Hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ (đối với vợ liệt sĩ lấy chồng khác hoặc chồng liệt sĩ có vợ khác).

Chia sẻ: chuthotaidai

Tham khảo tài liệu 'hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ (đối với vợ liệt sĩ lấy chồng khác hoặc chồng liệt sĩ có vợ khác).', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ (đối với vợ liệt sĩ lấy chồng khác hoặc chồng liệt sĩ có vợ khác).

Hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ (đối với vợ liệt sĩ lấy chồng khác hoặc chồng liệt sĩ
có vợ khác).

Thông tin

Lĩnh vực thống kê:Người có công


Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh An
Giang.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh An
Giang.

Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã. Phòng Lao động - Thương
binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố

Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:07 ngày, sau khi họp xét giải quyết

Đối tượng thực hiện:Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính

Các bướcTên bước Mô tả bước
Tên bước Mô tả bướcĐối tượng nhận mẫu đơn tại Phòng Lao động- Thương
1. Nhận mẫu đơn binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố hoặc Uỷ ban
nhân dân xã, phường, thị trấn.Đối tượng ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong đơn
Chuẩn bị, nộp hồ
2. và đem nộp tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

nơi cư trú để chứng thực vào đơn.Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ vào Giấy
xác nhận của gia đình liệt sĩ hoặc đại diện gia tộc, họ
hàng của liệt sĩ để chứng nhận vào đơn. Họp xét công
Chứng nhận hồ sơ
3. nhận và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ
của UBND cấp xã
(hoặc chồng) liệt sĩ tái giá hoặc lấy vợ khác (có biên
bản họp); chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động- Thương
binh và Xã hội.Chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ
Phòng Lao động - sơ, kiểm tra các giấy tờ, lập danh sách và có công văn
4.
Thương binh và đề nghị giải quyết trợ cấp kèm hồ sơ chuyển đến Sở
Xã hội cấp huyện Lao động - Thương binh và Xã hội.
Tên bước Mô tả bướcSở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, tiếp
nhận các hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy
Quyết định thủ tục
5. định và đối chiếu với hồ sơ gốc đang quản lý; ra quyết
hành chính
định trợ cấp tuất liệt sĩ hàng tháng và chuyển về Phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội.Đối tượng nhận Quyết định trợ cấp tiền tuất hàng tháng
6. Trả kết quả
tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.
Hồ sơThành phần hồ sơ1. - Đơn đề nghị (theo mẫu).2. - Giấy xác nhận của họ tộc liệt sĩ (theo mẫu).- Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và giấy chứng minh nhân dân của người đề
3.
nghị (bản photo).
Số bộ hồ sơ:

01Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui địnhĐơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp tuất liệt sĩ Công văn số
1. (đối với vợ liệt sĩ tái giá hoặc chồng liệt sĩ có vợ 114/SLĐTBXH-NCC
khác) (mẫu 03-LS10) n...
Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Nội dung Văn bản qui địnhVợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy chồng hoặc lấy
vợ khác nhưng: Nghị định 54/2006/NĐ-CP
1.
- Đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành; ngày...
- Chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống;Nghị định 54/2006/NĐ-CP
2. Được Uỷ ban nhân dân cấp xã công nhận.
ngày...
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản