Hưởng trợ cấp tù, đày.

Chia sẻ: chuthotaidai

Tham khảo tài liệu 'hưởng trợ cấp tù, đày.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Hưởng trợ cấp tù, đày.

Hưởng trợ cấp tù, đày.

Thông tin

Lĩnh vực thống kê:Người có công


Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh An
Giang.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Phòng
Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.

Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:30 ngày

Đối tượng thực hiện:Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính

Các bướcTên bước Mô tả bước1. Nhận bản khai Đối tượng nhận bản khai tại Uỷ ban nhân dân xã,
phường, thị trấn hoặc Phòng Lao động- Thương binh
Tên bước Mô tả bước


và Xã hội huyện, thị xã, thành phố;Đối tượng ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong bàn
khai cá nhân đính kèm 01 trong các giấy tờ theo quy
2. Chuẩn bị hồ sơ
định và đem nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã,
phường, thị trấn nơi cư trú.Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ các giấy
Xác nhận bản khai tờ theo quy định để xác nhận vào bản khai của từng
3. của Ủy ban nhân người, lập danh sách kèm hồ sơ những người đủ điều
dân cấp xã kiện về Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội
huyện, thị xã, thành phố.Tiếp nhận, chuyển
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận
hồ sơ lên Sở Lao
4. hồ sơ, kiểm tra, lập danh sách kèm hồ sơ chuyển lên
động - Thương binh
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
và Xã hộiSở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm
Thẩm định, quyết
tra hồ sơ, ra quyết định trợ cấp một lần và chuyển về
5. định thủ tục hành
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị
chính
xã, thành phố.
Tên bước Mô tả bướcĐối tượng nhận nhận Quyết định và số tiền trợ cấp
6. Trả kết quả một lần tại Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội
nơi cư trú.
Hồ sơThành phần hồ sơ1. - Bản khai cá nhân (theo mẫu).- Bản sao 01 trong các giấy tờ như: lý lịch cán bộ; lý lịch đảng viên; hồ sơ
2. hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù,
thời gian bị tù.Số bộ hồ sơ:

02Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định1. Bản khai cá nhân (mẫu số 8-TĐ1) Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBX...
Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Nội dung Văn bản qui địnhXuất trình Giấy chứng minh nhân dân và Giấy báo lĩnh
1.
tiền
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản