Hướng dẫn xử lý số liệu trên SPSS

Chia sẻ: anvietcanh

Câu 1: Làm sạch dữ liệu như thế nào? Loại các phiếu có nhiều ô trống? Các câu trả lời thiếu nhất quán?

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản