HỮU QUY HOÀN (Cảnh Nhạc toàn thư)

Chia sẻ: tuoanh06

Thành phần: Thục địa Sơn dược sao Sơn thù Câu kỷ tử 32g 16g 12g 16g Đỗ trọng (tẩm gừng sao) 16g Thỏ ty tử Thục Phụ tử Nhục quế Đương quy (*) Lộc giác giao 16g 8 - 14g 8 - 16g 12g 16g (*) Trường hợp Tiêu chảy không dùng. Cách dùng: Theo tỷ lệ trên tất cả tán bột mịn luyện mật làm hoàn, mỗi lần uống 4 - 8g, có thể làm thuốc thang sắc uống.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản