Hướng dẫn vẽ cái chai

Chia sẻ: L Le Dinh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
186
lượt xem
67
download

Hướng dẫn vẽ cái chai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn vẽ cái chai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn vẽ cái chai

 1. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 9. Th c hi n bài t p m u Bài này h ng d n các b n v m t cái chai có d ng nh sau: 1. Dùng l nh Surface Extrude v m t b m t tr có d ng Φ90x55 2. T o m t Datum Plane xu ng phía d i 20mm 3. Dùng Surface Flat v m t hình tròn có ng kính Φ15 trên DTM1 4. T o ph n áy chai b ng l nh Variable Section Sweep trên thanh công c . - Sau khi kích nút trên thanh công c ta ch n vòng tròn nh làm qu og c (ph i n ng th i phím Shift ch n c 2 n a c a vònh tròn) - Sau khi ch n vòng tròn nh ta nh n Ctrl ch n ti p vòng tròn l n khi ch n 2 n a c a vòng tròn l n ta v n gi phím Shift. Lúc này ta nh n c hình nh trên. Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 2. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 - Kích nút Sketch trên thanh Dashboard v phác (dung rang bu c ti p tuuy n và hi u ch nh kích th c nh hình v ) Vào Tool> Relations t o ph ng trình tham s cho áy chai nh hình v Nhán ch n OK ta c hình sau 5. Dùng Surface revolve d ng ti p ph n thân và c chai nh sau Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 3. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 4. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 6. bây gi ta dùng l nh Project v các ng gân cho chai. o ti t di n theo kích th c sau: Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 5. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 7. dung l nh Partern t o ra nhi u ng gân Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 6. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 7. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 8. T o ng gân cho c chai 9. Chi u ng Curve v a t o lên b m t chai. Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 8. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 10. Dùng l nh Sweep blend v ti t di n cho ng gân Ch n vào ng cong sau khi b m vào m c References Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 9. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 11. ch n vào m c Sections r i ch n vào m u tiên trên ng cong sau ó kích vào ô Sketch v ti t di n. v xong ta ch n insert v ti p ti t di n th 2. Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 10. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 12. T i 2 uh c a ng gân ta dung nh Sweep bo tròn l i v i các ti t di n t i u l n và u nh nh sau: Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 11. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 13. dùng l nh Merge 2 l n k t h p gân v i thân chai Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 12. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 15. T o Partern cho gân. Tr c khi t o Partern cho gân ta Group Sweep Blend l i v i 2 u c a gân và dùng Group này t o Partern. (trong m c này ta ch n Axis). Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
 13. Trung tâm CAD/CAM/CNC Nguy n Hoàng Giang: 0166 813 3927 Tr ng Cao ng KTKT Thanh Cao: 0912 523 874 o m u cho chai nh sau nh v ren cho chai ta th c hi n sau. Nguy n Hoàng Giang. Chuyên ào t o ph n m m Pro/Engineer Wild Fire 3.0
Đồng bộ tài khoản