HÚT DỊCH DẠ DÀY

Chia sẻ: womanhood911_07

Mục tiêu: 1.Trình bày được mục đích, chỉ định, chống chỉ định hút dịch dạ dày. 2.Trình bày được quy trình kỹ thuật hút dịch dạ dày.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản