều đặc tính khác.
Sau đây sẽ giới thiệu một vài loại CPU họ S7-200 được sử dụng trong nội dung thí nghiệm:
a. Bộ S7-200/CPU 212 có một số tính năng như sau:
– Số cổng vào/ra (I/O): 8 ngõ vào số/6 ngõ ra số (có địa chỉ I0.0 ÷ I0.7, Q0.0 ÷ Q0.5).
– Số tối đa các bộ mở rộng có thể ghép nối: 2 (với tối đa 64 ngõ vào số /64 ngõ ra số).
– Tốc độ xử lý lệnh Boolean: 1.2 μs/lệnh.
– Bộ đếm thời gian (timer): 64 bộ.
– Bộ đếm (counter): 64 bộ.
– Bộ đếm tốc độ cao (high-speed counter): 1 (2 kHz-software).
b. Bộ S7-200/CPU 216 có các tính năng sau:
– Số cổng vào/ra (I/O): 24 ngõ vào số/16 ngõ ra số số (có địa chỉ I0.0 ÷ I2.7, Q0.0 ÷ Q1.7).
– Số tối đa các bộ mở rộng có thể ghép nối: 7.
– Tốc độ xử lý lệnh Boolean: 0.8 μs/lệnh.
– Bộ đếm thời gian (timer): 256 bộ.
– Bộ đếm (counter): 256 bộ.
– Bộ đếm tốc độ cao (high-speed counter): 3 (1 software – 2 hardware).
– Bộ nhớ chương trình/dữ liệu: 8KB/5KB.
– Cổng giao tiếp: 2.
c. Bộ S7-200/CPU 226 có các tính năng sau:
– Số cổng vào/ra (I/O): 24 ngõ vào số/16 ngõ ra số (địa chỉ từ I0.0 ÷ I2.7, Q0.0 ÷ Q1.7).
– Số tối đa các bộ mở rộng có thể ghép nối: 7
– Tốc độ xử lý lệnh Boolean: 0.37 μs/lệnh.
– Bộ đếm thời gian (timer): 256 bộ.
– Bộ đếm (counter): 256 bộ.
– Bộ đếm tốc độ cao (high-speed counter): 6 (30 kHz).


Phần 1: PLC Trang 8
Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện 1
– Đồng hồ thời gian thực.
– Bộ nhớ chương trình/dữ liệu: 8KB/5KB.
– Cổng giao tiếp: 2.
– Số ngõ ra xung: 2 (20 kHz).
IV. Sơ đồ nối dây thực của S7 – 200
Sơ đồ nối dây của CPU 212:
Nguồn DC
cho PLC
Các ngõ ra nối với cơ cấu chấp hành
Các ngõ vào nối với tín hiệu điều khiển
Nguồn DC
cho ngõ vào

Hình 5. Sơ đồ nối dây của PLC S7-200, CPU 212
Với cách nối dây như sơ đồ đã thể hiện, khi một công tắc (hay nút nhấn) ở ngõ vào nào đó
được tác động, ngõ vào đó sẽ ở trạng thái logic là 1 (trạng thái ON). Nếu công tắc bị ngắt (hay
không nhấn nút nữa), ngõ vào tương ứng sẽ ở trạng thái logic là 0 (trạng thái OFF). Nguyên tắc
chung là khi có điện áp trong khoảng quy định trước (thông thường là 15 – 30 VDC) so với điểm
chuẩn điện áp (các ngõ vào ký hiệu là COM) đặt vào một ngõ vào nào đó thì ngõ vào đó ở trạng thái
1, nếu không có điện áp đủ lớn so với điểm chuẩn điện áp đặt vào ngõ vào thì ngõ vào đó ở trạng
thái 0.
Các CPU 216 và CPU 226 cũng được nối dây tương tự với CPU 212.
V. Giới thiệu chương trình STEP7 – Micro/WIN
1. Dạng lập trình: STEP7 – Micro/WIN hỗ trợ hai dạng lập trình sau:
a. Dạng STL (Statement List): dạng ngôn ngữ sử dụng danh sách các câu lệnh.
b. Dạng LAD (ladder): dạng ngôn ngữ đồ hoạ sử dụng các ký hiệu tương tự như các sơ đồ
mạch điện (hình thang).
c. Dạng FBD (Function Block Diagram): dạng ngôn ngữ đồ hoạ sử dụng các ký hiệu tương tự
sơ đồ các khối logic AND, OR...
Phần 1: PLC Trang 9
Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện 1
2. Các lệnh cơ bản của chương trình dạng LADDER:

Phần tử Ký hiệu Tên qui ước Tính chất
Lệnh tiếp n = I0.0, I0.1, …,I0.7, … Lệnh này tác động khi bit n ON
n
điểm n = Q0.0, Q0.1, …,Q0.5, – I: tiếp điểm thực nối ở cổng vào
thường mở. … – Q: tiếp điểm do output điều khiển
(Normally
n = C0, C1, …, C63, …
open) – C: tiếp điểm do bộ đếm đ.khiển
n = T0, T1, …, T63, … – T: tiếp điểm do timer điều khiển
Lệnh tiếp n = I0.0, I0.1, …,I0.7, … Lệnh này tác động khi bit n OFF
n
điểm
n = Q0.0, Q0.1, …,Q0.5, – I: tiếp điểm thực nối ở cổng vào.
thường … – Q: tiếp điểm do output điều khiển
đóng
n = C0, C1, …, C63, …
(Normally – C: tiếp điểm do bộ đếm đ.khiển
closed) n = T0, T1, …, T63, … – T: tiếp điểm do timer điều khiển
Lệnh phát Lênh này chỉ tác động khi phát hiện
hiện cạnh tín hiệu phía trước lệnh chuyển từ
lên P OFF sang ON (cạnh lệnh).
Lệnh ngõ ra n = Q0.0, Q0.1, …, Q0.5, Trang thái logic của bit n luôn bằng
n
(OUTput … trạng thái logic ở ngay phía trước
instruction) lệnh.
Lệnh SET n = Q0.0, Q0.1, … (1 bit Khi lệnh SET tác động, bit n chuyển
bit bất kỳ) sang ON và giữ luôn.

Lệnh n = Q0.0, Q0.1, … (1 bit Khi lệnh RESET tác động, bit n
RESET bit bất kỳ) chuyển sang OFF và giữ luôn.

Bộ định Txxx= – Khi IN từ 0 lên 1 thì sau thời gian
thời gian định bởi PT, Txxx sẽ chuyển sang
* T32: đơn vị tính là 1 ms
đóng trễ trạng thái ON (1)
T96 (CPU216, 226)
TON – Bất cứ khi nào IN từ 1 xuống 0 thì
* T33 – T36: --- 10ms
(On-delay Txxx sẽ chuyển sang OFF (0)
timer) T97–T100 (CPU216, 226)
* T37 – T63: --- 100ms
T101–T255 CPU216,226)
– IN: tín hiệu vào
– PT: hệ số thời gian trễ.
Phần 1: PLC Trang 10
Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện 1

Bộ đếm Cxxx = C0, C1, …, C63, – Cxxx sẽ đếm lên/xuống một đơn vị
lên/xuống … mỗi khi tín hiệu chuyển từ 0 lên 1 ở
CTUD chân CU/CD.
– CU: tín hiệu đếm lên.
(Counter – Khi giá trị đếm của Cxxx >= PV thì
– CD: tín hiệu đếm xuống
up/down) Cxxx là ON (1), ngược lại là OFF(0).
– R: tín hiệu reset
– Khi có tín hiệu reset ở chân R thì giá
– PV: giá trị đặt (preset trị đếm của Cxxx trở về 0, Cxxx ở
trạng thái của Value) trạng thái OFF.

Bộ đếm lên Cxxx = C0, C1, …, C63, – CTU sẽ đếm lên một đơn vị mỗi khi
CTU … tín hiệu chuyển từ 0 lên 1 ở chân CU.
(Counter – CU: tín hiệu đếm lên – CTD sẽ đếm xuống một đơn vị mỗi
up) và bộ (CTU). khi tín hiệu chuyển từ 0 lên 1 ở chân
đếm xuống CD.
– CD: tín hiệu đếm xuống
CTD
(CTD). – Đối với bộ đếm lên CTU: Khi giá trị
(Counter
đếm của Cxxx >= PV thì trạng thái
down) – R: tín hiệu reset
Cxxx là ON (1), ngược lại là OFF(0).
– PV: giá trị đặt (preset
– Đối với bộ đếm xuống CTD: Khi giá
value)
trị đếm của Cxxx = 0 thì trạng thái
Cxxx làON (1), ngược lại là OFF(0).
– Khi có tín hiệu reset ở chân R
(CTU) thì giá trị đếm của Cxxx trở về
0, trạng thái Cxxx là OFF(0).
– Khi có tín hiệu preset ở chân LD
(CTD) thì giá trị đếm của Cxxx được
set về giá trị đặt PV .
Lệnh Phép toán:
so sánh: ==

>
(Compare)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản