Hướng dẫn vận hành rơ le REX 521 Protection Relay

Chia sẻ: Do Xon Xon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
319
lượt xem
152
download

Hướng dẫn vận hành rơ le REX 521 Protection Relay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rơ le bảo vệ REX 521 được thiết kế sử dụng cho bảo vệ, điều khiển, đo lường và giám sat với cấp điện áp trung thế. Các ứng dụng cơ bản sử dụng rất thích hợp để bảo vệ các tủ lộ tổng, các tủ phụ tải của trạm. Rơ le có thiết kế các biến áp đầu vào biến đổi dòng điện và điện áp.Mặt khác phần cứng có các đầu vào cấp cho các cảm biến dòng điện và điện áp..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn vận hành rơ le REX 521 Protection Relay

 1. 1 MRS 751107-MUM RƠ LE BẢO VỆ REX 521 Issued: 29.11.2001 Version: D/17.11.2003 Hướng dẫn vận hành. We reserve the right to change data without prior notice. NỘI DUNG 1. Thông báo an toàn ……....................................................................6 2. Cấu tạo …………...............................................................................7 2.1. REX 521 Rơ le bảo vệ ……….............................................................7 3. Kết cấu ……......................................................................................8 3.1. HMI features .................................................................................8 3.1.1. Chức năng các phím bấm ………............................................10 3.1.2. Chọn ngôn ngữ …….............................................................11 3.1.3. Khoá .................................................................................12 3.1.4. Bật đèn chỉ thị ….. ..............................................................12 3.1.5. Độ tương phản LCD.............................................................12 3.1.6. Thử bộ chỉ thị LCD...............................................................13 3.1.7. Lựa chọn các giá trị nhất thứ................................................13 3.1.8. Cổng nối cáp quang cách ly ……………………………....................13 3.2. Danh mục giao tiếp .....................................................................14 3.2.1. Danh mục đo lường … .........................................................15 3.2.2. Danh mục mức cho phép.....................................................16 3.2.3. Điều khiển bằng tay.............................................................17 3.2.3.1.Tại chỗ/Từ xa Lựa chọn vị trí ……………………........................17 3.2.3.2. Điều khiển máy cắt …………. .............................................17 3.2.4. Cài đặt các thông số ............................................................19 3.2.5. Cài đặt số liệu ……. ..............................................................19 3.3. Chỉ báo hòm thư ….. ...................................................................20 3.3.1. Thông tin về bảo vệ …… .......................................................20 3.3.2. ô thông tin về giám sát.........................................................21 3.3.3. Chỉ báo về giám sát ………………….. ........................................22 3.4. Đèn chỉ thị …...............................................................................23 3.4.1. Đèn xanh chỉ thi ( Đọc ) …………………........................................23 4. Phương thức thử nghiệm.................................................................25 4.1. Thử đầu vào / đàu ra.......................................................................25 4.2. Thử IRF ........................................................................................26 4.3. Thử chức năng khoá ......................................................................26
 2. REX 521 RƠ LE BẢO VỆ 1 MRS 751107-MUM Hướng dẫn vận 5. Thông báo ........................................................................... 27 6. Các địa chỉ ........................................................................... 28 7. Phụ lục A : Các chi tiết ……... …............................................... 31
 3. 1 MRS 751107-MUM RƠ LE BẢO VỆ REX 521 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH Đời cũ Version D/17.11.2003: Được thay đổi ở các mục 3.1., 3.2.3.1. và mục 5. - Được thay đổi ở các bảng 3.1.1-1, "Chức năng các phím bấm," ở trang 10, bảng 3.2.1-1, " Hiển thị đo lường ," ở trang 15, bảng 3.2.1-1, " Chỉ thị đo lường " ở trang 15. - Thay đôi ở hình vẽ . 3.2.-1.
 4. REX 521 RƠ LE BẢO VỆ 1 MRS 751107-MUM Hướng dẫn vận hành 1. Thông báo về an toàn Điện áp nguy hiểm trên các điểm đấu ngay cả khi đã ngắt điện áp cấp nguồn. Phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn điện của địa phương Và ngành và quốc gia. Trong thiết bị có các phần tử nhậy cảm dễ phóng điênj Nguy hiểm. Phần vỏ thiết bị cần phải tiếp đất an toàn. Chỉ cho phép các chuyên gia về điện mới được phép lắp đặt thiết bị. Việc không tuân thủ các nguyên tắc lắp đặt, giám sát dễ Gây các tai nạn về điện. Làm rách tem bảo hành sau thiết bị sẽ không được bảo hành và thiết bị làm việc không chuẩn xác.
 5. 1 MRS 751107-MUM RƠ LE BẢO VỆ REX 521 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH 2. Chỉ dẫn Mục đích chính của bản hướng dẫn là cung cấp các thông tin cơ bản của rơ le bảo vệ REX 521 đời C, Điều quan tâm đặc biệt để giải thích trong tính chất truyền dữ liệu người - máyne interface (HMI). Cần phải tìm hiểu trong rơ le REX 521mục Technical Reference Manual, General ( xem "References" trang 27). 2.1. REX 521 Rơ le bảo vệ Rơ le bảo vệ REX 521 được thiết kế sử dụng cho bảo vệ, điều khiển, đo lường và giám sat với cấp điện áp trung thế. Các ứng dụng cơ bản sử dụng rất thích hợp để bảo vệ các tủ lộ tổng, các tủ phụ tải của trạm. Rơ le có thiết kế các biến áp đầu vào biến đổi dòng điện và điện áp.Mặt khác phần cứng có các đầu vào cấp cho các cảm biến dòng điện và điện áp.. Trong rơ le bảo vệ sử dụng cơ bản các điều kiện đa hệ. Các hiển thị thể hiện trên màn hình LCD ( màn tinh thể lỏng) có các bảng chỉ thị tại chỗ khác nhau, dễ dàng lấy được các thông tin chứa trong các thư mục. Công nghệ chung này được áp dụng cho cả phần cứng và phần mềm của rơ le.. Rơ le REX 521 có phần mạch tự động sử dụng cho tự động của các trạm điện và mở rộng ỵêm các chức năng khác khi sử dụng trong tương lai..
 6. REX 521 RƠ LE BẢO VỆ 1 MRS 751107-MUM HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH Chỉ dẫn 3. 3.1. Giao tiếp người máy HMI Các đặc trưng cơ bản • Phím bấm giải trừ , [C] xoá/bỏ qua Và phím [E] Enter ( đồng ý ) • Lựa chọn ngôn ngữ. • Cài đặt các thông số và bảo vệ bằng khoá. • Hiển thị phần lưu trữ. • Hiển thị phần tương phản • Hiển thị phần thử nghiệm. • Lựa chọn các giá trị nhất thứ. • Các cửa cổng cách ly kết nối cáp quang. • Ba đèn chỉ báo tín hiệu. • Tám đèn tín hiệu cho các lập trình LEDs
 7. 1 MRS 751107-MUM RƠ LE BẢO VỆ REX 521 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH Fig. 3.1.-1 HMI Mặt trước. 1. Các đèn tín hiệu LEDS. 2. Đèn tín hiệu : Cắt, sự cố máy cắtCBFP 3. Đèn tín hiệu : khởi động, khoá 4. Đèn tín hiệu : đọc thông số , IRF, thử nghiệm. 5. Màn tinh thể lỏng LCD. 6. Cổng kết nối cáp quang với máy tính. 7. Các phín bấm chuyển dịch. 8. Phím bấm xoá / bỏ qua. 9. Phím bấm xác nhận, đồng ý.
 8. REX 521 RƠ LE BẢO VỆ 1 MRS 751107-MUM HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH Các chức năng của các phím bấm. Thực hiện ấn trên các phím : Trên [T] hoặc dưới [J.] làm rõ một bước lên hoặc xuống trong thư mục hoặc một bước nhỏ trong mục cài đặt, chỉnh định các thông số. • Để dừng chỉ thị ( chuột ) hàng trước và sai ở trong thư mục ; ấn phím [T] quay trở về dòng trước hoặc ấn phím [J.] chạy xuống dòng sau. • Nếu giữ các phím [T] hoặc phím [J.] , các thư mục sẽ tự động chạy nhanh hơn so với bấm từng lần một. Các nút bấm chuyển đổi , các nút bấm xoá, xác nhận. lên Xác nhận xoá Trái phải t xuống Các phím bấm. Hình . 3.1.1.-1 Ở bảng sau có các giải thích ngăn gọn của các phím bấm và các chức năng khăc. Bảng 3.1.1-1 Chức năng các phím bấm Lên / xuống Các phím bấm này dùng để : • Di chuyển thư mục lên hoặc xuống • Cuốn các số, thông số khi xác nhận. Các giá trị cài đặt mới. Trái / phải Các phím bấm này dùng để : • Dịch chuyển thư mục sang trái hoặc sang phải. • Thay đổi các số, thông sô khi xác nhận, đồng ý Các giá trí cài đặt mới. Xoá / bỏ qua Các phím bấm này dùng để : •Giữ nguyên phần cài đặt không thay đ ổi các giá trị • Quay trở lại trang đầu của bảng danh mục chinh của trạm • Xoá các chỉ thị trong hòm th ư.. • Xoá phần mức khi xuất hiện mức trên LCD tuỳ lựa chọn ( Giữ 2 giây ) • Xoá các đèn tín hiệu LEDs Khi lựa chọn trên màn hình chính ( Giữ 2 giây ) • Giải trừ sự cố cuối các rơ le đầu ra ( Giữ 5 giây) Xác nhận Các phím bấm này dùng để : • Xác nhận dạng cài đặt và các thông số • Khẳng định, chấp nhận các giá trị mới khi cài đặt các thông số. • Phối hợp giữa các phim [T] hoặc [1] để điều chỉnh lại độ tương phản của màn hình. 10
 9. REX 521 1 MRS 751107-MU RO L LE B ẢO V Ệ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH Bảng 3.1.1-1 Các chức năng của các phím bấm Xoá / B ỏ qua & C E • Khi giữ các phím này đồng th ời trong 5 giây dùng Xác nhận để : Cài đặt lại các rơ le đầu ra, các mức và tất cả các giá trị đã đăng ký của các chức năng đã khoá. • Xoá các dữ liệu ghi sự cố. 3.1.2. Lựa chọn ngôn ngữ. Ngông ngữ chính Nhóm thư mục Bảng nhóm thư mục các thông số Thư mục F Bảng. 3.1.2.1 Lựa chọn ngôn ngữ. 1. Lựa chọn bằng các phím [J.] và [---)] cấu hình ở thư mục chính, thiết lập trong nhóm các thư mục, phần mềm trong các thư mục của trạm và ngôn ngữ chính trong các thông số của ngôn ngữ làm việc. 2. Ấn Phím ( J ) cho đến khi xuật hiện hàng sau trên màn hình LCD khởi động sáng đèn. Lúc này lựa chọn ngôn ngữ tuỳ ý bằng cấch ấn phím [ J ] và [T] . 3. Khẳng định lựa chon bằng cách ấn phím [E] , Mặt khác nếu bỏ qua lựa chọn bằng cách ấn phìm [C] . Sau khi lựa chọn phần ngôn ngữ, trên màn hình sẽ thể hiện ngôn ngữ mới và khôi phục các lựa chọn bằng cách tắt nguồn cấp và khởi động lại..
 10. 1 MRS 751107-MUM REX 521 BẢO VỆ RƠ LE HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH. 3.1.3. CÁC KHOÁ MÃ. Hình . 3.1.3.-1 Thư mục các khoá mã Các giá trị cài đặt được bảo vệ bằng khoá mã. Có hai loại khoá mã khác nhau, một để bảo vệ các giá trị cài đặt cho HMI và khoá kia dùng để bảo vệ các cài đặt các hình thức kết nối khác.. • Cho kết nối các thông số sử dụng mã khoá mặc định 001 và cho các thông số HMI sử dụng mã khoá mặc định 999.. • Mã khoá HMI không tác động cho đến khi có sự thay đổi các giá trị mặc định. Sau khi thay đổi các giá trị nàyt, yêu cầu mã khoá khi ấn phím [E] khi cài đặt các giá trị này vào thư mục. mặt khác mã khoá sẽ được duy trì biểu tương cho đến khi khgởi động hết thời gian tác động của màn hìnht. Để dấu mã khoá HMI d, khi thay đổi cần đưa về mã khoá mặc định 999.. • Cần phải nhớ các mã khoá cũ , Có thể thể hiện và thay đôi mã khoá HMI và mã khoá kết nối tiêu chuẩn. 3.1.4. Chiếu sang màn hình Bình thường màn hình tắt. Khi ấn các phím trên mặt bảng HMI màn hình sẽ tự động sáng để phục vụ các thao tác tiếp theo.. • Khi bật nguồn, màn hình sẽ sang sau thời gian thử các tín hiệu và hiển thị. • Khi không có tác động nào, theo chu kỳ sau (5 phút), màn hình sẽ từ động tắt nếu không thực hiện các thao tác trên bảng điều khiển. • Khi thay đổi chế độ Tại chỗ / Từ xa bằng các tín hiệu số đầu vào , màn hình sẽ sáng trở lại sau 10 giây.. 3.1.5. Độ tương phản của màn hình. Độ tương phản của màn hình bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của nhiệt độ, vấn đề nảy được tự động điều chỉnh theo nhiệt độ hiện tại. • Để đọc ở chế độ hợp lý nhất , độ tương phản của màn hình có thể điều 12 chỉnh bằng cách bấm các phím [E] và phím [T] hoặc phím [J.] để tăng hoặc giảm độ tương phản..
 11. REX 521 1 MRS 751107-MUM RƠ LE BẢO VỆ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH. TĂNG GIẢM 08 Hình. 3.1.5.-1 Thay đổi độ tương phản màn hình • Độ tương phản của màn hình có thể thay đổi bất kỳ trong cấu trúc của các thư mục trừ trong thư mục cài đặt khi bấm phím [E] trong phần cài đặt các thông số.. • Khi lựa chọn các giá trị của tương phản , nếu bộ cấp nguồn sự cố, sau khi khôi phục lại sẽ tự động khôi phục lại độ tương phản.. 3.1.6. Thử màn hình. Sau khi cấp nguồn, Màn hình sẽ sáng và chạy chế độ thử màn hình. Chế độ này sẽ thực hiện thử các đèn tín hiệu LEDs và trên màn tinh thể LCD. Các đèn tín hiệu được thử đồng thời với màn hình LCD với tác động sang toàn bộ các đèn.Sau khi thử ,màn hình quay trở về chế độ bình thường. • Để thửi màn hình có thể khởi động bằng tay chuyển đền mục Configuration\Display\Test display và lựa chọn Test díplay (đã được thông báo mục "Menu chart" trang 14). 3.1.7. Lựa chọn các giá trị nhất thứ Có thể cài đặt các giá trị, thông số đầu vào và ghi lại các giá trị với đọ chính xác mộpt cách trực tiếp của dòng điện và điện áp. Trong rơ le có thể đọc các giá trị nhất thứ so với các giá trị nhị thứ đã đưa vào thiết bị , bằng cách cài đặt mô tả các giá trị các thiết bị đo lường (CT, VT, VD, RS) . 1. Thông qua mục Configuration\Display\Primary values và lựa chọn Primary values thay đổi các giá trị của thiết bị nhất thứ. 2. Thông qua mục Configuration\Meas.devices và xác nhận toàn bộ các dữ liệu CTs và VTs, VDs và RSs cần xem xét thêm các thông báo của phần cứng hiện hữu. Đã nêuủơ mục Technical Reference Manual, General ( xem "References" trang 27) cần cài đặt các giá trị định mức cho bộ bảo vệ , và cài đặt các thông số của các thiết bị đo lường.. 3.1.8. Cổng tiêu chuẩn kết nối cách ly quang học. Mặt trước của rơ le có thiết kế cửa công kết nối quang. Cửa cổng này dùng để lập trình cho rơ le kết nối với máy tính PC bởi cáp RS-232 , loại 1MKC950001-1.
 12. REX 521 RƠ LE BẢO VỆ 1 MRS 751107-MUM HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH. 3.2. Thư mục giao tiếp. Nội dung của thư mục giao tiếp phụ thuộc vào cấu hình của rơ le However, luôn được bảo quản trong cấu trúc của thư mục chính . Thư mục chính Nhóm các thư mục Thư mục phụ Thông sô thư mục Hình . 3.2.-1 Ví dụ về cấu trúc thư mục giao tiếp. 14
 13. 1 MRS 751107-MUM RƠ LE BẢO VỆ REX 521 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH. 3.2.1. Thư mục đo lường. Nội dung của thư mục đo lường liên quan đến các khối chức năng đo lường là các bộ phận nằm trong cấu hình của rơ le.. Nếu lựa chọn chỉ thị các gia trị đo lường, nó được duy trì sau chu kỳ thời gián kế tiếp.. Tương tự có thể lựa chọn điều khiển chỉ thị bằng tay. Ở các chị thị khác, khi màn hình trở về trạng thái nghỉ sau khi đèn chiếu sáng màn hình tặt. • Nếu xuất hiện đếm điện năng , các giá trị này có thể huỷ bỏ bằng cách ấn phím [C] trong 2 giây. Bảng 3.2.1-1 Các chỉ thị đo lường. Các khối chức Đo lường Chỉ thị năng 31 IL1 (A) IL2 (A) Measured values IL3 (A) 11- _A 0025.0 IL2-A 0025.0 to to (A) IL3-A 0025.0 lo-A 0005.0 THD-% 0.0 Demand values 11-1-A 0025.0 IL2-A 0025.0 IL3-A 0025.0 Uo Uo (V) Measured values 3U U1 (kV) Uo-V 00.00 U2 (kV) U1-kV 0.50 U3 (kV) U2-kV 0.50 f f (Hz) U3-kV 0.50 = f-Hz 50.00 PQE P (kW) Q (kVAr) E (kWh, kvarh) Power P-kW +0 Q-kvar +0 PF cos cp +0.00 P demand +0 Q demand +0 Energy Wh 0 Reverse energy kWh 0 kvarh 0 15
 14. REX 521 RƠ LE BẢO VỆ 1 MRS 751107-MUM HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH. B ảng 3.2.1-1 Ch ỉ thị đo l ường ( Ti ếp theo) Khối chức năng Đo lường Chỉ thị Hai thông số này nằm trong chỉ thị Thời gian khởi động s 0 Đo lường chỉ khi cấu hình với H07 Mức độ nóng 40 " Mức độ nhiệt lớn nhất của thiết bị được tính ở bên ngoài và bên trong . 3.2.2. Thư mục Mức độ, giới hạn Thư mục mức ( Main menu\Measured values \Events) nằm trong tên goi khối chức năng tương tự tên các mức nằm trong chỉ thị các tin gửi ( Xem "Indication messages" trang 20.). từ chỉ thị mắc đầu đến mức cuối ( tối đa 50). Là số lớn nhất lưư trữ của bảng danh mục.. Khi lựa chọn mức chắc chắn, có thể hỏi dữ liệu và thời gian trong mức nằng cách dịch chuyển từng bước bằng phím bấm phải [---) ] Nếu yêu cầu ở mức đi cắt và không cần dữ liệu trong thư mục dữ liệu ghi sự cố (Main menu\Protection\...\ Recorded data l \ ... 3 \) để không trùng lập , có thể thực hiện dịch chuyển trực tiếp kết hợp với các dữ liệu sự cố bằng cách dịch chuyển phím bấm phải [---) ] lần nữa khi chỉ thị các dữ liệu và thời gian. Quay trở lại chỉ thị mức bằng phím [C] hoặc phím [
 15. 1 MRS 751107-MUM RƠ LE BẢO VỆ REX 521 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH. 3.2.3. Điều khiển bằng tay. 3.2.3.1. Lựa chọn điều khiển Tại chỗ / Từ xa Lệnh điều khiển có thể thay đổi theo vị trí Control \Manual control\ Local/Remote. • Có thể lựa chọn chế độ điều khiển bằng cách ấn phím [E] và sử dung phím [T] và phím ( J ). [E] khẳng định chế độ lựa chọn, ấn phím [C] bỏ qua lựa chon và giữ • Bấm phím nguyên chế độ hiện trạng.. Để khoá mật mã bằng tay , xem lại mục "Passwords" ở trang 12. Bảng 3.2.3.1-1 Các vị trí điều khiển Vị trí điều khiển Đã miêu tả Ngắt điều khiển Thao tác tại chỗ, từ xa sẽ bị ẩn, phần khởi động được lựa chọn Trong thư mục điều khiển. Tại chỗ Có thể thực hiện mục này trong HMI và tín hiệu số đầu vào chế độ điều khiển từ xa sẽ bị ẩn. Từ xa Có thể thực hiện mục này bằng kết nối truyền dẫn điều khiển từ xa. bằng HMI và tín hiệu số đầu vào và các chế độ điều khiển khác Ĩe ẩn trong thư mục điều khiển. Đầu vào bên Các tín hiệu số đầu vào được lập trình cho lựa chọn tại chỗ/Từ xa . Khi lựa chọn chế độ sẽ hiển thị là ( Tại chỗ ) hoặc ( Từ xa ) khởi ssộng bởi các tín hiệu số đầu vào. Trở lại lựa chọn chế độ điều cũ giống như gián đoạn cắt nguồn cung cấo. Khi lựa chọn chế độ ĐK tại chỗ, Ký tự "L" thể hiện bên phải phía dưới màn hình HMI . Nếu như ngôn ngữ sử dụng trong rơ le khác với tiếng anh, ký tự này thể hiện trên màn hình theo ngôn ngữ lựa chọn. 3.2.3.2. Điều khiển máy cắt. Khi lựa chọn đối tượng ĐK trên thư mục Control \Manual control\Control CB. Sẽ thực hiện ĐK máy cắt theo lệnh ở thư mục và không thực hiện đươc ĐK máy cắt từ xa hoặc khi chế độ ĐK bị loại trừ. Ở chế độ ĐK tại chỗ để lựa chọn cần thực hiện các lệnh khởi động bằng cách dịch chuyển lựa chọn bằng phím bấm [---) ] và phím [
 16. REX 521 RƠ LE BẢO VỆ 1 MRS 751107-MUM HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH Nếu như thao tác được khẳng định, sẽ chuyển trạng thái bằng dòng lệnh tương thích ( = O p e n i n g . . . or = C l o s i n g . . . ) ( = m ở h o ặ c = đ ó n g ) s ẽ t h ể h i ệ n sau cùng trong 4 giây sau khi xuất hiện lệnh. Nếu có mạch liên động của đối tượng ĐK ngăn cản lựa chọn hoặc các yêu cầu thừa hành lệnh. Trong trường hợp xuất hiện lệnh = I n t e r l o c k e d ( K h o á l i ê n đ ộ n g ) x u ấ t h i ệ n t r o n g 3 g i â y . Cố gắng thử loại trừ dòng lệnh trong 3 giây . Tại chỗ /Từ xa 11 13 13 Điều khiển tại chỗ . Hình . 3.2.3.-1 Bảng 3.2.3-1 Hộp thư thoại điều khiển tại chỗ. Hộp thư Ý nghĩa Aborted Dòng lệnh thao tác đã bị loại trừ khi khởi động đối tượng quá thời gian trễ. or timeout. Are you sure? Cảnh báo khi khẳng định đối tượng ĐK. [E] đồng ý [C] bỏ qua. Trạng thái đối tượng đóng. Không ĐK được đối tượng khi đối tượng lựa chọn Từ Closed xa hoặc ĐK bị khoá. Closed. E=Close Trạng thái lệnh đối tượng đóng. [E] sẽ thực hiện đóng. Closed. E=Open Trạng thái lệnh đối tượng đóng. [E] sẽ thực hiện mở. Closing... Đối tượng đang thực hiện lệnh đóng. Trạng thái lệnhTại chỗ/ Từ xa được ĐK bằng cách thay đổi các tín hiệu số đầu vào . External change Chỉ dành cho các tín hiệu số đàu vào. Không xác định được việc bỏ qua dòng lệnh. Failed Bị lỗi khi thừa hành các lệnh yêu cầu. Bởi lý do các mạch khoá liên động. Khi lựa chọn đối tượng hoặc khi thừa hành các yêu cầu lệnh bị lỗi bởi các mạch Interlocked khoá liên động. Not allowed Lựa chọn đối tượng bị lỗi. Lý do các mạch khoá liên động. Not local Đối tượng được lựa chọn ở chế độ Từ xa hoặc khoá trạng thái ĐK. Trạng thái đối tượng mở. Không ĐK được đối tượng khi đối tượng lựa chọn Từ xa Open hoặc ĐK bị khoá. 18 Open. E=Close Trạng thái đối tượng mở. [E] sẽ thực hiện đóng. Open. E=Open Trạng thái đối tượng mở. [E] sẽ thực hiện mở. Opening... Đối tượng đang thừa hành lệnh mở
 17. REX 521 1 MRS 751107-MUM RƠ LE BẢO VỆ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH Bảng 3.2.3-1Hộp thư thoai Điều khiển bằng tay ( Tiếp theo ) Hộp thư Ý nghĩa Preparing... Bắt đầu lựa chọn đối tượng. Undefined Trạng thái đối tượng ẩn. Không thực hiện được lệnh điều khiển. Unresolved Trạng thái đối tượng không rõ. 3.2.4. Cài đặt các thông số. Cài đặt các thông số nằm trong đĩa CD-ROM Technical Descriptions of Functions ( Xem "References" trang 27). 1. Thông qua các thông số bằng các phím [T], [J.] trong các danh mục theo cấu trúc của thông báo.. 2. Chế độ cài đặt kích hoạt khi bấm phím [E] . 3. Khi HMI khoá mã trong giao diện người – máy bị thay đổi so với mặc định, sẽ được nhắc nhở. Khẳng định khoá mã đã thay đổi bằng cách kích hoạt các ký tự và các phím [~ ] và [~ ], và cài đặt các giá trị số bằng các phím [T] và [J.]. 4. Khi mã khoá được xác nhận, ấn phím [E] để khẳng định. Bắt đầu xác lập các thông số cài đặt theo theo thứ tự đã khai báo. 5. Khẳng định các giá trị mới bằng phím bấm s [T], [J.] bà số 6. âấn phím [E] dể khẳng định. 7.Nếu giá trị cài đặt nằm trong khoảng giới hạn cho phép, các giá trị này được lưu trữ trong bộ nhớ và được khôi phục lại sau khi cắt nguồn thao tác rơe le. 8. Nếu khẳng địng các giá trị cài đặt sai quy định, Hộp thư thoại sẽ hiện các thông tion cho biết các giá trị cài đặt vượt quá giới hạn và hiện các giá trị cài đặt cũ chưa cài đặt.. 3.2.5. Cài đặt các số nhị phân tiềm ẩn. Các phần ẩn còn lại và các nhóm chuyển đổi phần trăm với các số nhị phân tiềm ẩn nằm trong giá trị tổng kiểm tra . Là giá trị lớn nhất trong lưu trũ của mức.hoặc không nằm trong mức ghi sự cố mức làm thay đổi các nhị phân nằm trong mức ghi sự cố. Các nhóm chuiyển này phụ thuộc vào đấu nối các đầu vào và đầu ra của các khối chức năng trong rơ le. Mức tiềm ẩn 1 = EO 0:1 Hình . 3.2.5.-1 Chế độ cài đặt các số nhị phân tiềm ẩn Khi thông qua các số nhị phân tiềm ẩn trong thư mục, chỉ nhằm mục đích kiểm tra tổng giá trị. Nếu cài đặt các sô nhị phân tiềm ẩn đã thông qua, các số nhị phân đơn lẻ ( số 0, số 1, ở các ví dụ trên ) xuất hiện bên phải phía dưới màn hình. Có thể thay đổi các số nhị phân tiềm ẩn này bằng cách xác nhận giá trị các số đơn lẻ. Tuy vậy, nếu các giá trị mới khi cài đặt hợp lý có thể đưa vào bằng cách ấn phím [E] . 1. Thông qua các giá trị bên phải bằng các phím bấm [T], [J.] và trong thông báo và cấu trúc hộp thư hội thoai. 2. Để chế độ cài đặt tác động bấm phím [E] . 3. Nếu HMI mã khoá của ngườig – máy đã thay đổi so với mã khoá mặc định, cần đưa mã khoá vào. Khẳng định các mã khoá đã thay đổi với các ký tự bằng cách ấn 19 phím [~ ] và [~ ] và cài đặt các số nhị phân bằng cách ấn phím [T] và [J.].
 18. REX 521 RƠ LE BẢO VỆ 1 MRS 751107-MUM HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH 4. Khi đưa một mã khoá vào cần khgẳng định bằng cách ấn phím [E] . Lựa chọn các số liệu cài đặt khi khởi đồng sáng màn hình. 5. Khẳng định các giá trị cài đặt mới bằng cách ấn phím [T], [J.] và 6. Ấn phím [E] để khẳng định. Khi đưa các số nhị phân đơn lẻ, có thể xắp xếp thay đổi các sô này bằng cách ấn các phím [---) ] khi con trỏ chỉ thị phía dưới bên khải màn hình hiển thị. bằng cách này, con trỏ không dịch chuyển ngược lại và về phía trước giữa các số nhị phân và các giá trị cài đặt gián đoạn , như vậy việc thực hiện thủ tục sẽ đơn giản . Để hiểu ý nghĩa thực của mức này , cần tham khảo Event List của REX 521 trong đĩa CD-ROM Technical Descriptions of Functions ( xem "References" trang 27). 3.3. Chỉ thị của hộp thư thoại. Chúng có hai loại chỉ thị hộp thư thoại khác nhau: • Các chữ trong hộp thư thoai kèm với các đèn tín hiệu LED chỉ báo. Loại chỉ báo này có liên quan đến các thông tin trong các chức năng bảo vệ và các thông tin về các điều kiện cụ thể của bảo vệ rơ le ( mục giám sát ). • các chữ của hộp thoại không kèm theo chỉ thị đèn tín hiệu LED . Loại chỉ báo này của hộp thoại có liên quan đến chỉ báo tín hiệu, sự cố và cảnh báo xuất hiện khi thực hiện các thao tác.. Chỉ thị của hộp thư thoại có ưu thế chắc chắn. Nếu các loại chỉ thị cùng xảy ra đồng thời , sẽ chỉ thị ưu tiên của mức cao hơn. Các ưu tiên được sắp đặt trong hộp thư : 1. Sự cố chung, sự cố máy cắt CBFP 2. Đi cắt. 3. Khởi động, khoá. 4. Hỏi đáp của hộp thoại. Chỉ thị của hộp thoại có thể loại trừ bằng cách ấn phím [C] , lúc này chỉ thị của danh mục hộp thoại quay trở về chỉ thị của mức trước đó. Hỏi đáp của hộp thoại sẽ xuất hiện khi thực hiện xong một thao tác. Ví dụ, khi giải trừ các rơ le đầu ra, mức ghi sự cố và các giá trị đăng ký bằng cách ấn phím [C] và phím [E] trong 5 s, hỏi đáp của hộp thoại chỉ hiển thị trong thời gian khi mô tả các thao tác. 3.3.1. Các chỉ thị của bảo vệ. Khi các chức năng của bảo vệ khởi động, ký hiệu của chức năng bảo vệ và dòng lệnh START sẽ hiển thị. Đèn tín hiệu tương ứng màu vàng cũng sáng. Thông báo các chức năng bảo vệ của 3 pha hoặc 2 pha sự cố, về sự cố của các pha sẽ thể hiện rõ trên màn hình. Đèn tín hiệu màu vàng I / \I / 31> : START L1, L2,L3 Hình. 3.3.1.-1 Chỉ thị khi khởi động. 20
Đồng bộ tài khoản