Hướng dẫn xử lý số liệu trên SPSS

Chia sẻ: anvietcanh

Câu 1: Làm sạch dữ liệu như thế nào? Loại các phiếu có nhiều ô trống? Các câu trả lời thiếu nhất quán?

Nội dung Text: Hướng dẫn xử lý số liệu trên SPSS

Hướng dẫn xử lý số liệu trên SPSS
Câu 1: Làm sạch dữ liệu như thế nào? Loại các phiếu có nhiều ô trống? Các câu trả lời
thiếu nhất quán?
1
Câu 2: Xác định giá trị tin cậy của các thành phần trong thang đo: Cronbach Alpha
Yêu cầu:
• Alpha > 0.7 hoặc thấp nhất cũng >0.6
• Corrected Item-Total Correlation >0.4


Item-Total Statistics


Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if
Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted
W1 14.793 11.302 0.551 0.601
W2 14.879 10.036 0.654 0.527
W3 14.929 9.880 0.518 0.620
W4 14.329 13.819 0.257 0.760
Câu 3: Tính EFA.
2
Yêu cầu: kiểm tra KMO and Bartlett's Test; điều kiện:
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. >0.5

 
Cumulative % Extraction Sums of Squared Loadings >50%
Initial Eigenvalues: Là giá trị phương sai tách ra được của mỗi nhân t ố. Vì mong muốn c ủa phn
tích nhn tố l tối đa hoá phương sai nên giá trị tối thiểu của ph ương sai là 1. Initial Eigenvalues:
>1

Factor loading: >0.4

Pattern Matrix(a)
Factor
1 2 3 4
SUP 0.820
SUP1 0.811
T3 0.622
SUP3 0.583
T1 0.499
T2 0.431
SUP4 0.287 0.239
COW4 0.886
COW3 0.833
COW1 0.669
COW2 0.623
P4 0.893
P3 0.824
P2 -0.274 0.751
P1 0.709
T4 0.326 0.239
W4 0.244 0.248
W1 0.776
W3 0.759
W2 0.682
3
Câu 4: Lập bảng thống kê mô tả
gioi
nam nu
trinh LDPT 6.22 5.78
do trung cap 6.61 7.00
cao dang 6.33 5.10
dai hoc 5.35 5.45


4
Câu 5: Tổng hợp (cộng biến): lòng trung thành của nhân viên; mức độ thỏa mãn với
công việc, đồng nghiệp, lãnh đạo, tiền lương, cơ hội đào tạo, thăng tiến.
• Transform –-> compute  trong phần target variables: cộng các biến, chia số lượng
các biến.
Câu 6: Kiểm định t-test (1 biến metric, 1 biến non- metric)
 one sample: so với kết quả của năm trước 4.2, năm nay có đạt mức cải thiện đáng
kể không? (analyze  compare means one sample t - tests)
5
 Paired sample t-test: Tôi thỏa mãn trong quan hệ với đồng nghiệp hơn hay thỏa mãn
với lãnh đạo hơn? Thỏa mãn với lương hơn hay thỏa mãn với công việc hơn?
(analyze  compare means paired sample t - tests)
6
7
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản