HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ

Chia sẻ: hieu171ce

Bước 1. - Tùy vào địa điểm xây dựng, chúng ta tra tiêu chuẩn TCVN2737-1995 để có được áp lực gió tiêu chuẩn qo (daN/m2) (Ví dụ: Ở Đà Nẵng qo = 95daN/m2). Bước 2. - Dựa vào TCVN2737-1995 để xác định Hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao (k) tại các vị trí như sau: + Cao trình h1 = 10 (m) k1 + Cao trình h2 = H (m) (tương ứng với cánh dưới dàn vì kèo) k2 + Cao trình h3 = Cao trình đỉnh mái (m) (tương ứng...

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ
HƯỚNG DẪN TÍNH TẢI TRỌNG GIÓ
Bước 1.
- Tùy vào địa điểm xây dựng, chúng ta tra tiêu chuẩn TCVN2737-1995 để có được áp lực gió tiêu chuẩn
qo (daN/m2) (Ví dụ: Ở Đà Nẵng qo = 95daN/m2).
Bước 2.
- Dựa vào TCVN2737-1995 để xác định Hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao (k) tại các vị trí
như sau:
+ Cao trình h1 = 10 (m) k1
+ Cao trình h2 = H (m) (tương ứng với cánh dưới dàn vì kèo) k2
+ Cao trình h3 = Cao trình đỉnh mái (m) (tương ứng với vị trí cao nhất vì kèo) k3
- Hệ số khí động c cũng xác định theo tiêu chuẩn TCVN2737-1995 và có thể tham khảo giá trị tương ứng
như sau:
-0,8 -0,6
+0,7 -0,6
-0,55 -0,6
H
+0,8 -0,6


±0,00
H3
L
A B
Bước 3.
Sơ đồ tải trọng gió thực tế (hình a) và sơ đồ tính của tải trọng gió (hình b) như sau:
-0,8 -0,6
q3 q'3
+0,7 -0,6
-0,55 -0,6

W W'
q2 q'2
=H-10(m)
+10.00 +10.00
H 3 +H
+0,8 -0,6
H
q1 q'1 q q'
10m
±0,00 ±0,00
H3
H3
L
A B
Hình a. Sơ đồ tải trọng gió Hình b. Sơ đồ tính
Bước 4.

KHOA XÂY DỰNG – DTU Trang: 1
HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ
Tính giá trị áp lực gió tác dụng lên cột ở khung thực tế.
- q1 và q’1 là tải trọng gió phân bố đều từ coste 0,00 tới cao trình 10m.
q1 = γQ.qo.k1.c1.B = 1,2.qo.k1.c1.6 (daN/m)
q’1 = γQ.qo.k1.c’1.B = 1,2.qo.k1.c’1.6 (daN/m)
- q2 và q’2 là giá trị tải trọng gió tại cao trình đỉnh cột tương đương với đáy của dàn vì kèo (Cao trình
ngang với thanh cánh dưới dàn vì kèo)
q2 = γQ.qo.k2.c2.B = 1,2.qo.k2.c2.6 (daN/m)
q’2 = γQ.qo.k2.c’2.B = 1,2.qo.k2.c’2.6 (daN/m)
Bước 5.
Khi chuyển từ sơ đồ tải trọng gió sang sơ đồ tính ta có hai quan điểm như sau:
- Xem tải trọng gió tác dụng từ cao trình thanh cánh dưới đến cao trình ±0,00 (trên sơ đồ a) là phân bố đều
thành q (trên sơ đồ b), nguyên tắc để xác định q: là chúng ta xem tác dụng của q1 q2 (trên sơ đồ a) gây
ra một moment M tại chân cột đúng bằng tác dụng của q (trên sơ đồ b).
Tính toán q và q’ như sau:
(q1 + q 2 ) H + 2 H 3 + 10m)
(q1 × 10 × (5 + H 3 )) + ( × ( H − 10m)) × (
M 2 2
q=2 =2
(H + H 3 ) 2 (H + H 3 ) 2


(q '1 + q' 2 ) H + 2 H 3 + 10m)
(q'1 ×10 × (5 + H 3 )) + ( × ( H − 10m)) × (
M 2 2
q' = 2 =2
(H + H 3 ) 2 (H + H 3 ) 2


- Xem tải trọng gió tác dụng từ cao trình thanh cánh dưới đến cao trình đỉnh nhà (trên sơ đồ a) quy thành
lực tập trung W và W’ đặt tại đỉnh cột (trên sơ đồ b)
W = γ Q .qo .ktb .B.∑ ci .hi

W ' = γ Q .qo .ktb .B.∑ c'i .hi
KHOA XÂY DỰNG – DTU Trang: 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản